Wyniki Alior Banku S.A. po I kwartale 2014 r.

Bankowość

Skonsolidowany zysk netto Alior Banku w I kwartale 2014 r. przekroczył 68 mln zł i był o ponad 53 proc. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Skonsolidowany zysk netto Alior Banku w I kwartale 2014 r. przekroczył 68 mln zł i był o ponad 53 proc. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

W pierwszych trzech miesiącach br. Alior Bank wypracował ponad 417 mln zł przychodów netto z działalności operacyjnej, w tym 271 mln zł z tytułu odsetek i prawie 84 mln zł z tytułu opłat i prowizji. Oznacza to wzrost przychodów o 27 proc. w porównaniu do I kwartału 2013 r.

Na koniec marca 2014 r. łączna wartość kredytów udzielonych klientom przez Alior Bank wyniosła 20,9 mld zł, a wartość zgromadzonych depozytów 21,9 mld zł. To odpowiednio 34 proc. i 27 proc. więcej, niż w porównywalnym okresie rok wcześniej. Współczynnik kredytów do depozytów ukształtował się na poziomie nieco poniżej 96 proc.

Alior Bank systematycznie poprawia efektywność kosztową, jednocześnie zwieszając skalę prowadzonej działalności. Współczynnik kosztów do dochodów (C/I) w I kwartale 2014 r. zmniejszył się o 8,7 p.p., w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym,i wyniósł 51,5 proc. Co więcej, bank utrzymuje korzystne proporcje dynamiki wzrostu przychodów - 27,1 proc. względem wzrostu kosztów - 8,7 proc.

Współczynnik wypłacalności Alior Banku (CAR) pozostaje na stabilnym poziomie 12,4 proc., natomiast kapitałowy współczynnik Tier 1 osiągnął poziom 10,8 proc.

Wypracowany w pierwszych trzech miesiącach 2014 r. wynik finansowy Alior Banku potwierdza stabilny i konsekwentny rozwój banku. W kolejnych kwartałach bank będzie kontynuował dynamiczne wzrosty uatrakcyjniając swoją ofertę produktów i usług.

Z satysfakcją obserwujemy ożywienie gospodarcze w kraju, które przyczynia się do zwiększania wydatków konsumenckich oraz wzrostu inwestycji w sektorze przedsiębiorstw - mówi Wojciech Sobieraj, Prezes Zarządu Alior Bank S.A. Chcąc aktywnie wspierać finansowanie rozwoju firm poszerzyliśmy portfolio  produktów kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, wprowadziliśmy m.in. kredyt dla start-upów z gwarancją EFI. Już pod koniec maja zaoferujemy klientom nowe konto osobiste oraz pożyczkę gotówkową z wyjątkowymi korzyściami - dodaje Prezes Banku.

Całkowite dochody Alior Banku z działalności operacyjnej osiągnęły po I kwartale 2014 r. ponad 417 mln zł, tj. o 27 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W wyniku stale rosnącego wolumenu udzielonych kredytów i pożyczek, wynik odsetkowy zwiększył się o 22 proc. do ponad 271 mln zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o ponad 50 proc. i wyniósł prawie 84 mln zł.

Alior Bank stale poprawia efektywność kosztową. W I kwartale 2014 r. bank zwiększył przychody przy jednoczesnym ograniczeniu dynamiki wzrostu kosztów. Współczynnik C/I w raportowanym okresie ukształtował się na poziomie 51,5 proc. i w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, zmniejszył się o 8,7 p.p.

140508.alior.01.400x

Wartość kredytów udzielonych klientom przez Alior Bank wzrosła o 34 proc. r/r osiągając poziom 20,9 mld zł na koniec I kwartału 2014 r. W tym samym okresie saldo środków pozyskanych z depozytów klientów wyniosło 21,9 mld zł, czyli o 27 proc. więcej, niż rok wcześniej. W I kwartale 2014 r. udziały Alior Banku zarówno w  rynku kredytów jak i  depozytów wyniosły 2,6 proc. Tym samym, bank podtrzymuje plany zdobycia do 2016 r. 4 proc. udziału w polskim rynku bankowym.

140508.alior.02.400x

Bank utrzymał dynamiczne tempo pozyskiwania nowych klientów. Z jego produktów i usług pod koniec I kwartału 2014 r. korzystało już blisko 2 234 tys. klientów (o ponad 640 tys. więcej niż rok wcześniej), z czego ponad 2,1 mln stanowili klienci indywidualni, a 119 tys. klienci biznesowi.

Na początku maja 2014 r. ruszył wspólny projekt Alior Banku i T-Mobile Polska, oferujący klientom innowacyjne rozwiązania bankowe, telekomunikacyjne oraz mobilne. W pierwszym etapie współpracy, w ofercie nowej marki T-Mobile Usługi Bankowe znalazły się między innymi konto osobiste na atrakcyjnych warunkach, karty debetowe, kredytowe oraz NFC, skierowane zarówno do obecnych jak i nowych klientów banku  i operatora usług telekomunikacyjnych. W dalszej kolejności klientom zostaną udostępnione między innymi dedykowane produkty dla sektora MSP oraz rozbudowana usługa MyWallet.

Współpraca z T-Mobile oznacza dla Alior Banku m.in. znaczne poszerzenie sieci sprzedaży oraz dostęp do jednej z największych baz klientów w Polsce, co zapewni znaczącą dynamikę akwizycji klientów oraz wzrost rentowności Banku.

Źródło: Alior Bank

Udostępnij artykuł: