Wydarzenia: Nowoczesność, bezpieczeństwo, integracja to priorytety dla spółdzielców

NBS 2018/07-08

„Z bankiem spółdzielczym – nowocześnie i bezpiecznie” – pod takim hasłem przebiegały obchody tegorocznej, dwudziestej drugiej już edycji Święta Spółdzielczości Bankowej. Wyraźne nawiązanie do dokonującego się na naszych oczach procesu digitalizacji usług finansowych nie było przypadkiem. Głównym przesłaniem wydarzenia było w tym roku zaangażowanie lokalnych instytucji finansowych w rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce, a patronat merytoryczny nad uroczystościami objęła Fundacja Polska Bezgotówkowa.

„Z bankiem spółdzielczym – nowocześnie i bezpiecznie” – pod takim hasłem przebiegały obchody tegorocznej, dwudziestej drugiej już edycji Święta Spółdzielczości Bankowej. Wyraźne nawiązanie do dokonującego się na naszych oczach procesu digitalizacji usług finansowych nie było przypadkiem. Głównym przesłaniem wydarzenia było w tym roku zaangażowanie lokalnych instytucji finansowych w rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce, a patronat merytoryczny nad uroczystościami objęła Fundacja Polska Bezgotówkowa.

Jerzy Majka

– Polski sektor bankowości spółdzielczej musi dawać światu czytelny i zrozumiały sygnał, że nie tylko nadąża za zmianami i sprawnie dostosowuje się do nowych uwarunkowań, ale ma również ambicję, by tę nową epokę współtworzyć – podkreśliła w wystąpieniu inaugurującym obchody Krystyna Majerczyk- Żabówka, prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Absorpcja nowoczesnych rozwiązań i umiejętność posługiwania się takimi instrumentami, jak bankowość elektroniczna czy mobilna stanowi niemałe wyzwanie także i dla osób korzystających na co dzień z usług bankowych. – Naszym zadaniem, rolą banków spółdzielczych jest edukacja klientów, tak by potrafili sprawnie poruszać się w cyfrowej rzeczywistości. W cele funkcjonowania spółdzielni wpisane są wszak również działania społeczno-wychowawcze i edukacyjne – podkreśliła prezes KZBS.

Uczestnicząc aktywnie w cyfrowej transformacji rynku finansowego, polskie banki lokalne nie powinny zaniedbywać bardziej tradycyjnych form zaangażowania w życie małych ojczyzn. Charakter integracyjny mają również same obchody Święta Spółdzielczości Bankowej, których najważniejsza część od pięciu już lat odbywa się na obszarze działalności poszczególnych banków. – Od roku 2014 zmieniliśmy formułę święta, pragnąc wyakcentować najważniejszą cechę bankowości spółdzielczej, jaką jest bez wątpienia lokalność – podkreśliła Krystyna Majerczyk-Żabówka.

Prezes KZBS zwróciła się z podziękowaniami do licznie przybyłych gości, wśród których znaleźli się Zdzisław Sokal, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego; Jacek Bartkiewicz, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego; Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich; Waldemar Witkowski, wiceprzewodniczący zgromadzenia ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej i Paweł Jaroszek, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Patrona tegorocznej edycji wydarzenia, Fundację Polska Bezgotówkowa, reprezentował wiceprezes Zbigniew Wiśniewski. Nie zabrakło również przedstawicieli samego sekto-ra, na czele z wiceszefem Banku BPS Piotrem Konieczką oraz prezesami obu systemów ochrony instytucjonalnej – Sławomirem Czopurem i Adamem Skowrońskim.

 Potrzeba ustawicznej modernizacji kontra awersja do zmian

– Czy na pewno jest aż tak bezpiecznie i nowocześnie, jak często myślimy? – to prowokacyjne pytanie postawił Zdzisław Sokal. Wskazał, iż sektor spółdzielczy ma dziś wiele powodów do optymizmu, poczynając od nader sprzyjającej sytuacji makroekonomicznej. – Cały świat, poza bardzo nielicznymi miejscami, znajduje się dziś w fazie wzrostu gospodarczego, również i na polskim rynku przyrost PKB przekroczył 5% – podkreślił szef Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Pozytywnym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: