Wynagrodzenia osób z wykształceniem wyższym: po której uczelni najwyższe zarobki?

Rynek pracy

Przedstawiamy wynagrodzenia osób z wykształceniem wyższym, których łączny staż pracy w 2018 roku nie przekraczał jednego roku.

Mężczyzna wręczający drugiemu kopertę z pieniędzmi
Fot. stock.adobe.com/fizkes

Przedstawiamy wynagrodzenia osób z wykształceniem wyższym, których łączny staż pracy w 2018 roku nie przekraczał jednego roku.

Najwyższe miesięczne #wynagrodzenia całkowite w pierwszym roku pracy w 2018 roku otrzymywali absolwenci @SGHWarsaw – 4 500 PLN. Połowa z nich otrzymywała pensję, która mieściła się w przedziale od 3 733 PLN do 5 627 PLN

Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) i uwzględniają jedynie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W badaniu wzięły udział 51 432 osoby posiadające wykształcenie wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie) lub magisterskie, wśród nich 3 588 osób to osoby z łącznym stażem pracy poniżej roku.Przyjrzyjmy się zatem, ile wynosiły wynagrodzenia osób z wyższym wykształceniem w pierwszym roku pracy.Czytaj także: Wynagrodzenia w Polsce: najlepsze miesiące mamy już za sobą >>>

Według danych pochodzących z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń najwyższe miesięczne wynagrodzenia całkowite w pierwszym roku pracy w 2018 roku otrzymywali absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – 4 500 PLN. Połowa z nich otrzymywała pensję, która mieściła się w przedziale od 3 733 PLN do 5 627 PLN. Wśród pięciu uczelni wyższych, po których absolwenci osiągali najwyższe zarobki w pierwszym roku pracy, trzy z nich to uczelnie techniczne, tj. Politechnika Warszawska (4 210 PLN), Politechnika Wrocławska (4 200 PLN) i Politechnika Gdańska (4 000 PLN). Na czwartym miejscu znalazł się Uniwersytet Warszawski, po którym absolwenci w pierwszym roku pracy w 2018 roku zarabiali 4 100 PLN brutto.Zestawienie miesięcznych wynagrodzeń całkowitych absolwentów wybranych uczelni wyższych w pierwszym roku pracy w 2018 roku (brutto w PLN)
nazwa uczelni25% zarabiałomniej niżmediana25% zarabiałowięcej niż
Szkoła Główna Handlowaw Warszawie3 7334 5005 627
Politechnika Warszawska3 4934 2105 500
Politechnika Wrocławska3 4934 2005 213
Uniwersytet Warszawski3 3274 1005 000
Politechnika Gdańska3 4934 0004 927
Politechnika Poznańska3 4944 0004 592
Akademia Górniczo-Hutniczaw Krakowie3 3004 0004 974
Politechnika Śląska (Gliwice)3 3003 7004 500
Uniwersytet Gdański3 0003 6614 300
Politechnika Łódzka3 0503 6364 461
Politechnika Krakowska 3 0713 6184 374
Uniwersytet Jagiellońskiw Krakowie2 8003 6004 675
Uniwersytet Ekonomicznyw Krakowie2 8003 5004 100
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu2 7373 4934 205
Uniwersytet Łódzki2 6603 3493 900
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie2 7003 2503 734
Uniwersytet Wrocławski2 7753 2054 375
Uniwersytet MariiCurie-Skłodowskiejw Lublinie2 7393 2004162
Politechnika Rzeszowska2 6443 1503 900
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu2 5003 1003 990
 Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku

Kobiety zarabiały mniej niż mężczyźni

Wśród absolwentów uczelni technicznych w pierwszym roku pracy w 2018 roku kobiety zarabiały mniej niż mężczyźni. Największa różnica w wynagrodzeniach pomiędzy płciami w 2018 roku występowała u osób, które ukończyły Politechnikę Warszawską. Luka płacowa wyniosła tam 22,2% (liczona jako iloraz różnicy między medianą wynagrodzeń brutto mężczyzn i kobiet przez medianę wynagrodzenia brutto mężczyzn). Również wśród osób, które ukończyły Politechnikę Rzeszowską wystąpiły duże różnice w wynagrodzeniach ze względu na płeć. Mediana zarobków kobiet była o 703 PLN brutto niższa niż mężczyzn.Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych absolwentów wybranych politechnik kobiet i mężczyzn w pierwszym roku pracy w 2018 roku (brutto w PLN)
nazwa uczelnipłećmedianalukapłacowa
Politechnika Warszawskakobieta3 50022,2%
mężczyzna4 497
Politechnika Rzeszowskakobieta2 79020,1%
mężczyzna3 493
Politechnika Wrocławskakobieta3 80015,6%
mężczyzna4 500
Politechnika Lubelskakobieta3 00014,2%
mężczyzna3 497
Politechnika Śląska (Gliwice)kobieta3 49312,2%
mężczyzna3 980
Politechnika Krakowskakobieta3 50010,8%
mężczyzna3 924
 Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku

W których województwach najwyższe zarobki?

Młodzi magistrzy w pierwszym roku pracy w 2018 roku najwięcej zarabiali w województwach: mazowieckim (4 000 PLN brutto), małopolskim (3 500 PLN brutto) i dolnośląskim (3 500 PLN brutto). Najniższe wynagrodzenia pobierali zatrudnieni w województwach: podlaskim (2 775 PLN brutto), kujawsko-pomorskim (2 710 PLN brutto) i podkarpackim (2 600 PLN brutto).Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych absolwentów uczelni wyższych z tytułem magistra w pierwszym roku pracy w różnych województwach w 2018 roku (brutto w PLN)Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku

Ogólnopolski Badanie Wynagrodzeń >>>

Źródło: wynagrodzenia.pl
Udostępnij artykuł: