Wynagrodzenia w IT: czy kobiety zarabiają tyle co mężczyźni?

Rynek pracy

Kobieta pracująca przy komputerze
Fot. stock.adobe.com/puhhha

Branża IT charakteryzuje się deficytem wykwalifikowanych pracowników, a co za tym idzie wysokimi zarobkami. Czy jednak wynagrodzenia kobiet są równie wysokie co mężczyzn?

Kobiety rzadziej zajmują wyższe stanowiska w hierarchii, które są lepiej opłacane #wynagrodzenia #praca

Źródłem prezentowanych stawek wynagrodzeń jest Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2018.

Luka płacowa

Różnicę wynagrodzeń kobiet i mężczyzn określa się jako lukę płacową. Wyraża się ją w procentach, które oznaczają to, ile procent zarobków mężczyzn stanowią płace kobiet. Zaprezentowanie luki płacowej nie jest proste, gdyż najczęściej spotkać można różną strukturę zatrudnienia obu płci. Kobiety rzadziej zajmują wyższe stanowiska w hierarchii, które są lepiej opłacane. Z tego powodu porównywanie ogólnych danych mija się z celem. Porównywanie wynagrodzeń na tych samych stanowiskach również może być obarczone błędem. Wynika to z faktu, że wykonując nawet bardzo zbliżoną pracę wpływ na wysokość zarobków może mieć np. doświadczenie pracownika lub poziom wykształcenia, które dla obu płci może być różne.

Wynagrodzenia na poszczególnych szczeblach organizacji

Na poniższej tabeli zaprezentowano mediany wynagrodzeń kobiet i mężczyzn dla specjalistów i kierowników z różnym doświadczeniem. Dane potwierdzają powszechną opinie, że kobiety rzadziej pną się na wyższe poziomy stanowisk, gdzie zarobki są wyższe. Wśród młodszych specjalistów udział kobiet wyniósł najwięcej, bo 27%. Na kolejnych szczeblach udział ten był już mniejszy. Wśród starszych specjalistów wyniósł on już tylko 13%.

Z prezentowanych danych wynika, że na stanowiskach specjalistów zarobki kobiet stanowiły od 80 do 86% zarobków mężczyzn. Najwyższa luka płacowa miała miejsce w przypadku doświadczonych specjalistów. Dla kierowników różnice te są jeszcze większe. Płace kobiet tam zatrudnionych stanowiły 3/4 płac mężczyzn.
Zarobki kobiet i mężczyzn w branży IT w 2018 roku (brutto w PLN)

szczebel i poziom stanowiska płeć próba odsetek kobiet mediana wynagrodzenia kobiet (m=100%)
kierownik mężczyzna 580 22% 14 817 75%
kobieta 160 11 174
starszy specjalista mężczyzna 2 043 13% 10 835 85%
kobieta 298 9 250
doświadczony specjalista mężczyzna 2 410 26% 7 525 80%
kobieta 841 6 054
młodszy specjalista mężczyzna 1 258 27% 4 757 86%
kobieta 477 4 099

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2018

Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych

Kobiety rzadko zajmują stanowiska kierownicze. Nie oznacza to jednak, że ich tam nie ma. Wśród kierowników projektu IT było tylko 28% kobiet, natomiast w przypadku kierownika zespołu programistów – 13%. Wynagrodzenia kobiet na tych stanowiskach stanowiły około 90% płac mężczyzn.
Zarobki kobiet i mężczyzn w branży IT
na wybranych stanowiskach kierowniczych w 2018 roku (brutto w PLN)

stanowisko płeć próba odsetek kobiet mediana wynagrodzenia kobiet (m=100%)
kierownik projektu IT mężczyzna 149 28% 13 333 90%
kobieta 58 12 021
kierownik zespołu programistów mężczyzna 143 13% 14 569 91%
kobieta 21 13 233

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2018

Wynagrodzenia specjalistów

W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT, wśród specjalistów największą grupę stanowią programiści. Na tych stanowiskach odsetek kobiet jest znikomy. Tylko w pojedynczych przypadkach udział kobiet był większy niż 10%, dlatego postanowiliśmy nie prezentować takich danych.

Poniżej zaprezentowano wynagrodzenia na wybranych stanowiskach nieprogramistycznych doświadczonych specjalistów. Mimo tego samego stanowiska i tego samego poziomu doświadczenia, pensje kobiet stanowiły od 80 do 91% wynagrodzeń mężczyzn. Największe różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn miały miejsce na stanowisku doświadczonego projektanta systemowego. Płace doświadczonych specjalistów data scientist były z kolei najbardziej do siebie zbliżone.

Zarobki kobiet i mężczyzn w branży IT
na wybranych stanowiskach specjalistycznych w 2018 roku (brutto w PLN)

stanowisko płeć próba odsetek kobiet mediana wynagrodzenia kobiet (m=100%)
doświadczony data scientist mężczyzna 40 52% 7 850 91%
kobieta 44 7 128
doświadczony analityk biznesowy mężczyzna 99 39% 9 500 82%
kobieta 62 7 796
doświadczony projektant systemowy mężczyzna 37 49% 9 950 80%
kobieta 35 8 000
doświadczony tester oprogramowania mężczyzna 124 46% 6 825 89%
kobieta 106 6 095

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2018

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń >>>

Źródło: Sedlak and Sedlak
Udostępnij artykuł: