Wydobycie złota

Komentarze ekspertów

Zamieszczone niżej wykresy przedstawiają potencjał wzrostu cen wydobycia złota. Górny wykres obrazuje tygodniowy wykres indeksu HUI. W skład indeksu HUI wchodzą najwięksi producenci złota na świecie. Spójrzmy na rosnąca żółtą linię, której indeks dotknął już 3 razy i za każdym razem po jej dotknięciu notował wzrost. 

Zielone kółko wskazuje obecną wartość indeksu, która zbliża się do żółtej linii. Linia ta jest linią oporu oraz interesującym punktem do zakupu akcji koncernów wydobywających złoto. Przekonać do tego pomysłu może drugi wykres, który przedstawia wyniki oraz stosunek ceny wydobycia złota (czerwona linia) do ceny złota (biała linia). Dane od 2009 roku wykazują pozytywny stosunek między ceną złota a wynikami cen akcji koncernów wydobywających złoto. Oczywiście ceny wydobycia spadają od września 2012 w szybszym tempie niż ceny złota. Tym samym doszło do otwarcia nożyc między aktywami. Podobna sytuacja miała miejsce w pierwszym kwartale 2012 roku, gdy otwarcie nożyc zostało zmniejszone a wydobycie wzrosło o 30 procent. Podsumowując, cena wydobycia osiąga poziom linii oporu (pierwszy wykres), równocześnie jego cena odchyla się od ceny metalu szlachetnego (drugi wykres). Dlatego też istnieje realna szansa dla inwestorów, aby zwiększyć inwestycje z niskim stosunkiem ryzyka do zysku.

130325.komentarz.mv.wykres.01.963x580
wykres
130325.komentarz.mv.wykres.02.962x429
wykres

 

Michal Valentík
Generali PPF Invest

Udostępnij artykuł: