Wyniki sektora w analizie UKNF: Portfele zrzeszeń

NBS 2014/10

Kredyty w bankach spółdzielczych są droższe niż w bankach komercyjnych i ich oferta staje się coraz mniej atrakcyjna. Prawdopodobnie jest to jeden z powodów dużej nadwyżki depozytów w zrzeszeniach - wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego.

W opinii UKNF problem ma istotne znaczenie w kontekście zdolności sektora bankowości spółdzielczej do rozwoju. Rynki, na których działają banki komercyjne i banki spółdzielcze są jeszcze w miarę oddzielone od siebie. Niemniej ten stan rzeczy zmienia się i będzie zmieniał się coraz szybciej z powodu dużo łatwiejszego niż kiedyś przepływu informacji (internet i bankowość internetowa), wymiany pokoleniowej wśród klientów oraz migracji wewnętrznych ludności. Już teraz część banków spółdzielczych zakłada placówki w większych środowiskach miejskich, tłumacząc to wyczerpywaniem się lokalnych rynków kredytowych. Jak ocenia nadzór, kredyty dla klientów lokalnych mogą być po prostu za drogie. Tańszych – zwłaszcza dla osób prywatnych – prawdopodobnie można byłoby sprzedać więcej, co oznaczałoby zmniejszenie nadwyżki depozytów.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: