Wydarzenia. XI Kongres Bancassurance 2019: Tsunami już za nami

BANK 2019/11

Są dwie wiadomości: pierwsza zdecydowanie dobra, druga niekoniecznie zła. Ta lepsza to kres trwającego blisko pięć lat, regulacyjnego tsunami w branży ubezpieczeniowej. – Na horyzoncie nie widać zapowiedzi istotnych zmian prawnych – podkreślił podczas tegorocznego Kongresu Bancassurance Andrzej Maciążek, wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń. Nie oznacza to, że ciekawe czasy dla branży należą do historii, powodem niepewności jest imponujący postęp technologiczny oraz ewolucja oczekiwań klientów.

Andrzej Maciążek, wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zdjęcia: PIU

Są dwie wiadomości: pierwsza zdecydowanie dobra, druga niekoniecznie zła. Ta lepsza to kres trwającego blisko pięć lat, regulacyjnego tsunami w branży ubezpieczeniowej. – Na horyzoncie nie widać zapowiedzi istotnych zmian prawnych – podkreślił podczas tegorocznego Kongresu Bancassurance Andrzej Maciążek, wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń. Nie oznacza to, że ciekawe czasy dla branży należą do historii, powodem niepewności jest imponujący postęp technologiczny oraz ewolucja oczekiwań klientów.

Rewolucja technologiczna, w przeciwieństwie do nieprzewidywalnej w ostatnim czasie aktywności ustawodawców, nie powinna być postrzegana przez ubezpieczycieli i współpracujące z nimi banki jedynie w kategorii dodatkowego obciążenia. Wiceprezes PIU zauważył, że wiele spośród innowacyjnych rozwiązań z obszaru IT może stanowić impuls dla dalszego rozwoju produktów lub nawet tworzenia nowych, nieznanych dotychczas usług finansowych. Możliwości pogłębiania współpracy pomiędzy ubezpieczycielami a bankami daje np. implementowana do polskiego porządku prawnego w całości na przestrzeni ostatnich miesięcy dyrektywa PSD2. – Dla rynku bancassurance oznacza to nowe szanse, gdyż ubezpieczyciele zyskają lepszy dostęp do danych bankowych – wskazał Andrzej Maciążek.

Również i Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich, dostrzega całkiem nowe szanse dla dystrybucji polis za pośrednictwem kanału bankowego. Czynnikiem stymulującym rozwój tego modelu sprzedażowego mogą okazać się nawet niekorzystne uwarunkowania prawno-ekonomiczne dla klasycznej działalności depozytowo-kredytowej prowadzonej przez banki. Samo tylko niedawne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE odnośnie zwrotu opłat i prowizji poniesionych przez kredytobiorcę w przypadku wcześniejszej spłaty finansowania może postawić pod znakiem zapytania opłacalność kredytowania wysokokwotowego, udzielanego na dłuższy okres. Równocześnie z rynku dochodzą jednoznaczne sygnały, że ten właśnie produkt jest coraz chętniej wybierany przez nabywców indywidualnych, zatem ograniczenie jego sprzedaży skutkować będzie istotnym ubytkiem spodziewanych przychodów instytucji finansowych. Nie należy wreszcie zapominać o zbliżającym się spowolnieniu gospodarczym, którego skutki wcale nie muszą być tak łagodne dla naszego kraju, jak przed dziesięcioma laty.

Jaka powinna być reakcja sektora finansowego wobec tych wszystkich wyzwań? – Nadchodzi czas, by rozwijać biznes bancassurance. Utrata części przychodów z tradycyjnej działalności kredytowej może być zrekompensowana poprzez wprowadzanie nowych ofert, opracowanych wspólnie z zakładami ubezpieczeń – stwierdził Włodzimierz Kiciński.

Debatom przysłuchiwali się uczestnicy kongresu, wśród nich Andrzej Maciążek (pierwszy z prawej) i Włodzimierz Kiciński (drugi z prawej). Zdjęcia: PIU

Bancassurance odzyskuje wiarę w siebie…

Potencjał rozwojowy dostrzegają też sami przedstawiciele polskich banków. Norbert Jeziolowicz

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: