Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2015 roku

Finanse i gospodarka

W grudniu 2015 sprzedaż standardowych obligacji oszczędnościowych o łącznej wartości 280 mln zł była najwyższa od marca 2010 r. W całym 2015 roku sprzedaż obligacji oszczędnościowych wyniosła 3,2 mld zł. Był to najlepszy wynik na przestrzeni ostatnich 6 lat.

W grudniu 2015 sprzedaż standardowych obligacji oszczędnościowych o łącznej wartości 280 mln zł była najwyższa od marca 2010 r. W całym 2015 roku sprzedaż obligacji oszczędnościowych wyniosła 3,2 mld zł. Był to najlepszy wynik na przestrzeni ostatnich 6 lat.

Sprzedaż obligacji oszczędnościowych w grudniu 2015 roku

W grudniu 2015 roku trwała sprzedaż obligacji DOS1217 (2-letnich), TOZ1218 (3-letnich), COI1219 (4-letnich) oraz EDO1225 (10-letnich). W tym czasie nabywcy indywidualni zakupili papiery o wartości nominalnej 280 mln zł.

W grudniu 2015 roku sprzedano obligacje:

  • 2-letnie - 224,6 mln zł,
  • 3-letnie - 8,9 mln zł,
  • 4-letnie - 24,1 mln zł,
  • 10-letnie- 22,3 mln zł.

Największym zainteresowaniem nabywców cieszyły się obligacje o najkrótszym okresie oszczędzania - 80% udział w strukturze sprzedaży. W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 4-letnie - 9% udział, 10-letnie - 8% oraz 3-letnie - 3%.

W ostatnim półroczu miesięczna sprzedaż standardowych obligacji oszczędnościowych przekracza 200 mln zł, a w grudniu wyniosła aż 280 mln zł. Jest to najlepszy miesięczny wynik sprzedaży (bez uwzględnienia ofert specjalnych) w tym roku i najwyższy od marca 2010 r.

W otoczeniu spadającego oprocentowania lokat bankowych, niezmienne od wielu miesięcy oprocentowanie obligacji oszczędnościowych staje się coraz bardziej atrakcyjne. Brak zmian w warunkach oferty obligacji oszczędnościowych, również w styczniu, zwiększa faktyczną preferencję dla nabywców indywidualnych w stosunku do inwestorów hurtowych. Inwestorzy instytucjonalni mogą bowiem kupić 2-letnie obligacje skarbowe z rentownością wynoszącą około 1,4%, zaś nabywcy indywidualni mają w ofercie analogiczne obligacje oszczędnościowe o oprocentowaniu 2,00% - mówi Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Podsumowanie sprzedaży skarbowych obligacji oszczędnościowych w 2015 roku.

W 2015 roku Skarb Państwa sprzedał obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 3,22 mld zł. To najlepszy wynik na przestrzeni ostatnich 6 lat.

Wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów obligacji w 2015 r. wyniosła:

  • Listopadowa 11 - 879,2 mln zł,
  • 2-letnie - 1.638,1 mln zł,
  • 3-letnie - 169,6 mln zł,
  • 4-letnie - 288,5 mln zł,
  • 10-letnie - 242,3 mln zł.

Ubiegły rok był najlepszym okresem dla sprzedaży obligacji oszczędnościowych od 2009 r. Duże zainteresowanie standardowymi obligacjami utrzymywało się przez większą część roku, a sprzedaż rosła nawet w miesiącach wakacyjnych. Znaczący wpływ na roczny wynik miała emisja krótkookresowej obligacji oszczędnościowej - Listopadowej 11. Jej sprzedaż była rekordowa spośród wszystkich dotychczasowych emisji specjalnych i wyniosła 879,2 mln zł. W listopadzie Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1.130 mln zł - był to najlepszy miesięczny wynik sprzedaży obligacji oszczędnościowych od dwóch lat.

Struktura sprzedaży w 2015 roku wskazuje, że zgodnie z oczekiwaniami nabywcy najchętniej kupowali obligacje o krótkim horyzoncie czasowym czyli Listopadową 11 oraz obligacje dwuletnie. W 2015 roku stanowiły one blisko 80% całej sprzedaży - mówi Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Udostępnij artykuł: