Wyniki sprzedaży kredytów hipotecznych Domu Kredytowego Notus w I kwartale 2013 roku

Finanse i gospodarka

Dom Kredytowy Notus zadowolony z wyników sprzedaży. Pierwsze dwa miesiące 2013 roku przyniosły wzrost udziału Domu Kredytowego Notus w całym rynku kredytów hipotecznych. W styczniu i w lutym udział ten wynosił 5,79 i 6,12 procent.

Dom Kredytowy Notus zadowolony z wyników sprzedaży. Pierwsze dwa miesiące 2013 roku przyniosły wzrost udziału Domu Kredytowego Notus w całym rynku kredytów hipotecznych. W styczniu i w lutym udział ten wynosił 5,79 i 6,12 procent.

Oznacza to, że co 17 kredyt w Polsce został udzielony za pośrednictwem doradców Domu Kredytowego Notus.

Według danych Związku Banków Polskich w styczniu 2013 roku udzielono kredytów na łączną kwotę 2,730 mld złotych, a w lutym 2,409 mld. W porównaniu z analogicznymi okresami roku minionego są to kwoty niższe odpowiednio o 17 i 24 procent.

peplonski.robert.01.150x224- Mimo spadającej wartości całego rynku kredytów hipotecznych, Dom Kredytowy Notus systematycznie rośnie. Potwierdzają to nasze dane, według których w styczniu i lutym 2013 roku udział firmy w całym rynku kredytów hipotecznych wynosił 5,79 i 6,12 procent. Oznacza to, że co 17 kredyt w Polsce został udzielony za pośrednictwem doradców Domu Kredytowego Notus. Dla przykładu w 2012 roku w styczniu i lutym odpowiednio 5,00 i 5,54 procent kredytów było udzielanych za pośrednictwem brokera. W porównaniu z rokiem 2011 udział ten wzrósł jeszcze bardziej. Dwa lata temu w styczniu i lutym było to 4,77 i 4,89 procent - podkreśla Robert Pepłoński, Prezes Zarządu Domu Kredytowego Notus S.A.

Sprzedaż DK Notus w I kwartale 2013

W pierwszym kwartale 2013 roku Dom Kredytowy Notus uruchomił kredyty hipoteczne o łącznej wartości 463 mln złotych.

- Pierwsze trzy miesiące tego roku, chociaż trudne dla całego sektora finansowego, a zatem też dla naszej firmy, pokazały, że rynek nie załamał się. Rzeczywiście sprzedaż nie była tak wysoka, jak w poprzednich latach. Jednak obecnie dla większości klientów spełnienie marzenia o własnym domu jest możliwa tylko dzięki kredytowi hipotecznemu - komentuje Robert Pepłoński, Prezes Zarządu Domu Kredytowego Notus SA.

Niższa średnia wartość kredytów

Spadek cen na rynku nieruchomości oraz ostrożność klientów w zaciąganiu kredytów przyczyniły się do spadku średniej wartości kredytów mieszkaniowych. Ilościowo, firma uruchomiła więcej sztuk kredytów niż w analogicznym okresie 2012 roku, to ich średnia wartość spadła o niespełna 30 tysięcy złotych. Klienci DK Notus pożyczali średnio 230 tysięcy złotych na zakup nieruchomości finansowanej kredytem. Zanotowany przez firmę spadek średniej kwoty kredytu jest potwierdzeniem tendencji rynkowej. W 2010 i 2011 roku średni kredyt wynosił około 210 tysięcy złotych, a w roku 2012 kwota ta spadła poniżej 200 tysięcy i wynosiła 198 965 złote.

Źródło: Dom Kredytowy Notus

Udostępnij artykuł: