Wydarzenia: Współpraca sektora bankowego ze szkołami wyższymi niezbędnym warunkiem rozwoju

NBS 2018/09

To wielkie i niespotykane przedsięwzięcie powstało zasadniczo w wyniku buntu. Kiedy wszyscy mówili, że nie ma porozumienia między biznesem a uczelniami, wówczas pokazaliśmy, że jest to jak najbardziej realne – przypomniał podczas inauguracji tegorocznego spotkania koordynatorów i wykładowców programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

To wielkie i niespotykane przedsięwzięcie powstało zasadniczo w wyniku buntu. Kiedy wszyscy mówili, że nie ma porozumienia między biznesem a uczelniami, wówczas pokazaliśmy, że jest to jak najbardziej realne – przypomniał podczas inauguracji tegorocznego spotkania koordynatorów i wykładowców programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Karol Jerzy Mórawski

Trudno o bardziej zwięzłe i trafne zarazem podsumowanie początków inicjatywy, której bezdyskusyjny sukces możliwy był wyłącznie dzięki aktywnemu współdziałaniu teoretyków i praktyków ekonomii.

Interdyscyplinarny charakter programu NZB przejawia się również w organizowanych cyklicznie konferencjach, podsumowujących kolejne etapy realizacji tego bezprecedensowego przedsięwzięcia oraz umożliwiających wymianę doświadczeń pomiędzy jego koordynatorami i edukatorami a przedstawicielami świata nauki, finansów oraz administracji publicznej. Tradycji stało się zadość także i podczas czerwcowego sympozjum, w którym uczestniczyli Piotr Müller, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Waldemar Rogowski, główny analityk kredytowy Biura Informacji Kredytowej oraz Wojciech Leśniewski, menedżer inicjatywy edukacyjnej Santander Universidades.

Naukowcy potrzebni od zaraz

Wiodącym tematem ostatniego spotkania były toczące się wówczas prace parlamentarne nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce, przez samych twórców określaną mianem „konstytucji dla nauki”. Te z pozoru odległe od codziennej praktyki bankowej kwestie w rzeczywistości mają kluczowe znaczenie dla przyszłości sektora finansowego, również w jego spółdzielczym segmencie. – Biznes potrzebuje nowego typu absolwentów – zaznaczył prezes Związku Banków Polskich, a osiągnięcie tego celu możliwe jest wyłącznie poprzez dostosowanie metodyki nauczania akademickiego i organizacji samych uczelni do realiów współczesnego, dynamicznie zmieniającego się świata. Obecny stan trudno bowiem uznać pod wieloma względami za zadowalający. Dynamicznie rosnący w ostatnich dwóch dekadach wskaźnik skolaryzacji na poziomie wyższym nie przełożył się bowiem na kondycję kadry badawczej, a pod względem liczby naukowców przypadających na 1000 mieszkańców nasz kraj zajmuje czwartą pozycję od końca we Wspólnocie – te mało krzepiące dane przytoczył prof. Jan Szmidt.

Prace nad nowym ustrojem polskiego szkolnictwa wyższego rozpoczęły się ponad dwa lata temu, a w wypracowaniu nowych rozwiązań aktywnie uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk. – Założenia do ustawy wyłonione zostały w drodze konkursu, w którym wzięło udział piętnaście zespołów eksperckich. Trzy z nich przedstawiły propozycje, ich prezentacja miała miejsce w marcu 2017 r. Następnie podczas narodowego kongresu nauki odbyły się konsultacje, w których wzięło udział około 7 tys. osób – przypomniał Piotr Müller. Kluczowym elementem reformy jest zupełnie nowy ustrój polskich szkół wyższych. – Uczelnia ma stanowić całość, nie być jedynie federacją wydziałów, instytutów i katedr – zadeklarował przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyższy poziom prac badawczych zapewnić ma z kolei odejście od przestarzałych kryteriów oceny pracy poszczególnych pracowników naukowych. Dotychczas wysokie notowania w rankingach można było uzyskać, publikując w prasie fachowej liczne artykuły o wątpliwej jakości merytorycznej, po wejściu w życie nowych przepisów ocenie podlegać będą tylko najlepsze opracowania poszczególnych badaczy.

Również i w polityce kadrowej poszczególnych placówek naukowych ilość ma przejść w jakość. – Chcąc nadawać stopnie naukowe, uczelnia musiała dysponować odgórnie określoną liczbą pracowników w randze profesora, nawet jeśli faktycznie nie byli oni potrzebni dla realizacji prac badawczych lub dydaktycznych – zaznaczył reprezentant resortu nauki i szkolnictwa wyższego. Odejście od tej nieżyciowej zasady powinno zwiększyć szanse na awans zawodowy dla młodych, ambitnych badaczy, którzy nierzadko nie byli w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: