Wyjątkowo udane półrocze dla Grupy KRUK

Finanse i gospodarka

Pierwsza połowa 2011 roku była wyjątkowo udana dla spółek Grupy KRUK w Polsce i w Rumunii. W obu krajach Grupa zanotowała znaczący wzrost wartości spraw przyjętych do obsługi. W porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku wartość ta zwiększyła się aż o 51% z 3 mld zł do 4,5 mld zł.

Co warte podkreślenia, już na koniec czerwca 2011 r. wartość spraw, które trafiły do obsługi Grupy KRUK (przyjętych na zlecenie i zakupionych) przekroczyła wolumen z całego 2010 roku, gdy do spółek w Polsce i Rumunii trafiły należności o wartości 3,8 mld zł.

W porównaniu rok do roku wyraźnie wzrosły zakupy. W ciągu sześciu pierwszych miesięcy 2011 r. w Polsce i w Rumunii Grupa KRUK nabyła wierzytelności o wartości niemal 2,5 mld złotych, czyli o 150% więcej niż rok wcześniej. To efekt wygrania przez Grupę KRUK kilku istotnych przetargów na sprzedaż długów, które odbyły się w pierwszej połowie roku. W obu krajach nabyte wierzytelności pochodziły w przeważającej większości z sektora bankowego.

W porównaniu z pierwszym półroczem 2010 roku niemal nie zmieniła się wartość spraw przyjmowanych do windykacji na zlecenie (tzw. inkasa). Wierzyciele w obu krajach, w których działa Grupa KRUK, przekazali zlecenia o wartości nieco poniżej 2 mld zł.

Co warte zauważenia, w inkasie spada liczba spraw zlecanych do odzyskania (przy utrzymaniu niemal tej samej ich wartości nominalnej). Oznacza to, że pojedyncze długi mają znacznie wyższe salda niż rok wcześniej. W przypadku zakupów należności liczba spraw rośnie zarówno w Polsce, jak i w Rumunii, ale przyrost ten jest niższy niż wzrost wartości nominalnej spraw. Co również potwierdza obserwację, że do firm zarządzających wierzytelnościami trafiają sprawy o coraz wyższych saldach. Przykładowo w pierwszym półroczu 2010 r. średnia wartość długu obsługiwanego przez Grupę KRUK wynosiła 2.745 zł, podczas gdy na koniec czerwca 2011 r. było to już aż 4.917 zł.

Wraz z przyrostem obsługiwanych spraw rośnie także zatrudnienie w Grupie KRUK. W ubiegłym roku, po raz pierwszy w historii, spółki grupy zatrudniały ponad 1000 pracowników. Obecnie zatrudnienie wzrosło o kolejne 15% i w Grupie pracuje 1339 osób.

– Patrząc z perspektywy zamkniętego niedawno półrocza wyniki osiągnięte przez Grupę KRUK są bardzo dobre. Jeszcze kilka miesięcy temu trudno było nam oczekiwać tak spektakularnych sukcesów i osiągnięcia ponad 50% udziału w rynku zakupów wierzytelności w Polsce i w Rumunii – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. – Utrzymanie takiej dynamiki wzrostu rynku w najbliższym okresie zależy od aktywności wierzycieli i tego ile spraw będą chcieli przekazać do obsługi podmiotom zewnętrznym, ale przede wszystkim od tego ile należności trafi do sprzedaży. Według raportu przygotowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, w 2014 roku wartość rynku zarządzania wierzytelnościami wzrośnie do 22,2 mld zł, a najbardziej dynamiczny wzrost odnotuje w bieżącym oraz przyszłym roku. W tym okresie wierzyciele będą porządkować swoje portfele nierozliczonych wierzytelności detalicznych. Również w segmencie spraw korporacyjnych zapewne na rynku pojawią się ponownie portfele o znacznym wolumenie, które przyczynią się do wzrostu wartości wierzytelności trafiających na rynek windykacji.

Udostępnij artykuł: