Wyniki AXY lepsze od planowanych

Finanse i gospodarka

Maciej Szwarc, prezes Axy Polska mówi, że wyniki grupy za I półrocze są korzystniejsze od planowanych, mimo znacznie mniejszego zakładanego poziomu sprzedaży.

W największym stopniu było to udziałem niższych kosztów akwizycji. Znacząco na lepszy wynik wpłynęło też obniżenie kosztów administracyjnych oraz mniejsza od zakładanej szkodowość” – wskazuje prezes.

Axa majątkowa po I półroczu 2012 r. zebrała prawie 92 mln zł składek przypisanych brutto, co oznacza 24 proc. wzrost. Wypłaciła też ponad 35,5 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto, co oznacza dynamikę na poziomie 143 proc.

„Rozwijamy się organicznie we wszystkich segmentach biznesu i spodziewamy się utrzymać dynamikę z pierwszego półrocza do końca roku” – podsumowuje Maciej Szwarc.

Axa Życie po II kwartale 2012 r. zebrała prawie 432 mln zł składek przypisanych brutto wobec 502 mln zł w analogicznym okresie zeszłego roku. Wartość świadczeń i odszkodowań wypłaconych brutto to ponad 187 mln zł. Na koniec II kwartału 2012 r. Axa Direct odnotowała 49 proc. wzrost liczby sprzedanych ubezpieczeń w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r. Przypis składki brutto z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych wyniósł 135 mln zł, wykazując dynamikę na poziomie 137 proc.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozwoju naszej spółki i wciąż koncentrujemy się na ulepszaniu oferty oraz sposobie i jakości” – komentuje Ryszard Bociong, dyrektor generalny. Na dzień 30 czerwca 2012r. w portfelu Axy Direct znajdowało się 329 tys. klientów.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: