Wynagrodzenia rosną coraz szybciej. Umacnia się pozycja pracowników na rynku

Rynek pracy

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w kwietniu 4840,44 zł i było wyższe o 7,8 proc. niż rok temu. Zatrudnienie zaś wzrosło o 3,7 proc. w stosunku do kwietnia 2017 roku – podał GUS.

Monety i banknoty
Fot. stock.adobe.com/Magdziak Marcin

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w kwietniu 4840,44 zł i było wyższe o 7,8 proc. niż rok temu. Zatrudnienie zaś wzrosło o 3,7 proc. w stosunku do kwietnia 2017 roku – podał GUS.

#MonikaFedorczuk z #KonfederacjaLewiatan: podwyżki płac dotyczą wszystkich branż, co wskazuje na dobrą kondycję gospodarki #płace #wynagrodzenia #zatrudnienie #GUS #rynekpracy #praca

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło ponad 6,2 mln osób. Liczba zatrudnionych wzrosła zarówno w porównaniu do marca (o 0,1%), jak i w stosunku do roku ubiegłego. Porównując powyższe dane do tych sprzed roku, osłabła dynamika przyrostu liczby zatrudnionych (rok wcześniej było to 4,6%), co może oznaczać wyczerpywanie się możliwości zwiększania zatrudnienia z uwagi na niewystarczającą liczbę pracowników na rynku pracy.Czytaj także: Wzrost wynagrodzeń w kwietniu pozytywnie zaskoczył >>>Wzrostowi liczby pracujących towarzyszy wzrost wynagrodzeń. W ujęciu rocznym, dynamika wzrostu płac jest wyższa i wynosi 7,8 %, podczas gdy rok wcześniej było to 4,1%. Podwyżki płac dotyczą wszystkich branż, co wskazuje na dobrą kondycję gospodarki. Wzrost wynagrodzeń jest wyższy od wskaźnika inflacji (w kwietniu 1,6%), dzięki czemu przeciętna pensja wystarcza na większe zakupy, czy odważniejsze korzystanie z różnych usług.

Powyższe dane potwierdzają, że dobra pozycja pracowników się umacnia. Osoby zatrudnione odczuwają poprawę zarobków, a osoby poszukujące pracy mają – szczególnie w porównaniu do sytuacji z lat ubiegłych – stosunkową łatwość w zmianie pracodawcy, szczególnie jeśli posiadają potrzebne na rynku kwalifikacje. 
Udostępnij artykuł: