Wydarzenia: Polskie rzeki odkrywane na nowo

NBS 2018/03

Przez wiele lat wiślane nabrzeża w wielu polskich miastach i miasteczkach nie należały do obszarów szczególnie zachęcających do spędzania wolnego czasu. Niekonserwowana od dziesięcioleci infrastruktura i porastające brzegi gęste chaszcze służyły z reguły za schronienie amatorom tanich trunków, zaś o udogodnieniach sportowo-rekreacyjnych lub choćby małej gastronomii w wielu przypadkach nie można było nawet pomarzyć.

Przez wiele lat wiślane nabrzeża w wielu polskich miastach i miasteczkach nie należały do obszarów szczególnie zachęcających do spędzania wolnego czasu. Niekonserwowana od dziesięcioleci infrastruktura i porastające brzegi gęste chaszcze służyły z reguły za schronienie amatorom tanich trunków, zaś o udogodnieniach sportowo-rekreacyjnych lub choćby małej gastronomii w wielu przypadkach nie można było nawet pomarzyć.

Jerzy Rawicz

Tak przygnębiające krajobrazy na szczęście przechodzą do historii, a nadwiślańskie tereny coraz częściej odkrywane są na nowo przez lokalne społeczności. I nie jest to wyłącznie zasługa wielomilionowych inwestycji w infrastrukturę nadbrzeżną czy udogodnienia dla turystów. Rewitalizacja wybrzeży zaczyna się nierzadko od wykreowania wśród mieszkańców swoistej mody na spędzanie wolnego czasu nad wodą, a w roli animatorów z reguły występują lokalne organizacje pozarządowe lub wręcz nieformalne grupy aktywistów miejskich. Jedną z takich inicjatyw prowadzonych w wielu miejscowościach wzdłuż całego nurtu królowej polskich rzek, jest przedsięwzięcie pod hasłem Obywatel Rzeki Wisły.

To akcja społeczna, mająca na celu promowanie wydarzeń wiślanych organizowanych oddolnie przez „jej obywateli”. Projekt „Obywatel Rzeki Wisły” jest kierowany do wszystkich osób, które chcą zrealizować coś fajnego nad Wisłą w swojej miejscowości – tak o działaniu mówią jego twórcy. W gronie partnerów nie mogło rzecz jasna zabraknąć włodarzy nadwiślańskich gmin i powiatów. Ich doświadczenia w dziedzinie współdziałania z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i biznesem można było poznać podczas konferencji, zorganizowanej w słynnym płockim Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego. W podsumowującej seminarium debacie z udziałem samorządowców uczestniczyli: Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka; Łukasz Pszczółkowski, dyrektor Biura Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta Włocławek; Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy; Szczepan Burak, dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia; Robert Jankowski, prezes zarządu fundacji Rok Rzeki Wisły oraz Jerzy Wcisła, członek senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Rewitalizacja zaczyna się w świadomości mieszkańców

– Samorząd może podejmować wiele działań i wydać wiele milionów złotych, jednak bez zaangażowania mieszkańców nie przyniosą one żadnego efektu albo będzie on minimalny – pod tą opinią prezydenta Płocka mogliby spokojnie podpisać się również pozostali uczestnicy debaty. Okazuje się bowiem, ż-e brak zagospodarowania czy wręcz degradacja ucywilizowanych przed laty wiślanych wybrzeży stanowi zarazem skutek i przyczynę odsuwania się mieszkańców od rzeki.

Kilkanaście lat temu nikt we Włocławku nie chciał spacerować nad Wisłą, tereny te uchodziły za brudne i niebezpieczne – przypomniał przedstawiciel włocławskiego magistratu. Analogiczne doświadczenia mieli włodarze stolicy. – Nad Wisłę nie ma co przychodzić: nie dość, że nic się nie dzieje, to jeszcze po prostu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: