Wynik finansowy OFE wzrósł rdr do 7,16 mld zł w III kwartale 2018 r.

Mój plan emerytalny

Łączny wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) za III kwartał 2018 roku wyniósł 7 159,79 mln zł wobec 6 765,9 mln zł w III kw. 2017 roku, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Wszystkie OFE wykazały zyski sięgające w poszczególnych podmiotach od 118,1 mln zł do 1,9 mld zł.

Wykres na tle pieniędzy
Fot. stock.adobe.com/ngad

Łączny wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) za III kwartał 2018 roku wyniósł 7 159,79 mln zł wobec 6 765,9 mln zł w III kw. 2017 roku, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Wszystkie OFE wykazały zyski sięgające w poszczególnych podmiotach od 118,1 mln zł do 1,9 mld zł.

#KNF: wszystkie #OFE wykazały zyski sięgające w poszczególnych podmiotach od 118,1 mln zł do 1,9 mld zł

"Od początku lutego 2014 roku portfele inwestycyjne OFE mają charakter znacznie bardziej agresywny niż w poprzednich okresach, z tego względu wyniki inwestycyjne OFE charakteryzują się dużo większą zmiennością i są w większym stopniu zależne od koniunktury na rynkach akcji, co bezpośrednio przekłada się na wykazywane wyniki finansowe" - czytamy w komunikacie.

Dodatni wynik finansowy

Fundusze emerytalne odnotowały dodatni wynik finansowy, który przed naliczeniem opłaty za zarządzanie osiągnął poziom 7,4 mld zł. Tytułem tej opłaty powszechne towarzystwa emerytalne pobrały około 0,2 mld zł, podano także.Aktywa netto OFE wzrosły o 6 mld zł tj. 3,8% w skali miesiąca do 164,1 mld zł w III kw. Główną przyczyną tego wzrostu była korzystna koniunktura na rynkach kapitałowych pozytywnie wpływająca na wartość akcji znajdujących się w portfelach OFE.Czytaj także: Ranking OFE w listopadzie 2018 r. Dużo lepszy miesiąc od poprzednich >>>

"Największy wpływ na tę zmianę miały dodatnie wyniki finansowe funduszy. Ujemne saldo przepływów finansowych pomiędzy OFE i ZUS w III kwartale 2018 roku nie miało znaczącego wpływu na dynamikę aktywów OFE w analizowanym kwartale. Głównymi elementami tego salda były składki emerytalne o wartości 0,8 mld zł wpływające do OFE i środki wycofywane w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa, których wartość, w następstwie obniżenia wieku emerytalnego, wyniosła w analizowanym okresie 1,9 mld zł. Od składek zostały potrącone opłaty na rzecz powszechnych towarzystw emerytalnych w wysokości 12,6 mln zł" - czytamy także.

812 mln zł składek w III kwartale 2018 r.

Do otwartych funduszy emerytalnych w III kw. br. trafiło 812 mln zł składek. KNF przypomniała, że kolejne nowelizacje przepisów prawa sprawiały, że w ostatnich latach obowiązująca stawka składki kierowanej do OFE kilkakrotnie się zmieniała, co powodowało fluktuacje wielkości strumienia nowych środków kierowanych do OFE. Od sierpnia 2014 roku do OFE są przekazywane składki tylko tych osób, które złożyły odpowiednią deklarację w ZUS.

Przeciętna stopa zwrotu OFE

Przeciętna stopa zwrotu OFE wyniosła 4,6% w III kw. Wszystkie fundusze uzyskały dodatnie stopy zwrotu, a wartości jednostek rozrachunkowych poszczególnych OFE wzrosły od 3,7% do 5,9%.Zgodnie z danymi Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez ZUS, na koniec III kw. 2018 roku do OFE należało łącznie blisko 16 mln członków. W porównaniu z końcem poprzedniego kwartału nastąpił spadek o 46 tys. członków, czyli o ok. 0,3% w ujęciu względnym."Należy podkreślić fakt, iż osoby, które nie złożyły w 2014 lub w 2016 roku oświadczenia o przekazywaniu części składki do OFE nadal pozostają członkami OFE, a fundusze zarządzają ich środkami pochodzącymi ze składek, które zostały przekazane do lipca 2014 roku" - czytamy również.

Najniższa liczba transferów w historii działalności OFE

W III kwartale 2018 roku liczba transferów członków między poszczególnymi funduszami wyniosła 74 i była niższa w porównaniu do poprzedniego kwartału o 82 członków (spadek o 53%)."Była to najniższa liczba transferów w historii działalności OFE, dla porównania w listopadzie 2010 roku, gdy dozwolona była działalność akwizycyjna, OFE zmieniło ponad 162 tys. osób. Najlepsze końcowe saldo transferowe na rynku uzyskały dwa fundusze, OFE PZU „Złota Jesień" oraz MetLife OFE (+13 osób). Najniższe saldo, podobnie jak w poprzednim kwartale, wykazał Aegon OFE (-22 osoby). Najwięcej członków przystąpiło w sierpniowej sesji transferowej do Nationale-Nederlanden OFE (21 osób)" - podała KNF.KNF podała, że łączny zysk powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) za pierwsze trzy kwartały 2018 roku wyniósł 443,7 mln zł i był o 113,5 mln zł wyższy r/r. Większość PTE osiąga wysoką rentowność mierzoną wskaźnikiem ROE. Wszystkie PTE pozostawały rentowne przy średniej wartości wskaźnika ROE za pierwsze dziewięć miesięcy 2018 roku na poziomie przekraczającym 16%.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: