Wyniki funduszy inwestycyjnych w sierpniu 2019: ciężki miesiąc na globalnych rynkach akcji

Gospodarka

Wzrost popytu na złoto i obligacje widoczny jest w dobrych wynikach funduszy inwestycyjnych z grupy dłużnych i metali szlachetnych. Czerwono było natomiast na globalnych rynkach akcji, szczególnie na krajowej giełdzie.

Fot. stock.adobe.com/tofu_khai1980

Wzrost popytu na złoto i obligacje widoczny jest w dobrych wynikach funduszy inwestycyjnych z grupy dłużnych i metali szlachetnych. Czerwono było natomiast na globalnych rynkach akcji, szczególnie na krajowej giełdzie.

W sierpniu najlepszą grupą były #fundusze z rynku surowców - metali szlachetnych #FunduszeInwestycyjne

Sierpień był ciężkim miesiącem na globalnych rynkach akcji. Wielu analityków spodziewa się globalnej recesji. Indeks MSCI AC Word, odzwierciedlający globalną koniunkturę na największych giełdach, spadł o -2,57%. Trwa wojna handlowa pomiędzy USA a Chinami, która przekłada się na spowolnienie w globalnym przemyśle. Prezydent USA Donald Trump nałożył kolejne cła na towary sprowadzane z Chin, które mają wejść w życie 15 grudnia. Chiński rząd zapowiedział odwetowe cła o takiej samej wartości, po czym amerykański prezydent zapowiedział (na Twitterze) podwyżkę dotychczasowych o 5 pkt proc. Taka wymiana ciosów wpływa niekorzystnie zarówno na nastroje inwestorów jak i bezpośrednio na kondycję globalnej gospodarki. Do zagrożeń światowej koniunktury dochodzi niepewność związana z brexitem. Data wyjścia przewidywana jest na 31 października. Coraz bardziej prawdopodobny jest scenariusz „twardego” wyjścia z UE, tj. bez umowy.Czytaj także: Sprzedaż funduszy dłużnych odżyła w lipcu >>>
raport o wynikach sierpień
 

Najlepszą grupą były fundusze z rynku surowców - metali szlachetnych

W sierpniu najlepszą grupą były fundusze z rynku surowców - metali szlachetnych (+8,8%). Należy do niej sześć funduszy. Każdy ma nieco inne podejście do inwestowania w złoto. Jedne inwestują w akcje spółek ze „złotej” branży. Inne inwestują, wykorzystując kontrakty terminowe lub mieszankę różnych strategii. W sierpniu najwyższy wyniki wypracował PKO Akcji Rynku Złota (+12,7%) oraz Superfund Goldfuture (+12,5%).Czytaj także: Wyniki funduszy inwestycyjnych: czerwiec był rekordowy >>>Następne w sierpniowym zestawieniu są prawie wszystkie grupy funduszy dłużnych. To wiele mówi o tym, jaki to był miesiąc. Inwestorzy szukali bezpiecznych przystani, wyprzedając akcje i kupując obligacje. Stąd spadek rentowności (wzrost cen) obligacji skarbowych praktycznie na całym świecie, w tym w Polsce. Inwestorzy, którzy zainwestowali na początku roku, mogą cieszyć się z naprawdę dobrych stóp zwrotu. Weźmy przykład funduszy dłużnych globalnych uniwersalnych, które przez osiem miesięcy tego roku dały zarobić średnio +6,2%.  W sierpniu najwyższe stopy zwrotu ze wszystkich grup funduszy dłużnych wypracowały Pekao Obligacji Dolarowych Plus (+3,4%) i inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (+3,0%).

Najgorzej wypadły fundusze akcyjne

Aż 15 z 23 wyróżnianych przez analizy.pl grup z zestawienia odnotowało w sierpniu ujemną stopę zwrotu. Zdecydowanie najgorzej wypadły fundusze akcyjne. Na samym dole zestawienia znajdują się fundusze z grupy akcji tureckich ze średnią stopą zwrotu -7,4%. W poprzednim miesiącu to właśnie ta grupa wypadła najlepiej. Na sierpniowe wyniki funduszy akcji tureckich w dużej mierze wpływ miała zmienność tureckiej waluty. Od początku sierpnia straciła ponad 4%, podczas gdy w lipcu zyskała prawie 4% w stosunku do dolara.Na dole sierpniowego zestawienia są również fundusze akcji polskich uniwersalnych i mieszanych polskich aktywnej alokacji. Funduszami z grupy akcji polskich z najgorszym wynikiem są fundusze AgioFunds: AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych, który odnotował spadek wartości jednostek uczestnictwa o 7,0% oraz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek, ze spadkiem o 5,8%. Oprócz problemów lokalnych presję na GPW wywierały czynniki globalne. To kolejny miesiąc, w którym polska giełda zachowywała się względnie gorzej od innych, szczególnie z krajów rozwiniętych. Amerykański indeks Dow Jones co prawda osunął się w sierpniu ze swoich historycznych szczytów, lecz pozostaje blisko poziomów z początku miesiąca, niemiecki DAX znajduje się w podobnej sytuacji. Bolączką polskiej giełdy był w sierpniu sektor bankowy, ceny akcji kilku banków mocno spadły. Mogło to być spowodowane decyzją sądu, który w jednym z toczących się procesów frankowych zawiesił kredytobiorcy obowiązek spłaty rat kredytu walutowego.
Źródło: Analizy Online
Udostępnij artykuł: