Wynik finansowy netto TFI spadł r/r do 240,26 mln zł w I kw. 2019 r.

Z rynku

Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniósł 240,26 mln zł w I kw. 2019 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej wynik finansowy wyniósł 247,22 mln zł.

Pieniądze i wykres
Fot. stock.adobe.com/jintana

Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniósł 240,26 mln zł w I kw. 2019 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej wynik finansowy wyniósł 247,22 mln zł.

Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniósł 240,26 mln zł w I kw. 2019 r. #TFI #KNF @uknf

Przychody ogółem TFI wyniosły 885,1 mln zł w I kw. br. wobec 1 007,28 mln zł rok wcześniej, w tym przychody z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi sięgnęły odpowiednio: 840,51 mln zł wobec 921,98 mln zł rok wcześniej.Koszty ogółem wyniosły 586,25 mln zł w I kw. br. wobec 700,3 mln zł rok wcześniej.

Wartość zarządzanych aktywów

Wartość zarządzanych aktywów ogółem wyniosła 390,56 mld zł na koniec I kw. 2019 r., w tym 331,44 mld zł to wartość aktywów zarządzanych funduszy inwestycyjnych, zaś wartość zarządzanych portfeli, w skład których wchodzi 1 lub większa liczba instrumentów finansowych wyniosła 59,12 mld zł.

Rok wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wyniosła 401,29 mld zł, w tym wartość aktywów zarządzanych funduszy inwestycyjnych wyniosła 338,39 mld zł, zaś wartość zarządzanych portfeli sięgnęła 62,9 mld zł.Kapitał własny TFI wyniósł 2 188,92 mln zł na koniec I kw. 2019 r. wobec 1 993,56 mln zł mln zł rok wcześniej.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: