Wydarzenia – XXII Walne Zgromadzenie ZBP: Samorząd bankowy w pigułce

BANK 2019/05

Miniony rok należy uznać za dość stabilny dla polskiego sektora bankowego i zarazem podtrzymujący trendy z ostatnich lat, jednak coraz wyraźniej wskazywane są czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć na obraz polskiej bankowości w najbliższej przyszłości. Uzyskane wyniki finansowe w 2018 r. zostały zrealizowane podobnie jak w poprzednich dwóch latach dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej w Polsce.

Zdjęcia: ZBP/Karol Zapała

Miniony rok należy uznać za dość stabilny dla polskiego sektora bankowego i zarazem podtrzymujący trendy z ostatnich lat, jednak coraz wyraźniej wskazywane są czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć na obraz polskiej bankowości w najbliższej przyszłości. Uzyskane wyniki finansowe w 2018 r. zostały zrealizowane podobnie jak w poprzednich dwóch latach dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej w Polsce.

Skutkiem tego było utrzymanie niskiego poziomu tzw. kredytów nieregularnych w bankach – czytamy w sprawozdaniu rocznym prezentowanym podczas kwietniowego Walnego Zgromadzenia ZBP. Tegoroczne posiedzenie było poświęcone podsumowaniu ostatnich 12 miesięcy funkcjonowania samorządu bankowego. Zgromadzeniu przewodniczył Michał H. Mrożek, prezes HSBC Bank Polska, przewodniczący Rady Związku. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP, rozpoczynając obrady, podkreślił, że obecnie, po 30 latach transformacji, Polska charakteryzuje się inną gospodarką z innym systemem bankowym. – Osiągnięcia krajowej bankowości można mierzyć zarówno poziomem ubankowienia, funduszami własnymi, wielkością depozytów czy poziomem akcji kredytowej. Miniony rok działalności był okresem dużej niepewności oraz niestabilności w wielu obszarach międzynarodowych, ale także krajowych. Jako sektor bankowy odczuwamy liczne problemy związane z niestabilnością prawa oraz wdrażaniem nowych regulacji bez optymalnego wyważenia interesów stron. Mamy również do czynienia z bardzo wysokimi obciążeniami o charakterze ekonomicznym. Wiele obszarów wymagało wspólnego zaangażowania sektora bankowego, w tym m.in. wdrożenie dyrektywy PSD2, rozwiązań Polish API, problematyka ustawy o ustroju rolnym, obrocie gruntami i ograniczeniem egzekucji z gospodarstw rolnych. Innym równie ważnym zagadnieniem był udział w budowie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Sektor bankowy uczestniczył we wdrażaniu STIR i split payment, jak również rozwiązań w zakresie AML. Równie dużo zaangażowania wymagały prace dotyczące benchmarków, w tym wskaźnika WIBOR uznanego ostatecznie przez europejskich regulatorów. Wykonanych zostało bardzo wiele prac analitycznych w środowisku bankowym. Na ich podstawie zgłaszane były raporty do krajowych instytucji regulacyjnych i nadzorczych świadczące o przeregulowaniu i nadmiernym obciążeniu polskiego sektora bankowego – wskazał Krzysztof Pietraszkiewicz. Tegoroczne Walne Zgromadzenie było okazją uzupełnienia głównych kierunków działań Związku Banków Polskich, przedstawiciele banków wskazali priorytety funkcjonowania ZBP na lata 2019–2020. Odbyły się również wybory uzupełniające do Rady ZBP oraz Komisji Etyki Bankowej.

Ograniczone możliwości rozwojowe banków

Działalność ZBP w minionym roku została zaprezentowana w sprawozdaniu rocznym zarządu. Ostatni rok pokazał z całą siłą skutki istnienia kilku czynników ograniczających możliwości rozwojowe sektora bankowego – czytamy w dokumencie. Wśród nich należy wskazać nałożenie na banki wysokich obciążeń fiskalnych i pozafiskalnych oraz ustanowienie wysokich wymogów kapitałowych (wynikających z przepisów unijnych oraz dodatkowych nakładanych przez Komisję Nadzoru Finansowego). Obciążenia spowodowały istotne zróżnicowanie sektora bankowego i wywołały poważne trudności w utrzymaniu dotychczasowych modeli biznesowych. Wpłynęło to również na dysproporcję w zakresie możliwości rozwojowych banków oraz osłabienie zdolności finansowania rozwoju. Obciążenia przyczyniły się ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: