Wynik finansowy netto TFI wzrósł do 680,8 mln zł w 2017 r.

Z rynku

Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wzrósł o 34,6% r/r do 680,8 mln zł w 2017 r., przy wzroście przychodów operacyjnych o 19% do 3 790,7 mln zł, podał Główny Urząd Statystyczny.

Ręka układająca stos z pieniędzy na tle wykresów
Fot. stock.adobe.com/hin255

Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wzrósł o 34,6% r/r do 680,8 mln zł w 2017 r., przy wzroście przychodów operacyjnych o 19% do 3 790,7 mln zł, podał Główny Urząd Statystyczny.

#GUS: wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wzrósł o 34,6% r/r do 680,8 mln zł w 2017 r. #TFI #funszuszeinwestycyjne @GUS_STAT

"Na wynik finansowy netto w wysokości 680,8 mln zł złożyły się zyski 49 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 712,3 mln zł i straty 14 towarzystw funduszy inwestycyjnych w łącznej kwocie 31,5 mln zł" - czytamy w komunikacie.Wynik finansowy brutto TFI w 2017 r. wyniósł 846,9 mln zł i był wyższy o 32,3% r/r, podano także.Wynagrodzenia za zarządzanie funduszami zwiększyły się o 17,9% r/r do kwoty 3 418,4 mln zł. Koszty działalności operacyjnej TFI wzrosły o 17,3% r/r do 2 961,3 mln zł.

Wartość aktywów wyniosła 314 101 mln zł

Według stanu na 31 grudnia 2017 r. wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 314 101 mln zł (wzrost o 7,2% w stosunku do 2016 r.), z tego aktywa:- funduszy inwestycyjnych zamkniętych wyniosły 155 851,3 mln zł (wzrost o 2%), udział tej grupy funduszy w aktywach ogółem zmniejszył się z 52,2% do 49,6%;- otwartych funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 104 080,7 mln zł (wzrost o 15,5%), ich udział w aktywach funduszy ogółem zwiększył się z 30,8% do 33,1%;- specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych ukształtowały się na poziomie 54 169,0 mln zł (wzrost o 8,6%), ich udział w aktywach ogółem zwiększył się do 17,2% wobec 17,0% przed rokiem, podał również GUS.W końcu 2017 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało ogółem 905 funduszy inwestycyjnych (o 24 mniej niż przed rokiem). Liczba otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosła 44 (tak jak przed rokiem), liczba specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych to 55 (51 rok wcześniej). W grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych liczba funduszy zmniejszyła się z 834 do 806.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: