Wydatki na leki sporym obciążeniem zdaniem 40 proc. Polaków. Najwyższym w całej UE

Finanse osobiste

Wydatki na leki są bardzo dużym obciążeniem budżetu zdaniem 40% Polaków i najwyższym w całej Unii Europejskiej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat, który pytał o to obywateli UE w 2017 roku.

Fot. Pixabay.com

Wydatki na leki są bardzo dużym obciążeniem budżetu zdaniem 40% Polaków i najwyższym w całej Unii Europejskiej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat, który pytał o to obywateli UE w 2017 roku.

Wydatki na #leki są bardzo dużym obciążeniem budżetu zdaniem 40% Polaków i najwyższym w całej Unii Europejskiej #Eurostat

"Kraje z największym odsetkiem osób, raportujących wysoki udział wydatków na leki w budżecie domowym to Polska (40%), następnie Cypr (34%), Bułgaria (33%), Łotwa (30%). Na drugiej szali deklaracji są respondenci krajów takich, jak Francja (90%), Dania (84%) i Szwecja (78%), którzy twierdzą, że kupno leków nie stanowi obciążeń dla ich budżetów domowych" - czytamy w komunikacie.

Obciążenie na wydatki na opiekę medyczną ogółem

Badanie Eurostatu obciążeń wydatków na opiekę medyczną ogółem wykazało, że Cypryjczycy są nacją najbardziej obciążoną wysokimi kosztami w tym zakresie - 39%, następnie Bułgarzy - 32%, Włosi - 29% i Łotwa. Największy odsetek osób deklarujących, że opłaty za opiekę medyczną nie powodują obciążeń finansowych dla budżetów domowych pochodził z Danii, Słowenii i Szwecji - po 86%, a także z Estonii - 85% i Francji - 84%.

"W 2017 roku, ponad połowa mieszkańców UE (55%) uznała, że opłaty na opiekę medyczną nie stanowią znaczącego obciążenia. Z drugiej strony, 34% respondentów uznało, że stanowią obciążenie, zaś 11% - jako wysoki stopień obciążeń budżetów domowych" - podano także.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: