Wyniki Grupy Open Finance

Finanse i gospodarka

W pierwszym półroczu 2013 roku Grupa Open Finance wypracowała zysk netto na poziomie 28,3 mln zł a przychody z pośrednictwa wyniosły 220,5 mln zł. Grupa powiększyła niedawno swoje portfolio o kolejną spółkę - Open Broker.

W pierwszym półroczu 2013 roku Grupa Open Finance wypracowała zysk netto na poziomie 28,3 mln zł a przychody z pośrednictwa wyniosły 220,5 mln zł. Grupa powiększyła niedawno swoje portfolio o kolejną spółkę - Open Broker.

Open Finance już dawno przestał być jedynie pośrednikiem kredytowym. Zbudowaliśmy i nieustannie rozwijamy silną Grupę, która jest uniwersalnym doradcą finansowym dla klienta - mówi Krzysztof Spyra, prezes Grupy Open Finance. Naszą przewagą konkurencyjną jest dobra dywersyfikacja spółek w Grupie, dzięki czemu opiekujemy się finansami klienta kompleksowo, długoterminowo - dodaje prezes.

Pod skrzydłami Open Finance z sukcesem rozwijają się spółki: Home Broker (nieruchomości), Open TFI oraz Open Life (ubezpieczenia na życie). Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych to oczko w głowie Open Finance; spółka kierowana przez Marka Mikucia posiada już ponad 1,8 mld zł aktywów pod zarządzaniem i dynamicznie się rozwija. Open TFI, które otrzymało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na działalność jesienią ubiegłego roku, uzyskało dodatni wynik finansowy za minione, pierwsze półrocze 2013 roku.

W lipcu tego roku w Grupie pojawiła się nowa spółka - Open Broker, czyli multiagencja ubezpieczeniowa, która powstała po to, by uzupełnić ofertę Grupy o produkty czysto ochronne. Open Broker ma wykorzystać ogromny potencjał jakim są nasi kupujący inne usługi klienci.

Rozszerzenie oferty produktowej o linię ubezpieczeniową jest naturalnym krokiem rozwoju Open Finance w kierunku modelu, w jakim działają największe firmy doradcze w Europie. W strukturach przychodowych liczących się graczy ubezpieczenia są nie mniej ważne niż kredyty czy inwestycje. O potencjale Open Broker świadczą nie tylko racjonalne argumenty, ale przede wszystkim niezbite dowody w postaci wyników osiąganych  w pierwszych miesiącach dystrybucji ubezpieczeń na życie w Open Finance.

Od kilku kwartałów w Grupie następuje dynamiczny wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych - z 4 mln zł w pierwszym kwartale 2012 r. do 103 mln zł w drugim kwartale tego roku. Grupa notuje też znaczący wzrost sprzedaży rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - w drugim kwartale 2013 r. było to ponad 20,5 tys. sztuk. W drugim kwartale 2013 r. wzrosła także ilość (ponad 5,5 tys.) oraz wartość (prawie 18,5 mln zł) sprzedanych produktów regularnego oszczędzania (względem pierwszego kwartału 2013).

Od początku stycznia do końca czerwca największe przychody z pośrednictwa Grupa uzyskała ze sprzedaży kredytów hipotecznych (36 proc. przychodów) i planów regularnego oszczędzania (24 proc. przychodów). Trzecią grupą w kolejności generującą największe przychody było pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (14 proc. przychodów). Z dobrym wynikiem półrocze zamknęła spółka Open Life, w której przypis składki wyniósł ponad 1 mld zł.

W tym samym okresie przychody grupy Home Broker wyniosły ponad 62 mln zł a wynik netto to ponad 5,3 mln zł. Widoczne jest długo oczekiwane ożywienie w obrocie nieruchomościami na obu rynkach: pierwotnym i wtórnym. Home Broker pośredniczył w drugim kwartale 2013 r. w 1.062 transakcjach na rynku pierwotnym (o łącznej wartości 299 mln zł) oraz w 1.656 na rynku wtórnym (o wartości 350 mln zł).

Grupa Open Finance powiększyła w minionym półroczu kapitał własny o prawie 8 proc., do ponad 390,5 mln zł.

Na koniec czerwca 2013 roku w Polsce funkcjonowało 227 placówek Open Finance i Home Broker, co zapewnia szeroki zakres dotarcia do klientów. Grupa rozwija też współpracę z m.in.: lokalnymi biurami pośrednictwa nieruchomości i kredytów, deweloperami, brokerami produktów finansowych i z mniejszymi firmami doradztwa finansowego.

Źródło: Open Finance S.A.

Udostępnij artykuł: