Wyniki Ankiety Makroekonomicznej NBP – grudzień 2015 r.

Bankowość

Narodowy Bank Polski opublikował 21 stycznia br. wyniki kolejnej rundy Ankiety Makroekonomicznej NBP. Wzięło w niej udział 18 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców. Bieżące badanie zostało przeprowadzone w okresie od 14 grudnia 2015 r. do 5 stycznia 2016 r.

Narodowy Bank Polski opublikował 21 stycznia br. wyniki kolejnej rundy Ankiety Makroekonomicznej NBP. Wzięło w niej udział 18 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców. Bieżące badanie zostało przeprowadzone w okresie od 14 grudnia 2015 r. do 5 stycznia 2016 r.

Ankieta Makroekonomiczna NBP służy zbieraniu opinii różnych grup profesjonalnych prognostów na temat przyszłych wartości wskaźników makroekonomicznych istotnych dla polityki pieniężnej. Badania ankietowe są przeprowadzane z częstotliwością kwartalną. Elementem wyróżniającym AM NBP spośród innych ankiet dotyczących prognoz makroekonomicznych są pytania probabilistyczne, mające na celu ocenę prawdopodobieństwa możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji gospodarczej.

Pytania probabilistyczne dotyczą inflacji CPI, tempa wzrostu PKB i stopy referencyjnej NBP. Prognozy te są formułowane w różnych horyzontach: krótkim (bieżący rok, +4 kwartały), średnim (+8 kwartałów, 2 kolejne lata) i długim (najbliższe 5 lat). Pytania o prognozy punktowe dotyczą kursu walutowego PLN/EUR, dynamiki przeciętnego wynagrodzenia, stopy bezrobocia, cen ropy i dynamiki PKB w strefie euro. Prognozy te są formułowane w horyzoncie krótkim (bieżący rok) i średnim (2 kolejne lata).

Pełne opracowanie „Opis wyników rundy Ankiety Makroekonomicznej NBP z grudnia 2015 r."

Strona internetowa Ankiety Makroekonomicznej NBP

Źródło: Narodowy Bank Polski

Udostępnij artykuł: