Wynik finansowy netto TFI spadł o 10,3 proc. rdr, do 846,2 mln zł, w 2020 roku

Z rynku

Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wyniósł 846,2 mln zł w 2020 r. i był niższy o 10,3% w skali roku. Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2020 r. wyniosła 2 947,6 mld zł (spadek o 1,2% r/r), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Pieniądze na tle wykresów giełdowych
Fot. stock.adobe.com/ipopba

Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wyniósł 846,2 mln zł w 2020 r. i był niższy o 10,3% w skali roku. Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2020 r. wyniosła 2 947,6 mld zł (spadek o 1,2% r/r), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Na wynik finansowy netto w wysokości 846,2 mln zł złożyły się zyski 43 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 861 mln zł i straty 14 towarzystw funduszy inwestycyjnych w kwocie 14,9 mln zł.

- czytamy w komunikacie.

W końcu grudnia 2020 r. działało 57 TFI

Zarządzały one 737 funduszami inwestycyjnymi. Dla porównania na koniec 2019 r. funkcjonowało 60 towarzystw funduszy inwestycyjnych, które zarządzały łącznie 836 funduszami inwestycyjnymi.

Czytaj także: UKNF: sytuacja na rynku TFI będzie w tym roku stabilniejsza niż w 2020 r. >>>

"Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2 947,6 mln zł (o 1,2% mniej niż na koniec grudnia 2019 r.), w tym aktywa obrotowe osiągnęły wartość 2 328,4 mln zł i stanowiły 79% aktywów ogółem. Aktywa obrotowe składały się głównie z finansowych inwestycji krótkoterminowych, które zmniejszyły się do kwoty 1 710,5 mln zł (o 12,6%). W strukturze aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (78,7%). Pięć towarzystw funduszy inwestycyjnych o najwyższych aktywach osiągnęło 36,3% ogólnej wartości aktywów" - czytamy dalej.

W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały (fundusze) własne wyniosły 2 164,5 mln zł (spadek o 3,1% w porównaniu do 2019 r.) i stanowiły ich największy udział (73,4%).

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: