Wydatki sektora MSP kartami Visa Business w Polsce

Finanse i gospodarka

Polscy przedsiębiorcy częściej korzystają z zalet płacenia kartami dedykowanymi dla małych i średnich firm. W 2013 r. niektóre kategorie wydatków opłacanych za pomocą kart Visa Business do konta firmowego odnotowały nawet dwucyfrowe wzrosty zarówno pod względem wartości, jak i liczby transakcji. Kategorie, w których polscy przedsiębiorcy najchętniej używają kart firmowych, to m. in. paliwo, markety budowlane i motoryzacja.

Polscy przedsiębiorcy częściej korzystają z zalet płacenia kartami dedykowanymi dla małych i średnich firm. W 2013 r. niektóre kategorie wydatków opłacanych za pomocą kart Visa Business do konta firmowego odnotowały nawet dwucyfrowe wzrosty zarówno pod względem wartości, jak i liczby transakcji. Kategorie, w których polscy przedsiębiorcy najchętniej używają kart firmowych, to m. in. paliwo, markety budowlane i motoryzacja.

Jak wynika z danych Visa Europe, firmowe karty debetowe Visa Business zostały użyte w 2013 r. do płacenia za dobra i usługi przeszło 18 mln razy, a łączna suma wydatków dokonanych przy ich pomocy przez małe i średnie przedsiębiorstwa wyniosła ponad 3,9 mld złotych. Płacąc kartami Visa Business Debit, zarówno w 2013, jak i w 2012 r., przedsiębiorcy najwięcej wydali na paliwo.

Wydatki na ten cel zdominowały pozostałe kategorie. W ubiegłym roku, płacąc kartami Visa Business, polscy przedsiębiorcy wydali w tej kategorii ponad 1,4 mld zł. To prawie 37% wszystkich wydatków w tym okresie dokonanych za pomocą kart firmowych Visa Business przez małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Drugą najpopularniejszą kategorią w 2013 r. były Markety budowlane, wyposażenie wnętrz i elektronika. W tego typu sklepach polscy przedsiębiorcy dokonali zakupów za ponad 617 mln zł, co stanowiło 16% wszystkich wydatków kartami Visa Business. Trzecie miejsce wśród wydatków małych i średnich przedsiębiorstw przypadło super- i hipermarketom, które odnotowały 314 mln zł przychodu z tytułu płatności kartami Visa Business. Na miejscu czwartym utrzymała się - względem 2012 r. - kategoria Inni detaliści obejmująca m.in. wydatki na oprogramowanie i literaturę specjalistyczną (278 mln zł w 2013 r.), która wyprzedziła kategorię Odzież (240 mln zł).

W porównaniu z 2012 r. kilka kategorii wykazało nawet dwucyfrowy wzrost wolumenu transakcji przy użyciu kart firmowych Visa Business. Na pierwszy plan wysunęły się Podróże (25% wzrostu wartości przy zwiększeniu się liczby transakcji o 27%) oraz Domy towarowe - wzrost wartości płatności wyniósł 20%, a liczby transakcji aż 35% - oraz kategoria Gastronomia (wzrost wartości płatności o 16% i ich liczby o 18%).

Największą średnią kwotę transakcji, która wyniosła 821 zł, odnotowano w zakresie wynajmu samochodów, a najmniejszą, w wysokości 59 zł, w kategorii Gastronomia.

"Rozwój płatności kartami w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw jest naturalną konsekwencją rosnącej dojrzałości polskiego rynku oraz wzrostu liczebności i znaczenia tego segmentu dla polskiej gospodarki. Uważamy, że korzystanie z kart przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce ewoluuje w kierunku rozwiniętych rynków, np. rynku brytyjskiego, gdzie karty Visa Business odniosły ogromny sukces w ostatnich kilku latach. Wspierany w ostatnim czasie przez Visa rozwój krajowej sieci akceptacji kart, w tym płatności kartami w handlu hurtowym, jest dobrą podstawą do powtórzenia tego sukcesu również w Polsce" - stwierdził Jakub Kiwior, dyrektor Visa Europe w Polsce.

Struktura płacenia kartami debetowymi Visa Business przez polskich przedsiębiorców jest obecnie wyraźnie inna niż w Wielkiej Brytanii. Najpopularniejszą kategorią wśród płatności dokonywanych kartami Visa Business Debit przez brytyjskie małe i średnie przedsiębiorstwa są Usługi, które obejmują m.in. wydatki na księgowość, telekomunikację czy poligrafię. Ta kategoria stanowi 30% wszystkich wydatków kartami debetowymi Visa Business w Wielkiej Brytanii. Na drugim miejscu - podobnie jak w Polsce, choć z nieco wyższym udziałem - są Markety budowlane, wyposażenie wnętrz i elektronika (17%), na trzecim - Inni detaliści (11,2%), z udziałem większym niż na naszym rynku o 1,4 pkt. procentowego - oraz na czwartym Motoryzacja (także 11,2%, tj. prawie dwukrotnie więcej niż w Polsce, gdzie ta kategoria stanowiła 6% całości wydatków). Najpopularniejsza u nas kategoria - Paliwo - na wyspach jest dopiero na piątym miejscu, z udziałem w całości płatności firmowymi kartami debetowymi na poziomie 5,8%.

"Wielka Brytania to największy i najbardziej dojrzały rynek płatności kartowych w Europie, który jest punktem odniesienia dla takich krajów jak Polska m.in. pod względem rozkładu wydatków. Uważam, że udział usług w całości wydatków opłacanych kartami przez polskie przedsiębiorstwa będzie stopniowo rósł, co zresztą już znajduje odzwierciedlenie w naszych statystykach" - stwierdził Jakub Kiwior, dyrektor Visa Europe w Polsce.

Udział kategorii Usługi w całkowitej wartości wydatków MSP dokonywanych kartami debetowymi Visa Business wzrósł w 2013 r. o 13%, przy jednoczesnym wzroście liczby transakcji o 25%.

Karty Visa Business pozwalają skutecznie oddzielać wydatki firmowe od osobistych i zapewniają małym i średnim przedsiębiorstwom lepszą kontrolę nad ich finansami. Każda płatność dokonana za pomocą debetowej karty Visa Business obciąża bezpośrednio firmowy rachunek bieżący, wystarczy więc zalogować się do bankowości elektronicznej, by uzyskać czytelny wykaz wszystkich transakcji dokonanych tą kartą i zorientować się, jak wpłynęły one na saldo rachunku. Korzystanie z karty firmowej to także duża wygoda, która gwarantuje m.in. możliwość dokonywania płatności służbowych drogą internetową.

Przedsiębiorcy doceniają kwestie bezpieczeństwa, a dokonywanie płatności kartą oznacza unikanie kłopotów z transportowaniem, zagubieniem czy kradzieżą gotówki, natomiast daje możliwość natychmiastowego zastrzeżenia karty lub odzyskania środków w przypadku transakcji internetowej, która nie spełnia umówionych warunków. Cenione są również dodatkowe, często bezpłatne ubezpieczenia, które zapewnia karta Visa Business. Wśród korzyści płynących z akceptacji płatności kartowych, obok wyraźnego podniesienia poziomu obrotów, wymieniane jest automatyczne raportowanie oraz oszczędności w zakresie kosztów obsługi gotówki (ochrona, transport, przeliczanie, itp.).

Wszyscy przedsiębiorcy mogą także korzystać z promocji i zniżek popularnych sieci handlowych za pośrednictwem serwisu Oferty Visa, w którym na użytkowników kart Visa Business czeka specjalna oferta biznesowa. Visa rozbudowała serwis o najnowszą kategorię Oferty Visa Business i w jej ramach dostępnych jest obecnie około 20 ofert przygotowanych specjalnie z myślą o przedsiębiorcach, m.in. rabaty na usługi czy artykuły wyposażenia biurowego.

"Będziemy komunikować zalety kart służbowych Visa Business Debit, które są m.in. atrybutem nowoczesności i dają firmom sektora MSP wiele korzyści" - dodał Jakub Kiwior.

Źródło: Visa Europe

Udostępnij artykuł: