Ile zarabia się w bankowości? Raport płacowy

Rynek pracy / Z rynku

Napis bank
Fot. Pixabay.com

Mediana wynagrodzeń w bankowości w 2018 roku wyniosła 6 000 złotych brutto. Co czwarta osoba zatrudniona w tej branży zarabiała poniżej 4 000 złotych. Płace 25% najlepiej wynagradzanych pracowników wyniosły 9 350 złotych i więcej.

Mediana wynagrodzeń w bankowości w 2018 roku wyniosła 6 000 PLN brutto. Płace 25% najlepiej wynagradzanych pracowników wyniosły 9 350 PLN i więcej #wynagrodzenia #banki

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2018 roku wzięło udział 3 149 osób pracujących w bankowości, z czego 52% stanowili mężczyźni. 65% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 84% ma wykształcenie wyższe, 53% pracuje w firmach z przewagą kapitału zagranicznego.

Schemat 1. Wynagrodzenia całkowite
w bankowości w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku

W 2018 roku najwyższe wynagrodzenia w bankowości otrzymywali pracownicy zatrudnieni na terenie województwa mazowieckiego. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 7 700 PLN, a w samej Warszawie 8 000 PLN. W przypadku dwóch kolejnych województw: dolnośląskiego i małopolskiego mediany zarobków były podobnej wysokości i wynosiły odpowiednio 6 220 PLN i 6 217 PLN. W stolicach obu tych województw zarobki również kształtowały się na zbliżonym poziomie i wynosiły w Krakowie 6 830 PLN, a we Wrocławiu 6 750 PLN. Wysokie pensje otrzymywały też osoby pracujące w Katowicach (6 800 PLN). Zarobki w tym mieście były o 1 800 PLN wyższe niż w całym województwie śląskim. Najniższe wynagrodzenia w sektorze bankowym otrzymywali zatrudnieni w województwach podlaskim i lubelskim. Mediana wynagrodzeń w tych regionach była o ponad 50% niższa niż w województwie mazowieckim.

Wykres 1. Mediany wynagrodzeń całkowitych w bankowości
w wybranych województwach i miastach w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku

Najwyższe wynagrodzenia w bankowości otrzymywały osoby na stanowiskach menadżerskich. Połowa dyrektorów zarabiała w przedziale od 11 000 PLN do 24 875 PLN. Mediana ich zarobków była ponad czterokrotnie wyższa niż pracowników z najniższego szczebla zatrudnienia. Warto zwrócić uwagę, że wynagrodzenia kierowników w bankowości zależą od wielkości zespołu, którym dana osoba zarządza. Kierownik średniego zespołu zarabiał o 2 800 PLN więcej niż kierownik małego zespołu. Zróżnicowanie zarobków występuje również na poziomie specjalistów. Młodsi specjaliści otrzymywali 4 210 PLN, natomiast starsi specjaliści zarabiali prawie dwa razy więcej.

Tabelka 1. Wynagrodzenia całkowite osób na różnych
szczeblach zatrudnienia w bankowości w 2018 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej mediana 25% zarabiało powyżej
pracownik szeregowy 3 000 3 558 4 700
młodszy specjalista 3 400 4 210 5 400
specjalista 4 050 5 400 7 081
starszy specjalista 6 000 8 228 11 443
team leader/

koordynator

6 750 9 316 12 325
kierownik małego zespołu (2-10 osób) 7 000 10 000 13 700
kierownik średniego zespołu (11-30 osób) 8 225 12 800 17 095
dyrektor 11 000 15 900 24 875

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku

Wykres 2. przedstawia, jak rosną wynagrodzenia pracowników w bankowości wraz ze stażem pracy.

Wykres 2. Mediany wynagrodzeń całkowitych osób
z różnym stażem w bankowości w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku

W bankowości poziom wykształcenia wpływa na wysokość wynagrodzenia. Osoby z wykształceniem wyższym magisterskim zarabiały o 2 500 PLN więcej niż osoby z wykształceniem średnim.

Tabelka 2. Wynagrodzenia całkowite osób o różnym wykształceniu
w bankowości w 2018 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej mediana 25% zarabiało powyżej
średnie 3 200 4 000 5 394
wyższe zawodowe (inżynier/licencjat) 3 757 5 100 8 000
wyższe magisterskie 4 500 6 500 10 000
wyższe magisterskie inżynierskie 6 000 9 700 14 744

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku

Na wykresie 3. prezentujemy wynagrodzenia na wybranych stanowiskach w bankowości. Wysokie pensje otrzymywali dyrektorzy regionu sprzedaży. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 16 000 PLN. Najmniej zarabiali kasjerzy bankowi (3 000 PLN). Warto zwrócić uwagę, że pensje doradców różnią się w zależności od segmentu klienta. Różnica pomiędzy wynagrodzeniem doradcy klienta zamożnego i doradcy klienta indywidualnego wyniosła 2 800 PLN.

Wykres 3. Mediany wynagrodzeń całkowitych
na wybranych stanowiskach w bankowości (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku

Informacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń >>>

Źródło: Monika Czepiel, Wynagrodzenia.pl

Udostępnij artykuł: