Wygaszanie bloków w Elektrowni Bełchatów od 2030 roku

ESG

Wygaszanie bloków energetycznych w Elektrowni Bełchatów będzie następować od 2030 r. do 2036 r. Zakończenie eksploatacji złóż węgla brunatnego w polach Bełchatów i Szczerców zaplanowano w 2026 r. i 2038 r. - wynika z projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego.

Bełchatów
Fot. stock.adobe.com /Pawel

Wygaszanie bloków energetycznych w Elektrowni Bełchatów będzie następować od 2030 r. do 2036 r. Zakończenie eksploatacji złóż węgla brunatnego w polach Bełchatów i Szczerców zaplanowano w 2026 r. i 2038 r. - wynika z projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego.

Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął w poniedziałek projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego. Rozpoczęto proces konsultacji społecznych dokumentu.

Opracowanie planu transformacji Zagłębia Bełchatowskiego związane jest z przygotowaniem do uruchomienia Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, w tym Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, obejmującego wsparciem regiony węglowe dotknięte negatywnymi skutkami dywersyfikacji gospodarczej.

Wygaszanie bloków energetycznych w Elektrowni Bełchatów od 2030 r. do 2036 r.

Jak podano w projekcie, według obecnych założeń wygaszanie bloków energetycznych w Elektrowni Bełchatów będzie następowało od 2030 r. do 2036 r. Powołując się na dane PGE podano, że daty graniczne okresów użytkowania podstawowych jednostek wytwórczych PGE GEiK to: 2030 r. (1 blok), 2031 r. (1 blok), 2032 r. (2 bloki), 2033 r. (2 bloki), 2034 r. (3 bloki), 2035 r. (2 bloki), 2036 r. (1 blok).

"Efektywna transformacja regionu, w tym odchodzenie od konwencjonalnej energetyki węglowej będzie możliwa przy założeniu, że województwo łódzkie zostanie objęte przez KE wsparciem ze środków FST" - napisano.

Elektrownia Bełchatów największym emitentem CO2

Elektrownia Bełchatów, o mocy 5,1 GW, jest największym emitentem CO2. W 2020 r. emitowała 30,1 mln Mg. Według prognoz, w 2030 r. emisja CO2 ma zostać zredukowana do 6,9 mln Mg. Zmniejszeniu ulegnie też produkcja energii elektrycznej brutto z poziomu 27,4 TWh w 2020 r. do 6,9 TWh w 2030 r. oraz zużycie węgla, a tym samym i wydobycie z poziomu 34,8 mln ton w 2020 r. do 8,4 mln ton w 2030 r.

Jak podano, według danych Ministerstwa Aktywów Państwowych zakłada się zakończenie trwającej obecnie eksploatacji złóż węgla brunatnego w polach Bełchatów i Szczerców odpowiednio w 2026 r. i 2038 r. Zasoby przemysłowe węgla brunatnego (przewidziane do wydobycia) wynoszą w Polu Bełchatów 17 mln ton, a w Polu Szczerców 593 mln ton.

Dla złoża węgla brunatnego Złoczew przewiduje się zabezpieczenie i uzależnienie eksploatacji od decyzji inwestorów. W dzisiejszych warunkach ekonomicznych i w świetle dostępnych technologii, eksploatacja węgla z tego złoża byłaby trwale nierentowna, wobec czego PGE GiEK nie planuje wydobywać węgla brunatnego z tego złoża i obszar ten został zgłoszony do obszaru transformacji.

"Zależy nam na tym, żeby województwo łódzkie mogło korzystać ze środków unijnych na sprawiedliwą transformację. Zaplanowanie dat wyłączenia bloków energetycznych Elektrowni Bełchatów oraz zakończenia eksploatacji złóż węgla brunatnego Bełchatów i Szczerców, jak również odejście od planu eksploatacji złoża Złoczew mają fundamentalne znaczenie z punktu widzenia planowania przyszłości Kompleksu Energetycznego Bełchatów, jego pracowników oraz mieszkańców tego regionu. Mają również znaczenie symboliczne, ponieważ to od powodzenia tego projektu w dużej mierze zależeć będzie sukces polskiej transformacji energetycznej" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Bełchatów potencjalną lokalizacją dla budowy drugiej polskiej elektrowni jądrowej

Jak podano w projekcie, w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej Bełchatów został wskazany jako potencjalna lokalizacja w centralnej części kraju dla budowy drugiej polskiej elektrowni jądrowej. W chwili obecnej nie zostały jednak podjęte żadne wiążące decyzje związane z tym projektem.

"W PGE GiEK trwają prace nad przygotowaniem wielowymiarowych analiz techniczno-ekonomicznych w zakresie budowy alternatywnej dla elektrowni atomowej - elektrowni gazowoparowej (hydrogen-ready), dla której paliwem byłby gaz ziemny z możliwością zastąpienia go zielonym wodorem. Inwestycja ta mogłaby zostać zrealizowana również jednak dopiero po 2030 r." - napisano.

"Kompleks Energetyczny Bełchatów jest dzisiaj największym pracodawcą na obszarze transformacji województwa łódzkiego, dlatego tak ważne jest dla nas odpowiednie zaplanowanie jego przyszłości w taki sposób, aby możliwe było zminimalizowanie negatywnych skutków społeczno-gospodarczych wygaszania jego działalności w sektorze wydobywczo-energetycznym. Będzie to możliwe jedynie poprzez uruchomienie systemowych projektów oraz stworzenie realnych możliwości przekwalifikowania się i rozwoju nowych kompetencji zawodowych wśród aktualnych i przyszłych pracowników kompleksu energetycznego Bełchatów, nad czym pracujemy" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

PGE w ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego zgłosiła szereg projektów, wśród których są m.in. inwestycje w nisko i zeroemisyjne źródła energii.

PGE planuje m.in. budowę farm wiatrowych (o mocy blisko 100 MW) i farm fotowoltaicznych (o mocy ok. 600 MW), rozbudowę linii produkcyjnej kruszyw i kamienia wapiennego, utworzenie centrum rekreacyjno-turystyczno-kulturowego, budowę centrum technologicznego dla rynku OZE oraz budowę magazynów energii (o mocy do 300 MW).

Grupa PGE poinformowała, że w pierwszym etapie transformacji regionu bełchatowskiego na inwestycje przeznaczy blisko 5 mld zł.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: