Wydarzenia: Pięćdziesiąta piąta uroczystość

BANK 2019/01

Nieunikniony proces cyfryzacji sprawia, że liczba pracowników sektora bankowego systematycznie się zmniejsza. Zostają najlepsi, czyli ci, którzy systematycznie się kształcą, zdobywają kolejne certyfikaty i permanentnie potwierdzają swoje umiejętności. Państwo są właśnie owymi najlepszymi, rozumiecie doskonale potrzebę ustawicznego uczenia się – stwierdził przewodniczący Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej prof. nadzw. dr hab. Lech Kurkliński podczas 55. uroczystości wręczenia certyfikatów Związku Banków Polskich w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych.

Nieunikniony proces cyfryzacji sprawia, że liczba pracowników sektora bankowego systematycznie się zmniejsza. Zostają najlepsi, czyli ci, którzy systematycznie się kształcą, zdobywają kolejne certyfikaty i permanentnie potwierdzają swoje umiejętności. Państwo są właśnie owymi najlepszymi, rozumiecie doskonale potrzebę ustawicznego uczenia się – stwierdził przewodniczący Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej prof. nadzw. dr hab. Lech Kurkliński podczas 55. uroczystości wręczenia certyfikatów Związku Banków Polskich w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych.

Uczestnikami tej ceremonii byli nie tylko bankowcy, uhonorowani jednym ze stopni zawodowych przyznawanych w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych. Na sali znaleźli się przedstawiciele kadry kierowniczej banków, członkowie Komitetu Standardów Kwalifikacyjnych, jak również osoby reprezentujące sektor edukacyjny. Podczas bieżącej edycji wręczono 110 certyfikatów ZBP, wśród nich stopnie zawodowe certyfikowanego konsultanta ds. finansowych, dyplomowanego pracownika bankowego, menedżera ds. zarządzania procesami i jakością oraz senior menedżera ds. zarządzania procesami i jakością. Do wszystkich zwrócił się z przesłaniem prezes Związku Banków Polskich, ­Krzysztof Pietraszkiewicz. Przypomniał, iż niekwestionowaną zasługą kompetentnych i doświadczonych kadr bankowych na przestrzeni ostatnich trzech dekad było wykreowanie stabilnego i nowoczesnego rynku finansowego, wyposażonego w szereg instytucji znakomicie spełniających swą rolę. Do takich prezes ZBP zaliczył m.in. nowoczesny bank centralny, skuteczny mechanizm ochrony depozytów, wiodący w skali światowej system płatniczo-rozliczeniowy i nadzwyczaj sprawne instytucje zajmujące się przetwarzaniem i wymianą danych gospodarczych.

Z tych systemów korzystacie państwo w codziennej pracy, niekiedy wręcz nieświadomie, ponieważ funkcjonalności owych mechanizmów wpisane są w bankowe narzędzia informatyczne wspomagające proces podejmowania decyzji – zaznaczył Krzysztof Pietraszkiewicz. O tym, jak wielki skok cywilizacyjny wykonała polska bankowość przez ostatnie 30 lat świadczy chociażby porównanie funduszy własnych banków w roku 1993 i 2018. – Stworzyliśmy system, startując z niskiego poziomu funduszy własnych, w 1993 było ich zaledwie 3 mld 394 mln zł. Dziś kwota ta przekracza 205 mld zł, jesteśmy w całkiem innej epoce – podsumował prezes ZBP. Podobnie rekordowe wzrosty daje się zaobserwować w obszarze depozytów oraz kredytów. Tak pozytywne informacje nie mogą jednak przesłaniać faktu, iż w polskiej gospodarce i na rynku finansowym wciąć pozostaje wiele do zrobienia. – Pomimo ogromnego postępu w ciągu 30 lat transformacji polski sektor bankowy w stosunku do wielkości naszego kraju i do potencjału ekonomicznego wciąż pozostaje sektorem małym. Można powiedzieć, iż podobnie jak polskie gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa jest on stale na dorobku – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz.

Jednym ze sposobów na przezwyciężenie owego dystansu dzielącego Polskę od liderów światowej gospodarki jest ustawiczne kształcenie ekonomiczne, zarówno kadr bankowych, jak i całego społeczeństwa. Prezes Związku Banków Polskich zaapelował do uczestników wydarzenia, by angażowali się w przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, adresowane do uczniów i studentów, takie jak realizowany przez Warszawski Instytut Bankowości, z inicjatywy ZBP, program sektorowy Bankowcy dla Edukacji. Wymownym dowodem na popularność tego rodzaju przedsięwzięć wśród najmłodszych Polaków jest silna reprezentacja naszego kraju w ubiegłorocznej edycji europejskiego quizu finansowego. Spośród 200 tys. uczestników aż 8 tys. pochodziło z Polski. W gronie tym znaleźli się dwaj zwycięzcy, pochodzący z Głogowa.

Zależy nam na tym, żeby nasi młodzi obywatele, ale i wszyscy inni też rozumieli, jaka jest rola banku w społecznej gospodarce rynkowej. Żeby Polacy wiedzieli, czemu ważna jest polityka monetarna i fiskalna, czemu ważny jest stabilny nadzór, czemu ważni są dla nas solidni udziałowcy banków lokalnych czy akcjonariusze banków komercyjnych, jaką rolę odgrywają zarządy i rady nadzorcze – zadeklarował prezes ZBP.

Jak certyfikat ZBP może uzyskać pracownik sektora finansowego?

Aby uzyskać wybrany stopień zawodowy, potwierdzony certyfikatem ZBP, należy zdać egzamin przed Komisją Egzaminacyjną ZBP. Kursy przygotowujące do egzaminów prowadzą instytucje szkoleniowe, akredytowane przy ZBP (także szkoły bankowe i uczelnie). Do egzaminu można także przystąpić bez udziału w szkoleniach. Pracownik ubiegający się o uzyskanie certyfikatu musi wykazać się przy tym odpowiednim stażem pracy w sektorze finansowym i posiadać potwierdzone przez pracodawcę umiejętności i postawy. Informacji o możliwościach przystąpienia do szkoleń i egzaminów organizowanych zgodnie z potrzebami instytucji finansowych, udziela Wojciech Golicz, doradca zarządu koordynujący proces certyfikacji ZBP w Systemie Standardów. E-mail: wojciech.golicz@zbp.pl.

Zapraszamy także do wypełnienia formularza kontaktowego dostępnego pod linkiem http://zbp.pl/certyfikatyZBP_v2/ lub www.zbp.pl/standardy_kwalifikacyjne. Zainteresowani certyfikacją procesową kadr finansowych winni odwiedzić stronę www.certyfikacjaprocesowa.pl

Wymownym dowodem popularności ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: