Wynagrodzenia w zarządach spółek z GPW wzrosły o 9 proc. w 2020 r.

Raporty / Rynek pracy

Średnie roczne wynagrodzenie członka zarządu spółki notowanej na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wypłacone w 2020 roku wyniosło 673,5 tys. zł, co oznacza wzrost o 9% r/r, wynika z raportu "Wynagrodzenia zarządów spółek z GPW" przygotowanego przez Grant Thornton.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański

Średnie roczne wynagrodzenie członka zarządu spółki notowanej na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wypłacone w 2020 roku wyniosło 673,5 tys. zł, co oznacza wzrost o 9% r/r, wynika z raportu "Wynagrodzenia zarządów spółek z GPW" przygotowanego przez Grant Thornton.

"Statystyczna spółka z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie za 2020 roku wypłaciła swoim zarządom niemal 2,8 mln zł brutto (licząc pensje podstawową oraz różnego rodzaju premie i prowizje). Ponieważ statystycznie w zarządzie zasiadają 4,1 osoby (wobec 4,9 w 2009 roku), wynagrodzenie na głowę wyniosło 673 tys. zł brutto. Była to o 9% wyższa kwota niż w poprzednim roku, czyli 5% po uwzględnieniu inflacji" - czytamy w raporcie.

Licząc od 2009 roku, średnie wynagrodzenie członka zarządu poszło w górę łącznie o 41%, czyli realnie, po wyeliminowaniu dynamiki cen konsumpcyjnych, o 16%.

W 2020 roku pandemia spowodowała spadek popytu w gospodarce

W 2020 roku pandemia spowodowała spadek popytu w gospodarce - konsumenci mniej chętnie nabywali dobra i usługi, a dodatkowo restrykcje antycovidowe sprawiły, że część branż nie mogła funkcjonować na pełnych obrotach. Efekt był taki, że spółki z GPW odnotowały w minionym roku nieznaczny spadek przychodów (o 0,1%), podkreślono.

Uzasadnieniem istotnego wzrostu wynagrodzeń członków zarządu w 2020 roku jest fakt, że choć spółkom spadły przychody, to osiągnęły one wyraźny wzrost wyniku finansowego. Odpowiednia reakcja po stronie kosztów na spadek przychodów (lub spadek względem planów) sprawiła, że w 2020 roku przeciętny wynik finansowy wyniósł 153 mln zł, czyli był o 50% wyższy niż w roku 2019.

Według sprawozdań finansowych z 2020 roku, najwyższe wynagrodzenie wypłacono zarządom Comarchu oraz CD Projektu. Przekraczało ono 20 mln zł. W kolejnych 15 spółkach koszty wynagrodzeń zarządów sięgnęły przynajmniej 10 mln zł.

- czytamy dalej.

Najwyższe wynagrodzenie przypadające średnio na jednego członka zarządu wypłacono w spółce PCC Rokita

W 2020 roku najwyższe wynagrodzenie przypadające średnio na jednego członka zarządu wypłacono w spółce PCC Rokita - na jednego przedstawiciela zarządu przypadło tu 4,54 mln zł brutto. W 64 innych spółkach średnie wynagrodzenie członka zarządu przekroczyło 1 mln zł. Jednocześnie w 29 spółkach kwota ta nie przekroczyła 100 tys. zł, podano także.

Formalnie największy wzrost wynagrodzeń odnotowano w KCI. Wyniósł on w 2020 roku 488%, jednak poziom wynagrodzeń w tej spółce pozostał symboliczny (49 tys. zł). Znacznie bardziej okazały był wzrost wynagrodzeń w Krynicy Vitamin - wyniósł 433%, z 300 do 1 598 tys. zł. W 132 spółkach wynagrodzenia jednak spadły.

"Największe przechody w relacji do swoich wynagrodzeń wypracował zarząd PKN Orlen. Każdy tysiąc zł wynagrodzenia członka zarządu wygenerował 86 mln zł przychodów. Na kolejnych miejscach znalazło się sześć innych spółek z udziałem Skarbu Państwa: Grupa Lotos, PGE, Enea, PGNiG, PZU i Energa" - wskazano również w materiale.

Najbardziej efektywnym zarządem na GPW był w 2020 roku zarząd spółki Mercator Medical

Najbardziej efektywnym z punktu widzenia inwestorów zarządem na GPW był w 2020 roku zarząd spółki Mercator Medical. W 2019 każdy 1 tys. zł ich wynagrodzenia wygenerował 209 tys. zł kapitalizacji. W 2020 roku było to 5,6 mln zł. Tak liczona efektywność wzrosła więc o 2578%, zakończono.

Badanie zostało przeprowadzone na podstawie sprawozdań finansowych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW. Brane pod uwagę były jedynie sprawozdania dostępne na stronach internetowych spółek w trakcie trwania zbierania danych, tj. w okresie wrzesień-listopad 2021.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: