Wyniki sondy nieco zaskakują (grudzień 2012)

Finanse i gospodarka / Raporty / Wiadomości

Dynamika wydarzeń na rynkach finansowych sprawia, ze nasze informacje nie zawsze za nimi nadążają. Zmiany w obszarze regulacji, ładu instytucjonalnego i swoisty szum informacyjny, jaki przy tej okazji fundują nam politycy, sprawiają, że brakuje niekiedy czasu na pogłębione analizy i refleksję dotycząca nie tylko przebiegu zjawisk, ale samej ich istoty i długofalowych skutków. Tym bardziej nam miło, że czytelnicy pochylają się nad pytaniami, w których próbujemy uchwycić rytm codziennych wydarzeń i dającej się nie tyle przewidzieć, ile prognozować przyszłości.

Dynamika wydarzeń na rynkach finansowych sprawia, ze nasze informacje nie zawsze za nimi nadążają. Zmiany w obszarze regulacji, ładu instytucjonalnego i swoisty szum informacyjny, jaki przy tej okazji fundują nam politycy, sprawiają, że brakuje niekiedy czasu na pogłębione analizy i refleksję dotycząca nie tylko przebiegu zjawisk, ale samej ich istoty i długofalowych skutków. Tym bardziej nam miło, że czytelnicy pochylają się nad pytaniami, w których próbujemy uchwycić rytm codziennych wydarzeń i dającej się nie tyle przewidzieć, ile prognozować przyszłości.

Sumę tych opinii prezentujemy Państwu w tym materiale, który - jak wynika z tytułu - dla nas samych stanowi zaskoczenie, w tym znaczeniu, że nasze intuicje nie zawsze potwierdzają się w opiniach naszych respondentów.

I tak wbrew obiegowym ocenom, zwłaszcza formułowanym przez wielkonakładowe tytuły opinii, w ocenie naszych odbiorców, wyrażonej w sondzie internetowej wśród czytelników portalu aleBank.pl - ponad połowa badanych - nadzór bankowy skutecznie spełnia swoje funkcje. Jedynie, co czwarty respondent (24 proc.) był innego zdania.

130109.sondaz.alebank.pl.2012.12.nadzor.bankowy

Swoistym przyczynkiem i suplementem do obecnej dyskusji na temat euro, może być ocena narodowej waluty. Tu zdania są podzielone niemal równo-różnica mieści się w granicach błędu statystycznego, gdyż 46 proc. respondentów deklaruje, że do końca roku złoty się umocni, podczas gdy 45 proc. ankietowanych jest przeciwnego zdania! Warto o tym pamiętać wygłaszając kategoryczne opinie w kwestii przyszłości złotówki. Wszak łacińskie przysłowie mówi: VOX POPULI VOX DEI.

130109.sondaz.alebank.pl.2012.12.czy.zloty.sie.umocni

Zapraszamy do udziału w nowym głosowaniu - sondę znajdą Państwo w prawej kolumnie strony aleBank.pl.

Udostępnij artykuł: