Wynik finansowy mikroprzedsiębiorstw wzrósł o 23 proc. rdr do 174,5 mld zł w 2018 r.

Firma

Wynik finansowy przedsiębiorstw niefinansowych zatrudniających do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw) wyniósł 174,5 mld zł w 2018 r. i był wyższy o 23,1% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny.

Mężczyzna wkładający pieniądze do słoika i liczący na kalkulatorze
Fot. stock.adobe.com/mrmohock

Wynik finansowy przedsiębiorstw niefinansowych zatrudniających do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw) wyniósł 174,5 mld zł w 2018 r. i był wyższy o 23,1% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny.

Wynik finansowy przedsiębiorstw niefinansowych zatrudniających do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw) wyniósł 174,5 mld zł w 2018 r. i był wyższy o 23,1% w skali roku #mikroprzedsiębiorstwa #GUS @GUS_STAT

"W 2018 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 2 146 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw), co oznacza wzrost o 3,5% rok do roku oraz o 25% w stosunku do roku 2010. Przychody ogółem badanej zbiorowości zwiększyły się o 17,9% r/r (w latach 2010-2018 wzrosły o 73,8%), a liczba pracujących wzrosła o 2% r/r (w latach 2010-2018 o 19,9%, tj. o 693,9 tys. osób). Wynik finansowy w 2018 r. ukształtował się na poziomie 174,5 mld zł (wzrost o 23,1% r/r i o 88,1% w stosunku do 2010 r.). Wskaźnik poziomu kosztów dla mikroprzedsiębiorstw wyniósł 86,8%, wobec 87,4% w 2017 r. i 87,8% w 2010 r." - czytamy w komunikacie.W 2018 r. przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób uzyskały 1 323,6 mld zł przychodów ogółem (co oznacza wzrost o 17,9% r/r i o 73,8% od 2010 r.). Ponad połowę przychodów mikroprzedsiębiorstw wygenerowały łącznie jednostki prowadzące działalność handlową i naprawę pojazdów samochodowych (532,9 mld zł, tj. 40,3%) oraz przedsiębiorstwa budowlane (143,5 mld zł, tj. 10,8%), podano także.

Przychody w przeliczeniu na jeden podmiot w 2018 r. wyniosły w mikroprzedsiębiorstwach 616,8 tys. zł (wobec 541,4 tys. zł w 2017 r.) i były najwyższe w jednostkach z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa - 1667,4 tys. zł oraz w podmiotach związanych z obsługą rynku nieruchomości - 1 656,7 tys. zł, najniższe natomiast w podmiotach prowadzących pozostałą działalność usługową - 110,5 tys. zł.

Koszty w wysokości 1 149,2 mld zł

"W 2018 r. przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób poniosły koszty w wysokości 1 149,2 mld zł, tj. o 17,1% wyższe niż rok wcześniej. Analogicznie jak w przychodach, najwyższy udział kosztów na jeden podmiot odnotowano w mikroprzedsiębiorstwach prowadzących działalność finansową i ubezpieczeniową (1563,1 tys. zł), obsługę rynku nieruchomości (1 554,1 tys. zł) oraz handlową i naprawę pojazdów samochodowych (1 056,2 tys. zł), najniższy - w podmiotach prowadzących pozostałą działalność usługową (85 tys. zł). Dla całej zbiorowości mikroprzedsiębiorstw koszty w przeliczeniu na jeden podmiot wyniosły 535,5 tys. zł, natomiast koszty w przeliczeniu na jednego pracującego - 275,4 tys. zł" - czytamy także.

W 2018 r. w mikroprzedsiębiorstwach pracowało 4 173,2 tys. osób

W 2018 r. w mikroprzedsiębiorstwach pracowało 4 173,2 tys. osób, tj. o 83,4 tys. (2%) więcej niż rok wcześniej. Dla 85,6% osób było to główne miejsce pracy (wzrost o 1,8 pkt proc. r/r). Podobnie jak w roku poprzednim, najwięcej osób pracowało w jednostkach z sekcji: handel i naprawa pojazdów samochodowych (26,2%) oraz budownictwo (14,2%). W podmiotach należących do osób fizycznych pracowało 3430,3 tys. osób (tj. 82,2% ogólnej liczby pracujących w mikroprzedsiębiorstwach), a w podmiotach osób prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej - 742,9 tys. osób (tj. 17,8%), czytamy także."Miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego w 2018 r. ukształtowało się na poziomie 3 081,1 zł (wobec 2 800,5 zł rok wcześniej). W podmiotach osób fizycznych wyniosło 2 360,3 zł, a osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej 4869,9 zł. Najwyższe wynagrodzenia odnotowano w mikroprzedsiębiorstwach prowadzących działalność z zakresu informacji i komunikacji - 5 284,9 zł oraz obsługi rynku nieruchomości - 3 952,5 zł, natomiast najniższe - w jednostkach zajmujących się działalnością związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (2 419,6 zł) oraz leśnictwem i rybactwem (2 438,8 zł)" - czytamy także.Czytaj także: Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność mają do odzyskania już 910 mln zł >>>Według GUS, podobnie jak w latach poprzednich, w 2018 roku wśród mikroprzedsiębiorstw dominowały jednostki należące do osób fizycznych (89,3%, tj. 1915,4 tys. podmiotów), a osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej stanowiły 10,7% (230,6 tys. podmiotów). Na przestrzeni ostatnich 8 lat zaobserwowano spadek udziału liczby mikroprzedsiębiorstw osób fizycznych - od 2010 r. o ponad 5 pkt proc., a w stosunku do 2017 r. - o blisko 1 pkt proc.Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności największy odsetek w analizowanej zbiorowości mikroprzedsiębiorstw stanowiły: jednostki z sekcji handel i naprawa pojazdów samochodowych - 21,9% (spadek o 1,2 pkt proc. r/r), jednostki budowlane - 13,8% (wzrost udziału o 0,7 pkt proc. r/r) oraz jednostki prowadzące działalność profesjonalną, naukową i techniczną - 13,6% (wzrost udziału o niespełna 0,5 pkt proc. w stosunku do roku ubiegłego)."W układzie terytorialnym najwięcej mikroprzedsiębiorstw miało siedzibę na terenie województw: mazowieckiego - 414,9 tys. (19,3% całej zbiorowości podmiotów o liczbie pracujących do 9 osób), śląskiego - 232,1 tys. (10,8%) i wielkopolskiego - 218,0 tys. (10,2%), a najmniej w województwach: opolskim - 42,5 tys. (2%), lubuskim - 51,4 tys. (2,4%) i podlaskim - 51,8 tys. (2,4%).
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: