Wydarzenia: Spersonifikowane zaufanie

BANK 2018/07

Dwudziesty trzeci ranking największych banków w Polsce przeprowadzono według nowej formuły. Chodziło o to, by zmienić perspektywę oceny – ze sprzedażowej na systemową.

Dwudziesty trzeci ranking największych banków w Polsce przeprowadzono według nowej formuły. Chodziło o to, by zmienić perspektywę oceny – ze sprzedażowej na systemową.

Jan K. Solarz
Społeczna Akademia NaukJan K. SolarzSpołeczna Akademia Nauk

Marcin Daniecki
Fundacja Instytut Badań i Edukacji Planowania Finansowego

Ze zrozumieniem i zadowoleniem przyjęli to specjaliści od zarządzania ryzykiem. Można nawet stwierdzić, że ucieszyli się, iż dostrzeżono wreszcie wagę pracy tego pionu nad pozyskaniem buforu kapitałowego dla banku. Specjaliści od marketingu i budowy pozytywnego wizerunku swojej instytucji spodziewali się uzyskać bezpośrednie odpowiedzi na pytania, który segment klientów jest aktualnie najbardziej dochodowy, jaka strategia sprzedażowa przynosi najlepsze wyniki?

Kto z nich ma rację – czy ważniejsze jest mądre zarządzanie ryzykiem, czy też wizerunek i sprzedaż?

Trzy scenariusze przyszłości

Odpowiedź na to pytanie wymaga przyjęcia jednego z trzech założeń dotyczących przyszłości systemu bankowego w Polsce.

W pierwszym z dających się przewidzieć scenariuszy przyszłości przyjmuje się, że dotychczasowy pomyślny trend będzie się utrzymywał: jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Drugi to przekonanie, że nic nie będzie tak, jak było dotychczas. Nowa technologia i nowe pokolenie klientów spowoduje załamanie dotychczasowego trendu i pojawienie się nowego, koncentracji bankowości w jedną światową platformę internetową. W przyszłości kolejne pokolenie bankowców będzie miało gorzej, niż mieli ich poprzednicy. Z kolei trzeci scenariusz wskazuje, że mimo możliwych perturbacji i wstrząsów, sektor bankowy zawsze wyjdzie obronną ręką.

Spojrzenie na dokonania w bankowości pokolenia okrągłego stołu przez pryzmat 100-lecia odrodzenia Polski pozwoliło na zachowanie symetrycznego dystansu tak do niego, jak generacji okresu międzywojennego. Przypomnienie dorobku Banku Gospodarstwa Krajowego służyło takiej zobiektywizowanej ocenie dokonań reformatorów systemu bankowego w Polsce.

Banki systemowo ważne

Globalni regulatorzy i nadzorcy segmentów bankowych rynków finansowych uważają, że oni muszą być zawodowymi pesymistami i zakładać, że Wielki i Globalny Kryzys Finansowy może się powtórzyć. Ich ranking wkładu banków systemowo ważnych w jego realizację to określenie wielkości buforu kapitałowego na systemowe ryzyko ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: