Ile zarabia się w bankowości? Raport płacowy

Rynek pracy / Z rynku

Mediana wynagrodzeń w bankowości w 2018 roku wyniosła 6 000 złotych brutto. Co czwarta osoba zatrudniona w tej branży zarabiała poniżej 4 000 złotych. Płace 25% najlepiej wynagradzanych pracowników wyniosły 9 350 złotych i więcej.

Napis bank
Fot. Pixabay.com

Mediana wynagrodzeń w bankowości w 2018 roku wyniosła 6 000 złotych brutto. Co czwarta osoba zatrudniona w tej branży zarabiała poniżej 4 000 złotych. Płace 25% najlepiej wynagradzanych pracowników wyniosły 9 350 złotych i więcej.

Mediana wynagrodzeń w bankowości w 2018 roku wyniosła 6 000 PLN brutto. Płace 25% najlepiej wynagradzanych pracowników wyniosły 9 350 PLN i więcej #wynagrodzenia #banki

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2018 roku wzięło udział 3 149 osób pracujących w bankowości, z czego 52% stanowili mężczyźni. 65% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 84% ma wykształcenie wyższe, 53% pracuje w firmach z przewagą kapitału zagranicznego.

Schemat 1. Wynagrodzenia całkowite w bankowości w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku

W 2018 roku najwyższe wynagrodzenia w bankowości otrzymywali pracownicy zatrudnieni na terenie województwa mazowieckiego. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 7 700 PLN, a w samej Warszawie 8 000 PLN. W przypadku dwóch kolejnych województw: dolnośląskiego i małopolskiego mediany zarobków były podobnej wysokości i wynosiły odpowiednio 6 220 PLN i 6 217 PLN. W stolicach obu tych województw zarobki również kształtowały się na zbliżonym poziomie i wynosiły w Krakowie 6 830 PLN, a we Wrocławiu 6 750 PLN. Wysokie pensje otrzymywały też osoby pracujące w Katowicach (6 800 PLN). Zarobki w tym mieście były o 1 800 PLN wyższe niż w całym województwie śląskim. Najniższe wynagrodzenia w sektorze bankowym otrzymywali zatrudnieni w województwach podlaskim i lubelskim. Mediana wynagrodzeń w tych regionach była o ponad 50% niższa niż w województwie mazowieckim.

Wykres 1. Mediany wynagrodzeń całkowitych w bankowości w wybranych województwach i miastach w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku

Najwyższe wynagrodzenia w bankowości otrzymywały osoby na stanowiskach menadżerskich. Połowa dyrektorów zarabiała w przedziale od 11 000 PLN do 24 875 PLN. Mediana ich zarobków była ponad czterokrotnie wyższa niż pracowników z najniższego szczebla zatrudnienia. Warto zwrócić uwagę, że wynagrodzenia kierowników w bankowości zależą od wielkości zespołu, którym dana osoba zarządza. Kierownik średniego zespołu zarabiał o 2 800 PLN więcej niż kierownik małego zespołu. Zróżnicowanie zarobków występuje również na poziomie specjalistów. Młodsi specjaliści otrzymywali 4 210 PLN, natomiast starsi specjaliści zarabiali prawie dwa razy więcej.Tabelka 1. Wynagrodzenia całkowite osób na różnych szczeblach zatrudnienia w bankowości w 2018 roku (brutto w PLN)
25% zarabiało poniżejmediana25% zarabiało powyżej
pracownik szeregowy3 0003 5584 700
młodszy specjalista3 4004 2105 400
specjalista4 0505 4007 081
starszy specjalista6 0008 22811 443
team leader/koordynator6 7509 31612 325
kierownik małego zespołu (2-10 osób)7 00010 00013 700
kierownik średniego zespołu (11-30 osób)8 22512 80017 095
dyrektor11 00015 90024 875
 Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku

Wykres 2. przedstawia, jak rosną wynagrodzenia pracowników w bankowości wraz ze stażem pracy.

Wykres 2. Mediany wynagrodzeń całkowitych osób z różnym stażem w bankowości w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku

W bankowości poziom wykształcenia wpływa na wysokość wynagrodzenia. Osoby z wykształceniem wyższym magisterskim zarabiały o 2 500 PLN więcej niż osoby z wykształceniem średnim.Tabelka 2. Wynagrodzenia całkowite osób o różnym wykształceniu w bankowości w 2018 roku (brutto w PLN)
25% zarabiało poniżejmediana25% zarabiało powyżej
średnie3 2004 0005 394
wyższe zawodowe (inżynier/licencjat)3 7575 1008 000
wyższe magisterskie4 5006 50010 000
wyższe magisterskie inżynierskie6 0009 70014 744
 Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuNa wykresie 3. prezentujemy wynagrodzenia na wybranych stanowiskach w bankowości. Wysokie pensje otrzymywali dyrektorzy regionu sprzedaży. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 16 000 PLN. Najmniej zarabiali kasjerzy bankowi (3 000 PLN). Warto zwrócić uwagę, że pensje doradców różnią się w zależności od segmentu klienta. Różnica pomiędzy wynagrodzeniem doradcy klienta zamożnego i doradcy klienta indywidualnego wyniosła 2 800 PLN.

Wykres 3. Mediany wynagrodzeń całkowitych na wybranych stanowiskach w bankowości (brutto w PLN)

WykresŹródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuInformacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń >>>

Źródło: Monika Czepiel, Wynagrodzenia.pl

Udostępnij artykuł: