Wydatki państwa w 2011 roku – podsumowanie

Samorząd

700 mld zł to kwota, którą w 2011 roku wydały polskie instytucje publiczne, głównie: rząd, samorządy, ZUS, KRUS, NFZ. Kwota ta oznacza, że koszt państwa polskiego w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniósł 18 481 zł.

700 mld zł to kwota, którą w 2011 roku wydały polskie instytucje publiczne, głównie: rząd, samorządy, ZUS, KRUS, NFZ. Kwota ta oznacza, że koszt państwa polskiego w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniósł 18 481 zł.

Podstawą do finansowego posumowania wydatków państwa jest roczne rozliczenie PIT, po które sięgnęło Forum Obywatelskiego Rozwoju. Wzorowało się ono na pomyśle słowackiego think-tanku INESS, a podjęta analiza dała w efekcie dokument pod tytułem "Rachunek od państwa" za rok 2011.

Według przygotowanego dokumentu największe wydatki państwa związane były z emeryturami, które każdego obywatela kosztowały przeciętnie 3002 zł, w tym 2414 zł emerytury z ZUS (FUS), 293 zł z KRUS i 295 zł emerytury sędziów, prokuratorów, policjantów, żołnierzy i innych służb mundurowych. Kolejne 1299 zł ZUS (FUS) i KRUS wydały na renty, dodatki i różnego rodzaju zasiłki. Razem renty i emerytury stanowiły prawie jedną czwartą wydatków publicznych w 2011 roku.

Kolejną obszerną pozycją w wydatkach jest służba zdrowia, która przeciętnie kosztowała każdego mieszkańca 1863 zł. Wydatki na autostrady, drogi szybkiego ruchu, tory, drogi lokalne i transport wyniosły około 1654 zł na osobę. Na czwartym miejscu znalazła się administracja z kwotą 967 zł, co stanowi 5 proc. wydatków publicznych w Polsce. Nie jest to więc największy wydatek państwa - jak się spodziewano.

Na kolejnym miejscy znajduje się pomoc społeczna (obejmująca zasiłki socjalne) z kwotą 639 zł, ochrona środowiska - 302 zł, sport i wypoczynek - 248 zł, kultura - 236 zł i rozwój mieszkalnictwa - 241 zł.

"Rachunek od państwa" za 2011 rok wskazuje, że wpływy z podatków i innych składek nie wystarczają na pokrycie wydatków. W związku z tym dług publiczny na jednego mieszkańca wzrosł o 1810 zł, do poziomu 21891 zł. Według szerszej definicji długu publicznego stosowanej przez Komisję Europejską, przyrost długu na mieszkańca był o 395 zł większy, a dług na koniec 2011 roku wyniósł 23182 zł. Oznacza to, że koszty dzisiejszych wydatków są przerzucane na następne pokolenia.

Źródło: www.for.org.pl

Udostępnij artykuł: