Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w listopadzie

Finanse i gospodarka

W listopadzie sprzedano obligacje oszczędnościowe o nominalnej wartości 1 130,1 mln zł. To najlepszy wynik od czasu pierwszej emisji niestandardowej, zaoferowanej dwa lata temu. Rekordową popularnością wśród Polaków cieszyła się Listopadowa 11, czyli specjalna jedenastomiesięczna obligacja oszczędnościowa. Jej wartość sprzedaży osiągnęła 879,2 mln zł i była zarazem najwyższą spośród wszystkich czterech emisji specjalnych (Listopadowa 13 - 874,3 mln zł, Lutowa 7 - 282,2 mln zł, Grudniowa 14 - 486,7 mln zł).

Na listopadową ofertę Ministerstwa Finansów dla indywidualnych oszczędzających złożyła się emisja specjalna – KOS1016, czyli Listopadowa 11, oraz cztery rodzaje standardowych obligacji oszczędnościowych: 2-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu (DOS1117) oraz obligacje o oprocentowaniu zmiennym: 3-letnie (TOZ1118), 4-letnie (COI1119) i 10-letnie (EDO1125).

Wartość sprzedaży Listopadowej 11 stanowi 78% wartości wszystkich obligacji sprzedanych w ubiegłym miesiącu.

W listopadzie osiągnęliśmy najlepszy miesięczny wynik sprzedaży obligacji oszczędnościowych od dwóch lat (1.130,1 mln zł). Był to głównie efekt bardzo dużego zainteresowania Listopadową 11, czyli specjalną 11-miesięczną obligacją oszczędnościową. Jej sprzedaż była rekordowa spośród wszystkich dotychczasowych emisji specjalnych i wyniosła 879,2 mln zł. Tak jak przewidywaliśmy oferta specjalna spowodowała wzrost zainteresowania pozostałymi, standardowymi obligacjami oszczędnościowymi. Ich łączna sprzedaż wyniosła 251,0 mln zł i jest to drugi najlepszy wynik w tym roku.

Pomimo ograniczonej kampanii informacyjnej, wyniki sprzedaży Listopadowej 11 potwierdziły, że tego typu oferta będąc atrakcyjnym instrumentem oszczędnościowym może stanowić również uzupełniające źródło finansowania potrzeb pożyczkowych – komentuje Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

W grudniu wracamy do standardowej oferty czterech rodzajów obligacji oszczędnościowych 2-, 3-, 4- i 10- letnich, z dotychczasowym przesłaniem: “czyste zasady dla wszystkich”. Grudzień to dobry moment, aby wykorzystać roczny limit wpłat na Indywidualne Konta Emerytalne. Warto więc zainteresować się grudniowymi obligacjami oferowanymi również w ramach Konta IKE-Obligacje – dodaje Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Jedenastomiesięczne oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym KOS1016 – Listopadowa 11

W listopadzie 2015 roku sprzedano obligacje KOS1016 o wartości nominalnej 879,2 mln zł, w tym 447 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Rentowność obligacji w skali roku wynosiła 2%. W drodze zamiany zakupiono obligacje o wartości nominalnej 21,4 mln zł, co stanowiło 2,4% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym DOS1117

W listopadzie 2015 roku sprzedano obligacje DOS1117 o wartości nominalnej 185,2 mln zł, w tym 1,2 mln zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji ustalono na poziomie 2,10%. W drodze zamiany zakupiono obligacje dwuletnie o wartości nominalnej 82,4 mln zł, co stanowiło 44,5% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej TOZ1118

W listopadzie 2015 roku sprzedano obligacje TOZ1118 o wartości nominalnej 16,5 mln zł, w tym 115 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym (6 miesięcy) ustalono na poziomie 2,20% w skali roku. W drodze zamiany zakupiono obligacje trzyletnie o wartości nominalnej 7,6 mln zł, co stanowiło 46,1% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe COI1119

W listopadzie 2015 roku sprzedano obligacje COI1119 o wartości nominalnej 29,2 mln zł, w tym 141 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 2,30%. W drodze zamiany zakupiono obligacje czteroletnie o wartości nominalnej 15,6 mln zł, co stanowiło 53,5% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe EDO1125

W listopadzie 2015 roku sprzedano obligacje EDO1125 o wartości nominalnej 20,1 mln zł, w tym 6,2 mln zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 2,50%. W drodze zamiany zakupiono obligacje dziesięcioletnie o wartości nominalnej 3,3 mln zł, co stanowiło 16,4% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Udostępnij artykuł: