Wydarzenia: Regulacje zmierzają w niebezpiecznym kierunku

BANK 2019/01

Promowanie nieodpowiedzialnego zadłużania się, generowanie dodatkowego ryzyka na rynku finansowym, pogłębianie zjawiska hazardu moralnego – lista zarzutów, wysuwanych wobec rządowych propozycji zmian w zasadach ogłaszania upadłości konsumenckiej jest wyjątkowo długa. Nieprzypadkowo właśnie ta inicjatywa legislacyjna zdominowała tematykę panelu prawnego, wieńczącego obrady Kongresu Consumer Finance A.D. 2018.

Prawo upadłościowe i naprawcze nie jest jedyną regulacją istotną dla sektora finansowego, która w nadchodzącym czasie ma być poddana nowelizacji. Z punktu widzenia emitentów obligacji korporacyjnych, certyfikatów inwestycyjnych i listów zastawnych kluczowe znaczenie mają zmiany zaproponowane w projekcie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Dokument ten przewiduje zarówno poszerzenie składu Komisji Nadzoru Finansowego, jak też obligatoryjną dematerializację emitowanych aktywów oraz konieczność ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Takie rozwiązanie determinowałoby moment powstania obligacji, który następowałby dopiero z chwilą zarejestrowaniapodkreślił Marcin Czugan, wiceprezes Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Dodatkowe ograniczenia dla rynku ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: