Wynagrodzenia osób z wykształceniem wyższym: po której uczelni najwyższe zarobki?

Rynek pracy

Mężczyzna wręczający drugiemu kopertę z pieniędzmi
Fot. stock.adobe.com/fizkes

Przedstawiamy wynagrodzenia osób z wykształceniem wyższym, których łączny staż pracy w 2018 roku nie przekraczał jednego roku.

Najwyższe miesięczne #wynagrodzenia całkowite w pierwszym roku pracy w 2018 roku otrzymywali absolwenci @SGHWarsaw – 4 500 PLN. Połowa z nich otrzymywała pensję, która mieściła się w przedziale od 3 733 PLN do 5 627 PLN

Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) i uwzględniają jedynie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W badaniu wzięły udział 51 432 osoby posiadające wykształcenie wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie) lub magisterskie, wśród nich 3 588 osób to osoby z łącznym stażem pracy poniżej roku.

Przyjrzyjmy się zatem, ile wynosiły wynagrodzenia osób z wyższym wykształceniem w pierwszym roku pracy.

Czytaj także: Wynagrodzenia w Polsce: najlepsze miesiące mamy już za sobą >>>

Według danych pochodzących z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń najwyższe miesięczne wynagrodzenia całkowite w pierwszym roku pracy w 2018 roku otrzymywali absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – 4 500 PLN. Połowa z nich otrzymywała pensję, która mieściła się w przedziale od 3 733 PLN do 5 627 PLN. Wśród pięciu uczelni wyższych, po których absolwenci osiągali najwyższe zarobki w pierwszym roku pracy, trzy z nich to uczelnie techniczne, tj. Politechnika Warszawska (4 210 PLN), Politechnika Wrocławska (4 200 PLN) i Politechnika Gdańska (4 000 PLN). Na czwartym miejscu znalazł się Uniwersytet Warszawski, po którym absolwenci w pierwszym roku pracy w 2018 roku zarabiali 4 100 PLN brutto.

Zestawienie miesięcznych wynagrodzeń całkowitych absolwentów
wybranych uczelni wyższych w pierwszym roku pracy w 2018 roku (brutto w PLN)

nazwa uczelni 25% zarabiało

mniej niż

mediana 25% zarabiało

więcej niż

Szkoła Główna Handlowa

w Warszawie

3 733 4 500 5 627
Politechnika Warszawska 3 493 4 210 5 500
Politechnika Wrocławska 3 493 4 200 5 213
Uniwersytet Warszawski 3 327 4 100 5 000
Politechnika Gdańska 3 493 4 000 4 927
Politechnika Poznańska 3 494 4 000 4 592
Akademia Górniczo-Hutnicza

w Krakowie

3 300 4 000 4 974
Politechnika Śląska (Gliwice) 3 300 3 700 4 500
Uniwersytet Gdański 3 000 3 661 4 300
Politechnika Łódzka 3 050 3 636 4 461
Politechnika Krakowska

 

3 071 3 618 4 374
Uniwersytet Jagielloński

w Krakowie

2 800 3 600 4 675
Uniwersytet Ekonomiczny

w Krakowie

2 800 3 500 4 100
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2 737 3 493 4 205
Uniwersytet Łódzki 2 660 3 349 3 900
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 2 700 3 250 3 734
Uniwersytet Wrocławski 2 775 3 205 4 375
Uniwersytet Marii

Curie-Skłodowskiej

w Lublinie

2 739 3 200 4162
Politechnika Rzeszowska 2 644 3 150 3 900
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2 500 3 100 3 990

 

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku

Kobiety zarabiały mniej niż mężczyźni

Wśród absolwentów uczelni technicznych w pierwszym roku pracy w 2018 roku kobiety zarabiały mniej niż mężczyźni. Największa różnica w wynagrodzeniach pomiędzy płciami w 2018 roku występowała u osób, które ukończyły Politechnikę Warszawską. Luka płacowa wyniosła tam 22,2% (liczona jako iloraz różnicy między medianą wynagrodzeń brutto mężczyzn i kobiet przez medianę wynagrodzenia brutto mężczyzn). Również wśród osób, które ukończyły Politechnikę Rzeszowską wystąpiły duże różnice w wynagrodzeniach ze względu na płeć. Mediana zarobków kobiet była o 703 PLN brutto niższa niż mężczyzn.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych absolwentów
wybranych politechnik kobiet i mężczyzn w pierwszym roku pracy w 2018 roku (brutto w PLN)

nazwa uczelni płeć mediana luka

płacowa

Politechnika Warszawska kobieta 3 500 22,2%
mężczyzna 4 497
Politechnika Rzeszowska kobieta 2 790 20,1%
mężczyzna 3 493
Politechnika Wrocławska kobieta 3 800 15,6%
mężczyzna 4 500
Politechnika Lubelska kobieta 3 000 14,2%
mężczyzna 3 497
Politechnika Śląska (Gliwice) kobieta 3 493 12,2%
mężczyzna 3 980
Politechnika Krakowska kobieta 3 500 10,8%
mężczyzna 3 924

 

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku

W których województwach najwyższe zarobki?

Młodzi magistrzy w pierwszym roku pracy w 2018 roku najwięcej zarabiali w województwach: mazowieckim (4 000 PLN brutto), małopolskim (3 500 PLN brutto) i dolnośląskim (3 500 PLN brutto). Najniższe wynagrodzenia pobierali zatrudnieni w województwach: podlaskim (2 775 PLN brutto), kujawsko-pomorskim (2 710 PLN brutto) i podkarpackim (2 600 PLN brutto).

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych absolwentów uczelni wyższych
z tytułem magistra w pierwszym roku pracy w różnych województwach w 2018 roku (brutto w PLN)

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku

Ogólnopolski Badanie Wynagrodzeń >>>

Źródło: wynagrodzenia.pl
Udostępnij artykuł: