Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w styczniu 2016 roku

Finanse i gospodarka

W styczniu nabywcy zakupili skarbowe obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 315 mln zł. Sprzedaż w styczniu była wyższa o 13% od poprzedniego miesiąca i o ponad 60% wyższa od średniej sprzedaży standardowych obligacji oszczędnościowych w zeszłym roku.

Fot. Pixabay.com

W styczniu nabywcy zakupili skarbowe obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 315 mln zł. Sprzedaż w styczniu była wyższa o 13% od poprzedniego miesiąca i o ponad 60% wyższa od średniej sprzedaży standardowych obligacji oszczędnościowych w zeszłym roku.

W styczniu 2016 roku trwała sprzedaż obligacji DOS0118 (2-letnich), TOZ0119 (3-letnich), COI0120 (4-letnich) oraz EDO0126 (10-letnich). W tym czasie nabywcy indywidualni zakupili papiery o wartości nominalnej 315 mln zł.

W styczniu 2016 roku sprzedano obligacje:

  • 2-letnie – 232,6 mln zł,

  • 3-letnie – 12,9 mln zł,

  • 4-letnie – 35,7 mln zł,

  • 10-letnie – 33,9 mln zł.

Największym zainteresowaniem nabywców cieszyły się obligacje o najkrótszym okresie oszczędzania 2-letnie – 74% udział w strukturze sprzedaży. W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 4-letnie i 10-letnie – udział po 11%, oraz 3-letnie – 4%.

W ostatnich miesiącach sukcesywnie rosło zainteresowanie obligacjami oszczędnościowymi, jako najbardziej przejrzystą i najbezpieczniejszą formą oszczędzania średnio- i długoterminowego. W styczniu wartość sprzedaży standardowych obligacji oszczędnościowych, pierwszy raz od sześciu lat, przekroczyła wręcz 300 mln zł. Utrzymywane na tym samym poziomie oprocentowanie obligacji oszczędnościowych, przy spadku rynkowych stóp procentowych powoduje, że nasze obligacje stają się coraz bardziej atrakcyjne.

W lutym przygotowaliśmy jeszcze bardziej atrakcyjną ofertę dla dotychczasowych posiadaczy obligacji oszczędnościowych zamierzających kontynuować oszczędzanie i nabyć nowe obligacje w drodze zamiany. Tylko w lutym cena zamiany wszystkich obligacji została obniżona do 99,60 zł. Oznacza to, że zakup obligacji w drodze zamiany przyniesie jeszcze wyższy zysk niż dotychczas. Najlepiej widać to na przykładzie obligacji dwuletnich z oprocentowaniem 2,00%, które kupione w drodze zamiany po cenie 99,60 zł, przyniosą zysk w wysokości 2,20% w skali roku. Dla porównania warto dodać, że inwestorzy hurtowi mogą nabyć analogiczne obligacje z rentownością tylko około 1,5% – mówi Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w lutym 2016 roku

Źródło: Multi Communications Sp. z o.o.

Udostępnij artykuł: