Wyniki PKB potwierdzają odczyty „Barometru EFL”

Finanse i gospodarka

Podane przez GUS wyniki PKB za II kwartał 2015 r. potwierdzają miarodajność dotychczasowych odczytów "Barometru EFL". W związku z tym, opierając się na prognozach "Barometru", w III kwartale możemy spodziewać się dalszego wzrostu gospodarczego.

Podane przez GUS wyniki PKB za II kwartał 2015 r. potwierdzają miarodajność dotychczasowych odczytów "Barometru EFL". W związku z tym, opierając się na prognozach "Barometru", w III kwartale możemy spodziewać się dalszego wzrostu gospodarczego.

"Barometr EFL" to indeks informujący o skłonności do rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). A biorąc pod uwagę, że sektor ten generuje blisko trzy czwarte polskiego PKB, wynik "Barometru EFL" stanowi dobry wskaźnik do prognozowania wysokości produktu krajowego brutto.

Pierwszy odczyt "Barometru EFL", prognozujący sytuację w MŚP w I kwartale bieżącego roku, wynosił 54,3 pkt. Prognoza na II kwartał wzrosła zaś już do 59,7 pkt. Wzrost PKB w II kwartale w stosunku do I kwartału o 0,9 proc. wskazuje, że przedsiębiorcy nie pomylili się w swoich prognozach i koniunktura sprzyjała rozwojowi polskiej gospodarki. Pozwala to prognozować dalszy wzrost PKB w III kwartale tego roku, ponieważ "Barometr EFL" wzrósł w tym czasie o kolejne 0,6 pkt.

- Oczekuję, że wzrost gospodarczy w Polsce w tym roku wyniesie 3,8 proc., a drugie półrocze będzie lepsze od minionego - mówi Marcin Nieplowicz, główny ekonomista EFL. - Prognozowany wynik to efekt mocnego popytu krajowego, przed wszystkim konsumpcji prywatnej, połączonej z inwestycjami firm. Na pozytywną sytuację gospodarczą Polski ma także wpływ stopniowa poprawa koniunktury w strefie euro, niskie ceny ropy naftowej na światowych rynkach oraz domykanie inwestycji z kończącej się perspektywy unijnej 2007-2013.

Przypomnijmy, że dynamika wzrostu gospodarczego w II kwartale wyniosła 3,3 proc., co jest o 0,3 proc. gorszym wynikiem niż kwartał wcześniej. Tempo wzrostu konsumpcji prywatnej pozostało niemal bez zmian, za to znacznie spadła dynamika inwestycji - z 11,4 do 6,4 proc. I ten czynnik, w połączeniu ze wzrostem importu na skutek zwiększenia się popytu krajowego, był kluczowy dla obecnego wyniku PKB.

Maja Lidke
Europejski Fundusz Leasingowy

Udostępnij artykuł: