Wyniki finansowe eurobanku za rok 2014

Bankowość

Zysk netto eurobanku za rok 2014 wyniósł 235 mln zł i był wyższy o 35% w stosunku do roku 20131. W bardzo konkurencyjnym otoczeniu rynkowym bank skutecznie kontynuował transformację w nowoczesny bank detaliczny, utrzymując przy tym dodatnią dynamikę biznesową, ścisłą dyscyplinę kosztową oraz skuteczne zarządzanie ryzykiem.

Zysk netto eurobanku za rok 2014 wyniósł 235 mln zł i był wyższy o 35% w stosunku do roku 20131. W bardzo konkurencyjnym otoczeniu rynkowym bank skutecznie kontynuował transformację w nowoczesny bank detaliczny, utrzymując przy tym dodatnią dynamikę biznesową, ścisłą dyscyplinę kosztową oraz skuteczne zarządzanie ryzykiem.

Solidne wyniki finansowe, wzmocniona baza kapitałowa

Wyniki finansowe poparte zostały dodatnią dynamiką biznesową, uwzględniającą pozyskanie w 2014 r. niemal 100 tys. nowych klientów, a także dobre wyniki sprzedaży głównych produktów. Sprzedaż kredytów hipotecznych przekroczyła poziom 1 mld zł, tj. o 25% wyższy niż w 2013 r. Silna pozycja utrzymana została także w segmencie kredytów gotówkowych, w którym bank posiada ok. 4-procentowy udział rynkowy2, stale dbając przy tym jakość portfela kredytów. Bank zwiększył o 13% w stosunku do poprzedniego roku liczbę kont w pakietach (prestige, online, classic i junior).

Bank utrzymuje wysoką efektywność operacyjną. W 2014 roku wskaźnik koszty do dochodów (C/I) wyniósł 51,8%.

Dzięki kontynuacji dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym bank obniżył koszt ryzyka do poziomu -97 mln zł, (z -178 mln zł w 2013 r.), co stanowi 1,08% salda kredytów. Bank kontynuował aktywne zarządzanie strukturą bilansu - udział kredytów niepracujących w portfelu obniżył się na koniec 2014 r. do poziomu poniżej 10%.

Bank osiągnął 34-procentowy wzrost zysków przed opodatkowaniem - na poziomie 292 mln zł, w konkurencyjnym otoczeniu i przy niskich stopach procentowych w ostatnim kwartale roku. Po opodatkowaniu wskaźnik ROE osiągnął poziom 24,5% (wobec 22% w 2013 r.), a ROA - 2,0% (wobec 1,5% w 2013 r.). Współczynnik wypłacalności wzrósł do 14,2%, a wskaźnik Tier1 - 10,9%; oba są na dobrym, bezpiecznym poziomie.

- Jesteśmy zadowoleni z rezultatów osiągniętych w 2014 r. To wynik podjętych przez nas w ostatnich latach inicjatyw związanych z udaną transformacją modelu biznesowego eurobanku na bankowość detaliczną. Pragnę podziękować naszym Klientom za pokładane w nas zaufanie oraz podkreślić, że ten sukces jest wspólnym dziełem wszystkich pracowników. Jednocześnie mamy świadomość, że w 2015 r. będziemy pracować w bardziej wymagającym i mniej przewidywalnym otoczeniu rynkowym. Będziemy niezmiennie dążyć do zapewnienia wysokiej jakości produktów i usług, koncentrując się bardziej niż kiedykolwiek na opiniach i potrzebach naszych Klientów - mówi Arnaud Denis, Prezes Zarządu Euro Bank S.A.

150222.eurobank.400x

eurobank umacnia swoją pozycję jako bank detaliczny, oferując nowoczesne rozwiązania bankowe na co dzień

eurobank konsekwentnie realizuje swoją strategię, stając się bankiem detalicznym pierwszego wyboru dla coraz większej grupy klientów indywidualnych oraz rozszerzając zakres relacji z klientami:

 • Zwiększyła się liczba produktów przypadających na aktywnego klienta z 2,9 w 2013 r. do 3,3 w 2014 r., a także odsetek aktywnych klientów przelewających na konto w eurobanku dochody lub wynagrodzenie - do 28%.
 • W 2014 r. liczba klientów korzystających z bardzo pozytywnie odbieranej bankowości mobilnej wzrosła w stosunku do 2013 r. o prawie o 80 tys. Niemal 290 tys. wyniosła liczba użytkowników bankowości internetowej.
 • Obroty bezgotówkowe kartami eurobanku przekroczyły 1 mld zł, co przekłada się na wzrost o 42% w stosunku do 2013 r.

Rosnąca satysfakcja klientów

Poprawa jakości obsługi, szkolenia doradców, odnowa sieci placówek oraz wzmocnienie elektronicznych kanałów obsługi klienta przynosi efekty. W 2014 r. bank po raz kolejny uzyskał lepsze niż dotychczas oceny i uznanie zarówno w oczach klientów, jak i ekspertów rynkowych w zakresie jakości i obsługi.

 • Wskaźnik NPS, miara satysfakcji i lojalności klientów wyniósł dla eurobanku 23%, co daje 3 miejsce w zestawieniu "Audyt Bankowości Detalicznej" TNS (3Q 2014 r.).
 • W rankingu "Przyjazny bank Newsweeka" eurobank zajął 3 pozycję w kategorii bankowość hipoteczna i awansował o 5 pozycji (na 7 miejsce) w kategorii "Bank dla Kowalskiego", czyli za obsługę w placówkach (wrzesień/październik 2014).
 • W "Badaniu jakości obsługi klienta na infoliniach banków i w kontakcie przez e-mail" eurobank zajął 3 miejsce (ARC Rynek i Opinia, październik 2014 r.).
 • Bank znalazł się w pierwszej trójce banków ocenianych najlepiej pod względem obsługi klienta na Facebooku (Fanpage Trends 11.2014 r., Sotrender).

Rozwój oferty detalicznej - kanał detaliczny i konta

Podstawą do obecności na krótkiej liście banków rekomendowanych przez klientów - oprócz zwiększania ich satysfakcji - jest rozwój oferty, z naciskiem na bankowość elektroniczną oraz pakiety kont.

 • W zeszłym roku bank wzbogacił ofertę kont programem Rodzina i Przyjaciele, w którym każdy może podzielić się zaletami swojego konta z czterema bliskimi osobami. Program to m.in. 5% moneyback za wydatki dokonane kartą na sport, rekreację i rozrywkę oraz bezpłatne prowadzenie konta dla Poleconych. Program ten będzie dalej rozwijany w 2015 r.
 • Bank wykonał kolejny krok w rozwoju oferty oszczędnościowej i inwestycyjnej - oprócz współpracy z partnerem o ugruntowanej pozycji na rynku - TFI Allianz, rozpoczął współpracę  z Amundi Polska TFI S.A., które jest częścią francuskiej firmy zarządzającej aktywami, największej w Europie i jednej z dziesięciu największych na świecie.
 • Wśród zeszłorocznych nowości produktowych w ofercie eurobanku pojawiła się też m.in. innowacyjna karta Visa Gold Select, pierwsza w Polsce, a druga w Europie (Visa Europe), która umożliwia rozłożenie transakcji na raty już podczas płatności w terminalu oraz balance transfer umożliwiający przeniesienie zadłużenia z karty kredytowej innej instytucji finansowej na rachunek karty eurobanku.
 • eurobank jako jeden z pierwszych w Polsce wdrożył nowy serwis informacyjny w technologii RWD (Responsive Web Design) i prowadził prace nad systemem transakcyjnym w tej samej technologii. Nowy serwis transakcyjny został udostępniony klientom w styczniu 2015 r.
 • W 2014 r. bank udostępnił klientom korzystającym z bankowości mobilnej przelewy ekspresowe i przelewy po zeskanowaniu kodu QR, a w 100 placówkach na terenie całej Polski - darmowe WiFi.

Produkty eurobanku wielokrotnie wyróżniane były w rankingach, m.in. Konta Online i Prestige zajęły 1. miejsce w kategorii "Premium" w rankingu miesięcznika finansowego "BANK" (czerwiec 2014 r.), a konto Prestige zajęło 1. miejsce (ex aequo) w rankingu kont osobistych w kategorii konto dla zamożnego klienta (Comperia.pl, 15.10.2014 r.). Kredyt gotówkowy zajął 1. miejsce w świątecznym rankingu kredytów gotówkowych na kwotę 15 000 zł (Money.pl, 9.12.2014 r.). Sam bank został nagrodzony m.in. drugą nagrodą w rankingu Gazety Bankowej w kategorii banków małych i średnich za wskaźniki takie jak dynamika, struktura portfela i efektywność (czerwiec 2014 r.).

Wyniki za 2014 r. są nieaudytowane.

 1. Wyniki za 2014 r. są nieaudytowane.
 2. Raport BIK Kredyt Trendy, grudzień 2014 r.

Źródło: eurobank

Udostępnij artykuł: