Wydarzenia: Regulacje zmierzają w niebezpiecznym kierunku

BANK 2019/01

Promowanie nieodpowiedzialnego zadłużania się, generowanie dodatkowego ryzyka na rynku finansowym, pogłębianie zjawiska hazardu moralnego – lista zarzutów, wysuwanych wobec rządowych propozycji zmian w zasadach ogłaszania upadłości konsumenckiej jest wyjątkowo długa. Nieprzypadkowo właśnie ta inicjatywa legislacyjna zdominowała tematykę panelu prawnego, wieńczącego obrady Kongresu Consumer Finance A.D. 2018.

Promowanie nieodpowiedzialnego zadłużania się, generowanie dodatkowego ryzyka na rynku finansowym, pogłębianie zjawiska hazardu moralnego – lista zarzutów, wysuwanych wobec rządowych propozycji zmian w zasadach ogłaszania upadłości konsumenckiej jest wyjątkowo długa. Nieprzypadkowo właśnie ta inicjatywa legislacyjna zdominowała tematykę panelu prawnego, wieńczącego obrady Kongresu Consumer Finance A.D. 2018.

Prawo upadłościowe i naprawcze nie jest jedyną regulacją istotną dla sektora finansowego, która w nadchodzącym czasie ma być poddana nowelizacji. Z punktu widzenia emitentów obligacji korporacyjnych, certyfikatów inwestycyjnych i listów zastawnych kluczowe znaczenie mają zmiany zaproponowane w projekcie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Dokument ten przewiduje zarówno poszerzenie składu Komisji Nadzoru Finansowego, jak też obligatoryjną dematerializację emitowanych aktywów oraz konieczność ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Takie rozwiązanie determinowałoby moment powstania obligacji, który następowałby dopiero z chwilą zarejestrowaniapodkreślił Marcin Czugan, wiceprezes Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Dodatkowe ograniczenia dla rynku papierów wartościowych przewiduje ogłoszony pod koniec listopada ub.r. projekt nowelizacji ustawy o ofercie publicznej. W obecnym stanie prawnym nie ma konieczności sporządzania memorandum informacyjnego i prospektu emisyjnego dla emisji prywatnych, dedykowanych ograniczonemu kręgowi 149 osób. Po wprowadzeniu zmian zwolnienie to obejmie tylko przypadki, kiedy wszystkie emisje w ciągu roku skierowane były maksymalnie do 149 nabywców. Olbrzymie zmiany dla całej gospodarki przewiduje także procedowany w Sejmie projekt zmian tzw. ustaw sektorowych, dostosowujący polski porządek prawny do wymogów RODO. Po wejściu w życie tych przepisów problematyczne może być np. korzystanie przez banki z social scoringu, jako że zmieniany art. 105a ust. 1b) Prawa bankowego nie przewiduje możliwości wykorzystania danych publikowanych na Facebooku czy Twitterze do profilowania klienta.

Groźna moda na niespłacanie długów

W jakim stopniu postulaty wysuwane przez rząd mogą wpłynąć na funkcjonowanie rynku consumer finance? Uczestniczący w panelu eksperci byli zgodni co do jednego: szczególnie destrukcyjny charakter może mieć dalsze, bezrefleksyjne wprowadzanie ułatwień i ulg dla dłużników, szczególnie jeśli obejmują one łatwiejszy dostęp do umorzenia należności w całości lub części.W polskim społeczeństwie nie ma wystarczającej dyscypliny płatniczej, motywowanej przeświadczeniem, iż zobowiązania należy uregulować podkreśliła Alicja Kopeć, członek zarządu Provident Polska. W takich warunkach i przy braku należytej edukacji finansowej Polaków w wieku produkcyjnym rola promotora odpowiednich postaw spada na system prawno-regulacyjny. Niestety, kolejne nowelizacje przepisów dotyczących egzekucji należności dostarczają coraz to nowych sposobów na to, jak uniknąć zaspokojenia wierzyciela.

Doskonałym przykładem jest ewolucja prawa upadłościowego i naprawczego. Twórcy pierwotnych zasad ogłaszania upadłości konsumenckiej wychodzili z założ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: