Wynagrodzenia w IT: czy kobiety zarabiają tyle co mężczyźni?

Rynek pracy

Branża IT charakteryzuje się deficytem wykwalifikowanych pracowników, a co za tym idzie wysokimi zarobkami. Czy jednak wynagrodzenia kobiet są równie wysokie co mężczyzn?

Kobieta pracująca przy komputerze
Fot. stock.adobe.com/puhhha

Branża IT charakteryzuje się deficytem wykwalifikowanych pracowników, a co za tym idzie wysokimi zarobkami. Czy jednak wynagrodzenia kobiet są równie wysokie co mężczyzn?

Kobiety rzadziej zajmują wyższe stanowiska w hierarchii, które są lepiej opłacane #wynagrodzenia #praca

Źródłem prezentowanych stawek wynagrodzeń jest Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2018.

Luka płacowa

Różnicę wynagrodzeń kobiet i mężczyzn określa się jako lukę płacową. Wyraża się ją w procentach, które oznaczają to, ile procent zarobków mężczyzn stanowią płace kobiet. Zaprezentowanie luki płacowej nie jest proste, gdyż najczęściej spotkać można różną strukturę zatrudnienia obu płci. Kobiety rzadziej zajmują wyższe stanowiska w hierarchii, które są lepiej opłacane. Z tego powodu porównywanie ogólnych danych mija się z celem. Porównywanie wynagrodzeń na tych samych stanowiskach również może być obarczone błędem. Wynika to z faktu, że wykonując nawet bardzo zbliżoną pracę wpływ na wysokość zarobków może mieć np. doświadczenie pracownika lub poziom wykształcenia, które dla obu płci może być różne.

Wynagrodzenia na poszczególnych szczeblach organizacji

Na poniższej tabeli zaprezentowano mediany wynagrodzeń kobiet i mężczyzn dla specjalistów i kierowników z różnym doświadczeniem. Dane potwierdzają powszechną opinie, że kobiety rzadziej pną się na wyższe poziomy stanowisk, gdzie zarobki są wyższe. Wśród młodszych specjalistów udział kobiet wyniósł najwięcej, bo 27%. Na kolejnych szczeblach udział ten był już mniejszy. Wśród starszych specjalistów wyniósł on już tylko 13%.Z prezentowanych danych wynika, że na stanowiskach specjalistów zarobki kobiet stanowiły od 80 do 86% zarobków mężczyzn. Najwyższa luka płacowa miała miejsce w przypadku doświadczonych specjalistów. Dla kierowników różnice te są jeszcze większe. Płace kobiet tam zatrudnionych stanowiły 3/4 płac mężczyzn. Zarobki kobiet i mężczyzn w branży IT w 2018 roku (brutto w PLN)
szczebel i poziom stanowiskapłećpróbaodsetek kobietmedianawynagrodzenia kobiet (m=100%)
kierownikmężczyzna58022%14 81775%
kobieta16011 174
starszy specjalistamężczyzna2 04313%10 83585%
kobieta2989 250
doświadczony specjalistamężczyzna2 41026%7 52580%
kobieta8416 054
młodszy specjalistamężczyzna1 25827%4 75786%
kobieta4774 099
Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2018

Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych

Kobiety rzadko zajmują stanowiska kierownicze. Nie oznacza to jednak, że ich tam nie ma. Wśród kierowników projektu IT było tylko 28% kobiet, natomiast w przypadku kierownika zespołu programistów - 13%. Wynagrodzenia kobiet na tych stanowiskach stanowiły około 90% płac mężczyzn. Zarobki kobiet i mężczyzn w branży IT na wybranych stanowiskach kierowniczych w 2018 roku (brutto w PLN)
stanowiskopłećpróbaodsetek kobietmedianawynagrodzenia kobiet (m=100%)
kierownik projektu ITmężczyzna14928%13 33390%
kobieta5812 021
kierownik zespołu programistówmężczyzna14313%14 56991%
kobieta2113 233
 Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2018

Wynagrodzenia specjalistów

W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT, wśród specjalistów największą grupę stanowią programiści. Na tych stanowiskach odsetek kobiet jest znikomy. Tylko w pojedynczych przypadkach udział kobiet był większy niż 10%, dlatego postanowiliśmy nie prezentować takich danych.Poniżej zaprezentowano wynagrodzenia na wybranych stanowiskach nieprogramistycznych doświadczonych specjalistów. Mimo tego samego stanowiska i tego samego poziomu doświadczenia, pensje kobiet stanowiły od 80 do 91% wynagrodzeń mężczyzn. Największe różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn miały miejsce na stanowisku doświadczonego projektanta systemowego. Płace doświadczonych specjalistów data scientist były z kolei najbardziej do siebie zbliżone.Zarobki kobiet i mężczyzn w branży IT na wybranych stanowiskach specjalistycznych w 2018 roku (brutto w PLN)
stanowiskopłećpróbaodsetek kobietmedianawynagrodzenia kobiet (m=100%)
doświadczony data scientistmężczyzna4052%7 85091%
kobieta447 128
doświadczony analityk biznesowymężczyzna9939%9 50082%
kobieta627 796
doświadczony projektant systemowymężczyzna3749%9 95080%
kobieta358 000
doświadczony tester oprogramowaniamężczyzna12446%6 82589%
kobieta1066 095
Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2018Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń >>>
Źródło: Sedlak and Sedlak
Udostępnij artykuł: