Wydarzenia: O bankowości na 100-lecie odzyskania niepodległości…

BANK 2018/11

Kiedy 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna powierzyła Józefowi Piłsudskiemu dowództwo nad armią, a kilka dni później przejął on również władzę państwową, jasne stało się, że kolejnym krokiem powinno być jak najszybsze rozpoczęcie odbudowy struktur państwa polskiego. Jednym z kluczowych obszarów wymagających sprawnej organizacji była krajowa gospodarka, w której istotną rolę miały do odegrania również banki oraz ich organizacja samorządowa. A wyzwań w ojczyźnie odradzającej się po 123 latach zaborów nie brakowało...

Michał Polak

Problemy dotyczyły w zasadzie wszystkich kluczowych elementów funkcjonowania gospodarki, w tym m.in. budżetu państwa, stabilizacji waluty, źródła finansowania niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych, rozwoju przemysłu czy współpracy zagranicznej. Jak wskazuje Wojciech Roszkowski w „Historii Polski 1914–1993”, w momencie odzyskania niepodległości trudna sytuacja Polski wynikała nie tylko ze zniszczeń i opóźnień w rozwoju. Istotny wpływ miało także zerwanie wielu ważnych relacji finansowych i handlowych między przedsiębiorstwami funkcjonującymi na terytorium odradzającego się kraju a ich partnerami z dawnych państw zaborczych.

Nic dziwnego, że wielkim wysiłkiem było już samo określenie ścisłych priorytetów, do których zaliczono m.in. jak najszybsze ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: