Wyniki Banku Pekao powyżej poziomu sprzed pandemii; zysk netto grupy w II kw. wyniósł 604,8 mln zł

Z rynku

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w drugim kwartale 2021 roku wzrósł do 604,8 mln zł z 359,2 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 14 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 529,4 mln zł. Pekao liczy, że kolejne kwartały przyniosą dalsze przyspieszenie działalności biznesowej oraz odbudowę rentowności.

Siedziba Banku Pekao
Fot. Bank Pekao

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w drugim kwartale 2021 roku wzrósł do 604,8 mln zł z 359,2 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 14 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 529,4 mln zł. Pekao liczy, że kolejne kwartały przyniosą dalsze przyspieszenie działalności biznesowej oraz odbudowę rentowności.

Oczekiwania 10 biur maklerskich co do zysku netto za II kwartał wahały się od 512 mln zł do 559 mln zł.

W I połowie 2021 roku zysk netto grupy Pekao wyniósł 850,4 mln zł, czyli był 55,7 proc. wyższy niż rok wcześniej głównie dzięki wyższemu wynikowi z tytułu prowizji i opłat oraz niższym odpisom.

Czytaj także: Paweł Strączyński nowym wiceprezesem Banku Pekao >>>

"Wyniki pierwszego półrocza są dobrym prognostykiem na przyszłość. Oczekujemy, że kolejne kwartały przyniosą dalsze przyspieszenie działalności biznesowej oraz odbudowę rentowności banku" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes banku Leszek Skiba.

Już zdołaliśmy wrócić do poziomu zysku netto sprzed pandemii znacząco zwiększając sprzedaż we wszystkich kluczowych segmentach, jednocześnie utrzymując ryzyko kredytowe oraz koszty operacyjne pod kontrolą.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w II kwartale wyniósł 1.339,5 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.348 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.335 - 1.376 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 2 proc. rdr i wzrósł 0,4 proc. kdk.

Marża odsetkowa osiągnięta w II kwartale 2021 r. wyniosła 2,29 proc., czyli nie zmieniła się w porównaniu do I kwartału i była wyższa o 0,14 pp., od marży osiągniętej w IV kwartale 2020 r. dzięki działalności komercyjnej oraz pozytywnemu wpływowi aktywów przejętych od Idea Banku.

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji wyniósł 672,8 mln zł i był 5 proc. wyższy od szacunków rynku, który spodziewał się 639,8 mln zł (oczekiwania wahały się od 626,1 mln zł do 653 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 19 proc. rdr i 9 proc. w ujęciu kwartalnym.

Odpisy

Odpisy wyniosły w okresie drugiego kwartału 2021 roku 191,9 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 9 proc. niższych odpisów na poziomie 175,9 mln zł (przedział oczekiwań od 160 mln zł do 195 mln zł). Odpisy spadły 60 proc. rdr i wzrosły 9 proc. kdk.

Koszty ryzyka

Koszty ryzyka za I półrocze 2021 roku wynosiły 0,43 proc., podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 1,01 proc. W II kwartale koszty ryzyka wynosiły 0,45 proc.

Ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i bez uwzględnienia podatku bankowego wyniosły w II kwartale 968,2 mln zł, czyli były 2 proc. niższe od oczekiwań (986,7 mln zł). Koszty wzrosły 11 proc. rdr i były o 22 proc. niższe niż kwartał wcześniej.

Wskaźnik koszty/dochody

Wskaźnik koszty/dochody w I półroczu 2021 r. wyniósł 48 proc. i był o wyższy rdr o 3,3 pp.

Kredyty i pożyczki

Kredyty i pożyczki według wartości nominalnej na koniec czerwca 2021 r. wyniosły 169 mld zł i były wyższe o 6,7 proc. niż na koniec czerwca 2020 r

Wartość udzielonych pożyczek gotówkowych w I półroczu 2021 roku wyniosła 2,1 mld zł i wzrosła o 25 proc. w porównaniu do I półrocza 2020 roku. W samym II kwartale sprzedaż wyniosła 1,2 mld zł.

Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła prawie 5,3 mld zł, czyli wzrosła o 26 proc. rdr. Bank podał, że w samym II kwartale 2021 roku odnotował największą w historii sprzedaż kredytów mieszkaniowych na poziomie ponad 3,1 mld zł.

W I półroczu 2021 roku Pekao otworzył 190 tys. Kont Przekorzystnych, Kont Świat Premium i Kont Bankowości Prywatnej, w tym 27 proc. z wykorzystaniem kanałów zdalnych (również na selfie w oparciu o biometrię).

Bank podał, że w I półroczu 2021 roku liczba aktywnych klientów bankowości mobilnej zwiększyła się o 135 tys. i jest 1,6 razy większa niż dwa lata temu. Liczba aktywnych klientów mobilnych korzystających z PeoPay, w I półroczu 2021 roku zwiększyła się o kolejne 201 tys. klientów i jest 2,1 razy większa niż dwa lata temu.

Łączny współczynnik kapitałowy jest na poziomie 18,1 proc. 

Prezes Banku Pekao: mamy ambicję zdecydowanej poprawy zysku netto w 2021 roku

Bank Pekao ma ambicję zdecydowanej poprawy zysku netto w 2021 roku w stosunku do 2020 roku, a wyniki pierwszego półrocza są dobrym prognostykiem na przyszłość - poinformował prezes banku Leszek Skiba.

Mamy ambicję zdecydowanej poprawy zysku netto w stosunku do 2020 r., mimo, że poruszamy się w środowisku niskich stóp procentowych. Wyniki pierwszego półrocza są dobrym prognostykiem na przyszłość.

- powiedział Skiba.

"Oczekujemy, że kolejne kwartały przyniosą dalsze przyspieszenie działalności biznesowej oraz odbudowę rentowności banku przy wsparciu dobrej sytuacji makroekonomicznej kraju" - dodał.

Prezes zwrócił uwagę, że bank znacząco zwiększył sprzedaż we wszystkich kluczowych segmentach, jednocześnie utrzymując ryzyko kredytowe oraz koszty operacyjne pod kontrolą.

"W ubiegłym roku Bank Pekao kierując się ostrożnościowym podejściem, utworzył znaczące rezerwy związane z COVID-19 oraz z portfelem kredytów hipotecznych w CHF, dlatego należy podkreślić, że utworzone bufory i silny bilans wzmacniają naszą pozycję wyjściową i potencjał wzrostu" - powiedział Skiba.

"Oczywiście nadal istnieją obawy czy nie będziemy mieć do czynienia z kolejną falą pandemii, ale na razie statystyki w kraju są obiecujące, a szczepienia postępują" - dodał.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Pekao w strategii do 2024 roku zakłada wypłaty na poziomie 50-75 proc. zysku. Pekao wyjątkowo nie wypłaciło dywidendy za 2019 r. ze względu na decyzję regulatora związaną z pandemią.

"Odnośnie do zysku niepodzielonego z lat ubiegłych to będziemy tę opcję analizować w kolejnym roku. Należy zaznaczyć, że wymaga to zgody regulatora" - powiedział Skiba.

Bank Pekao przeznaczy na dywidendę 842,5 mln zł, czyli prawie 75 proc. zysku netto banku za 2020 r., co daje 3,21 złotego na jedną akcję. 

Pekao obserwuje dobrą sprzedaż kredytów mieszkaniowych i stabilizację w gotówkach

Bank Pekao nadal obserwuje dobrą sprzedaż kredytów mieszkaniowych, a w porównaniu do II kwartału widzi stabilizację w kredytach gotówkowych - poinformował w środę wiceprezes banku Tomasz Kubiak.

"Rynek kredytów hipotecznych nadal jest na dobrych poziomach, a na rynku kredytów gotówkowych widzimy pewną stabilizację w stosunku do II kwartału. Za wcześnie zapowiadać, jaki będzie III kwartał. Bardzo dużo pracy wkładamy w to, by skorzystać w sposób maksymalny z odbudowania się koniunktury gospodarczej (...)" - powiedział Kubiak.

"Tak naprawdę w dzisiejszej sytuacji to tylko portfel kredytowy może powodować dalszy wzrost wyniku odsetkowego. Po stronie depozytowej nie ma miejsca na obniżanie kosztów ani na dalsze ruchy" - dodał.

Wyniki Pekao dobrze oceniane przez analityków

Wyniki Banku Pekao za drugi kwartał przebiły oczekiwania dzięki mocnym podstawowym przychodom oraz niższym od oczekiwań kosztom działalności - oceniają analitycy. Zdaniem ekspertów, rezerwy banku, pomimo wzrostu, pozostały na niewysokim poziomie.

MICHAŁ FIDELUS, DM BDM:

"Wyniki banku odbieramy lekko pozytywnie przede wszystkim ze względu na dobrą dyscyplinę kosztową oraz solidne przychody podstawowe, w tym głównie wynik prowizyjny.

Koszty ryzyka były nieco wyższe od oczekiwań, ale wciąż w okolicach niskich poziomów sprzed pandemii (0,50 proc.).

Kluczowym elementem dla Pekao – podobnie jak dla wszystkich banków 'niefrankowych' - pozostaje obecnie tempo odbudowy aktywności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę, że w pierwszym półroczu bank wykonał 48 proc. całorocznej prognozy, widzimy przestrzeń do nieznacznego podwyższenia konsensusu (przypominamy, że pierwszy kwartał uwzględniał składkę na resolution).

Podtrzymujemy jednocześnie nasze pozytywne nastawienie do banku, ze względu na wysokie współczynniki kapitałowe umożliwiające wypłatę dywidendy, oczekiwaną sprawną odbudowę EPS oraz wciąż relatywnie atrakcyjną wycenę".

MARTA CZAJKOWSKA-BAŁDYGA, HAITONG BANK:

"Oczekujemy lekko pozytywnej reakcji rynku na wyniki.

Nowe wolumeny kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych zaskoczyły pozytywnie. Wyniki wsparte zostały niższymi kosztami operacyjnymi i wyższym wynikiem prowizyjnym.

Jedynym znakiem zapytania są rosnące NPL w segmencie korporacyjnym, co spowodowało, że łączne koszty ryzyka były wyższe od oczekiwań".

MICHAŁ KONARSKI, BM MBANKU:

"Wyniki odczytujemy jako pozytywne.

Przebicie oczekiwań wynika z linii przychodowych, które były mocne w minionym kwartale tak, jak się spodziewaliśmy.

Chociaż rezerwy przekroczyły oczekiwania rynkowe, to koszty ryzyka pozostały na bardzo niskim poziomie. Ponadto oczekujemy, że w pewnym momencie koszty ryzyka banku mogą być wsparte przez uwolnienie niektórych rezerw związanych z COVID-19.

Po półroczu Pekao zrealizowało 52 proc. naszej rocznej prognozy".

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: