Wydarzenia. Zebranie Przedstawicieli RBS w Malanowie: Właściwe relacje z klientami i świadomość aktualnych uwarunkowań. Podstawa skuteczności biznesowe

BANK 2019/06

Coraz powszechniejsze jest przekonanie, że muszą. Sektor banków spółdzielczych ma stałą pozycję w rosnącej polskiej bankowości, ale jego udział w sumie bilansowej wszystkich banków ciągle utrzymuje się na poziomie 8–9%. Nie jest to miejsce na miarę ambicji banków spółdzielczych. Ale trudno to zmienić. Historia bankowości spółdzielczej biegła innymi drogami niż banków komercyjnych. Stąd inne są wyzwania i warunki rozwoju tego sektora.

Coraz powszechniejsze jest przekonanie, że muszą. Sektor banków spółdzielczych ma stałą pozycję w rosnącej polskiej bankowości, ale jego udział w sumie bilansowej wszystkich banków ciągle utrzymuje się na poziomie 8–9%. Nie jest to miejsce na miarę ambicji banków spółdzielczych. Ale trudno to zmienić. Historia bankowości spółdzielczej biegła innymi drogami niż banków komercyjnych. Stąd inne są wyzwania i warunki rozwoju tego sektora.

Poprawa wyniku finansowego o 50% w skali roku stanowi bez wątpienia powód do satysfakcji dla władz każdej instytucji finansowej. A taki właśnie rezultat osiągnął w roku 2018 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie. Również i poszczególne wskaźniki finansowe tej instytucji odnotowały dwucyfrowy wzrost w porównaniu w rokiem 2017. – Suma bilansowa uległa zwiększeniu o 15%, obligo kredytowe o 23%, także i wartość środków zgromadzonych na rachunkach wzrosła o 18% – poinformował Jan Tygielski, prezes banku.

Okazją do podsumowania działalności instytucji na przestrzeni minionych dwunastu miesięcy i zaprezentowania przez zarząd planów i zamierzeń na nadchodzący okres było zebranie przedstawicieli, które odbyło się 9 maja br. w Malanowie. Poprzedziły je spotkania wszystkich ośmiu grup członkowskich, których uczestnicy pozytywnie ocenili funkcjonowanie instytucji w roku ubiegłym. – W zebraniach tych w zdecydowanej większości uczestniczyli burmistrzowie oraz wójtowie właściwych jednostek samorządowych. Ich obecność świadczy o partnerskiej współpracy pomiędzy placówkami terenowymi naszego banku a społecznościami lokalnymi – podkreślił Jan Tygielski. Zaangażowanie Rejonowego Banku Spółdzielczego w życie małych ojczyzn nie ogranicza się tylko do dostarczania jakże cennych środków finansowych na rozwój, ale przejawia się także we wspieraniu inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. – Systematycznie sprawujemy patronat nad szkolnymi kasami oszczędnościowymi. W ramach współpracy z klientami organizowane są co roku wycieczki krajoznawcze oraz wyjazdy tematyczne na targi rolnicze dla zainteresowanych osób – przypomniał prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie. Władze banku podejmują również wszelkie starania, by poszczególne placówki zapewniały jak najwyższy poziom obsługi i dostępności dla klientów. W tym celu w roku minionym dokonano remontu głównej siedziby RBS oraz znaczącej modernizacji i rewitalizacji oddziału w Kawęczynie, a placówka we Władysławowie może pochwalić się nowym bankomatem. – Rozwijamy także kwalifikacje i umiejętności naszych pracowników poprzez szkolenia specjalistyczne, szkolenia wewnętrzne, samokształcenie i współpracę w odpowiednich zespołach tematycznych – nadmienił Jan Tygielski.

Regulacje obniżają konkurencyjność banków spółdzielczych

Wysoki poziom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych załogi to kluczowy czynnik, pozwalający osiągać ponadprzeciętne wyniki w czasach rekordowo niskich stóp procentowych oraz szalejącego tsunami regulacyjnego. Poważnym wyzwaniem, zwłaszcza dla lokalnych instytucji finansowych, pozostaje znaczne osłabienie akcji kredytowej dla sektora niefinansowego. Ów spadek obserwowany jest konsekwentnie od kilku lat i wymusza na władzach banku poszukiwanie alternatywnych źródeł przychodów. W przypadku RBS w Malanowie istotną poprawę wskaźników udało się osiągnąć dzięki dwukrotnemu zwiększeniu finansowania instytucji budżetowych oraz wzrostowi wartości pozostałych aktywów finansowych o rekordową wartość 360%. – W większym stopniu angażujemy środki ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: