Wymarzona sytuacja w gospodarce Niemiec

Finanse i gospodarka

Słabszy odczyt inflacji CPI z Niemiec za marzec nie wpłynął negatywnie na wspólną walutę. Dziś wstępna publikacja dla całej strefy euro. Cały tydzień pełen jest ważnych z punktu widzenia zachowania rynku danych i wydarzeń. Kluczowej będzie posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz publikacja raportu z rynku pracy w USA.

Słabszy odczyt inflacji CPI z Niemiec za marzec nie wpłynął negatywnie na wspólną walutę. Dziś wstępna publikacja dla całej strefy euro. Cały tydzień pełen jest ważnych z punktu widzenia zachowania rynku danych i wydarzeń. Kluczowej będzie posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz publikacja raportu z rynku pracy w USA.

Inflacja konsumencka w Niemczech spadła, według wstępnych szacunków, do najniższego poziomu od 3,5 lat. Wskaźnik CPI obniżył się w marcu, drugi miesiąc z rzędu, i wyniósł 1,0 proc. r/r. Wynik okazał się niższy niż oczekiwano. Zwiększa to ryzyko słabszego niż prognozuje rynek odczytu tego samego indeksu dla całej strefy euro w dzisiejszej publikacji Eurostat-u (o 11.00). Jeśli rzeczywiście tak się stanie, wzrośnie presja na Europejski Bank Centralny by podjął on kroki zmierzające do dalszego złagodzenia polityki monetarnej. W naszej ocenie, takie działania nie zostaną jednak w najbliższym czasie podjęte. Po pierwsze, mocniejszy od prognoz spadek inflacji w Niemczech nie musi oznaczać, wzorem sytuacji sprzed miesiąca, podobnego niedoszacowania w odczycie dla całego regionu. Po drugie, nawet jeśli to nastąpi, dynamika cen w strefie euro jest wciąż dodatnia. Nie ma zagrożenia deflacji. Po trzecie, słabe kraje regionu są w fazie długotrwałych dostosowań zwiększających ich konkurencyjność. Redukcje cen, w tym kosztów pracy, są w tej sytuacji nieuniknione. Proces ten nie będzie jednak trwał w nieskończoność. Po czwarte, europejskie banki niechętnie udzielają kredytów (pomijając już kwestią popytu na nie), ponieważ dokonują niezbędnych dostosowań bilansowych przed czekającymi je w połowie roku testami stresu przeprowadzanymi przez EBC. Nie są to warunki do szybkiego rozwoju, a co za tym idzie przyspieszenia inflacji. Kolejna obniżka stóp w mikroskali niewiele w tym względzie zmieni.

Wracając do Niemiec, kondycja tamtejszej gospodarki znajduje się w wymarzonej sytuacji. Wzrost PKB zwiększa się w tempie zbliżonym do potencjalnego. Bezrobocie jest na najniższym poziomie od ćwierćwiecza, a inflacja oscyluje w okolice 1-2 proc. Kraj notuje jednocześnie gigantyczną nadwyżkę handlową. Ma zrównoważony budżet. Systematycznie zmniejsza poziom zadłużenie w relacji do PKB. Trudo wyobrazić sobie korzystniejsze warunki prowadzenia działalności i lepsze zbalansowanie gospodarki. Taka sytuacja to efekt reform i pozytywnych przemian, jakie dokonały się w II poł. ubiegłej dekady. Skonfrontowani z sytuacją, w której ponad 5 mln obywatel pozostawało bez pracy, a stopa bezrobocia zbliżała się do 12 proc., decydowano się przeprowadzić radykalne reformy rynku, które dziś mogą być stawiane za wzór np. w zakresie współpracy firm i uczelni czy zdobywania doświadczenia we wczesnej fazie kariery zawodowej. W przeciwieństwie do krajów południa Europy, RFN nie ma problemu wykluczenia osób wchodzących na rynek pracy. Między innymi dzięki silnej gospodarce naszych zachodnich sąsiadów, euro, pomimo szeregu przeciwności, utrzymuje stabilny kurs i pozostaje drugą, najważniejszą walutą w światowym handlu.

EURPLN: Złoty pozostaje mocną walutą, choć w piątek nie zdołał poprawić swojej pozycji. Spadki notowań zatrzymały się w okolicach poziomu 4,1650 i wszystko wskazuje na to, że co najmniej w horyzoncie najbliższych kilku dni będą to dołki kursu. Spodziewamy się odbicia notowań w kierunku 4,1850. W dalszej części tygodnia, w zależności od wyników kluczowych wydarzeń na rynku (indeksy PMI, posiedzenie RPP, EBC, dane z rynku pracy w USA) może dojść do kontynuacji wzrostowej tendencji w rejon psychologicznej bariery 4,2000.

EURUSD: W centrum uwagi dziś odczyt inflacji CPI ze strefy euro. Po wstępnym, niższym niż oczekiwano, wyniku z Niemiec kurs, paradoksalnie, zahamował spadki. Notowania utrzymały się jednak poniżej lokalnego oporu na 1,3770. Scenariusz aprecjacji dolara w perspektywie nowego tygodnia to nadal nasz bazowy scenariusz. Spadek inflacji w UE18 nie pozostanie bez wpływu na wycenę euro. Poprzez zwiększone oczekiwania na działania ze strony EBC, wspólna waluta powinna tracić na wartości. Jutro istotne odczyty wskaźników PMI dla przemysłu.

Damian Rosiński
Dom Maklerski AFS

Udostępnij artykuł: