Wygaszanie polskiego hutnictwa stali rozpoczęte

Gospodarka

12 listopada Geert Verbeeck, prezes ArcelorMittal Poland ogłosił, że 23 listopada 2019 r. rozpocznie się proces wygaszania wielkiego pieca w krakowskiej hucie – dawnej Hucie im. Lenina, a później Hucie im. Sendzimira.

Hutnictwo
Fot. sashagrunge/stock.adobe.com/

12 listopada Geert Verbeeck, prezes ArcelorMittal Poland ogłosił, że 23 listopada 2019 r. rozpocznie się proces wygaszania wielkiego pieca w krakowskiej hucie – dawnej Hucie im. Lenina, a później Hucie im. Sendzimira.

#WitoldGadomski: Sytuacja wydaje się poważniejsza z powodu słabnącego popytu na stal i spadającej atrakcyjności inwestycyjnej Polski jako kraju o niskich kosztach pracy i taniej energii #PolskieHutnictwo #ArcelorMittalPoland

Wygaszanie miało się rozpocząć już we wrześniu 2019 r. Wówczas związkowcy zagrozili protestami, a właściciele huty wycofali się, prawdopodobnie pod naciskiem rządu, który obawiał się przed wyborami napięć społecznych.− Nasze trzy wielkie piece pracują obecnie na technologicznym minimum, co sprawia, że dalsze ograniczanie wielkości produkcji nie wchodzi w grę. Sytuacja rynkowa wciąż się pogarsza, a prognozy nie napawają optymizmem, dlatego nie mamy wyboru – niestety musimy tymczasowo zatrzymać wielki piec w naszej krakowskiej hucie – poinformował Geert Verbeeck.Nie wiadomo jeszcze, czy wygaszony zostanie też jeden lub oba wielkie piece w Dąbrowie Górniczej, w dawnej Hucie Katowice. Tymczasowe zatrzymanie instalacji miało miejsce w przeszłości.

To nie koniec wygaszania?

Wielki piec i stalownia w krakowskiej hucie nie pracowały od sierpnia 2010 do marca 2011 roku i zostały ponownie uruchomione, gdy sytuacja rynkowa uległa poprawie. Teraz jednak sytuacja wydaje się poważniejsza nie tylko z powodu słabnącego popytu na stal na światowych rynkach, ale też z uwagi na spadającą atrakcyjność inwestycyjną Polski jako kraju o niskich kosztach pracy i taniej energii.W ciągu ostatnich czterech lat średnie koszty pracy w Polsce w przemyśle wzrosły o ponad 25%, a w hutnictwie jeszcze bardziej.Polska stała się też krajem drogiej energii elektrycznej i z uwagi na strukturę energetyki, obciążonej rosnącymi kosztami uprawnień CO2 można przypuszczać, że ceny energii dla odbiorców hurtowych będą w dalszym ciągu szybko rosły.

70% polskiego hutnictwa stali dla ArcelorMittal

Polskie huty zostały sprywatyzowane pod koniec 2003 roku, tuż przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Wcześniej korzystały wielokrotnie z pomocy publicznej, która po wejściu do Unii była zakazana, a tym samym groziło to upadłością największych hut.LNM Holdings N.V., obecnie ArcelorMittal z siedzibą w Luksemburgu, kupił spółkę Polskie Huty Stali, do której wchodziły dwie największe huty – Katowice i im. Sendzimira oraz dwie mniejsze – Cedler i Florian.Dziś ArcelorMittal Poland skupia 70% polskiego potencjału hutnictwa stali i jest największym producentem koksu w Europie.ArcelorMittal to światowy lider produkcji stali. W roku 2018 należące do niego huty wyprodukowały 96,42 mln ton. Jego najwięksi konkurenci: China Baowu Group i Nippon Steel Corporation odpowiednio − 67,43 mln ton i 49,22 mln ton.ArcelorMittal poinformował na początku listopada 2019 r., że w III. kwartale poniósł stratę netto 0,5 mld dolarów, zaś w II. kwartale 0,4 mld dolarów.Zadłużenie netto wzrosło w III. kwartale o 0,5 mld USD i 30 września 2019 r.  wynosiło 10,7 mld USD, głównie w wyniku ujemnych przepływów pieniężnych.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: