Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w listopadzie 2014 r.

Tylko u nas

Wartość obligacji skarbowych zakupionych przez klientów detalicznych w listopadzie osiągnęła poziom 113,9 mln zł. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, najchętniej wybierane były dwulatki. Widoczne jest również zainteresowanie skarbowymi papierami dłużnymi o dłuższych okresach wykupu.

Wartość obligacji skarbowych zakupionych przez klientów detalicznych w listopadzie osiągnęła poziom 113,9 mln zł. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, najchętniej wybierane były dwulatki. Widoczne jest również zainteresowanie skarbowymi papierami dłużnymi o dłuższych okresach wykupu.

W listopadzie br. Ministerstwo Finansów zaoferowało inwestorom indywidualnym 2-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu (DOS1116) oraz trzy rodzaje obligacji o zmiennym oprocentowaniu: 3-letnie (TOZ1117), 4-letnie (COI1118) oraz 10-letnie (EDO1124). Utrzymał się trend, w którym oszczędzający najchętniej sięgają po instrumenty o relatywnie krótkim horyzoncie inwestycyjnym. Również w listopadzie dwulatki osiągnęły najwyższą wartość sprzedaży - 49,4 mln zł. Ich przewaga nad 3- i 4-letnimi papierami nie jest jednak już tak wyraźna. Sprzedaż obligacji 3-letnich wzrosła do 26,8 mln zł, 4-letnich do 20,9 mln zł, a na podobnym poziomie jak w październiku utrzymała się sprzedaż obligacji 10-letnich.

W grudniu Ministerstwo Finansów zaoferowało inwestorom indywidualnym trzecią specjalną ofertę obligacji oszczędnościowych, tzw. Grudniową 14-tkę. Jej oprocentowanie wynosi 0,4% od 1 do 3 miesiąca, 1,4% od 4 do 13 miesiąca, 14,14% w 14 miesiącu, co pozwala osiągnąć średnio 2,14% w skali roku po 14 miesiącach inwestycji. Jest to pierwsza emisja specjalna, którą można nabyć również w drodze zamiany. Inwestorzy, którzy posiadają obligacje z grudniowym terminem wykupu, mogą nabyć Grudniową 14-tkę w promocyjnej cenie 99,90 zł, dzięki czemu rentowność wzrasta do 2,23% w skali roku - mówi Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Jak wygląda sprzedaż Grudniowej 14-tki?

Nasza oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem oszczędzających - sprzedaż  Grudniowej 14-tki przekroczyła już poziom sprzedaży Lutowej 7-ki i wynosi ok. 300 mln zł.

Czy ta wartość sprzedaży zadowala Ministerstwo Finansów i czy należy spodziewać się zwiększenia albo ograniczenia akcji reklamowej Grudniowej 14-tki?

Wyniki sprzedaży są dobre i nie zakładamy żadnych zmian w działaniach marketingowych. Zgodnie z planem za kilka dni skończą się reklamy Grudniowej 14-tki w mediach. Nasza oferta obligacji oszczędnościowych nie jest gwiazdorska, tzn. nie oferujemy oprocentowania oderwanego od realiów rynkowych i nie wykorzystujemy gwiazd w reklamach, ale też i nie stosujemy małych gwiazdek, które warunkowałyby korzyści z nabycia obligacji od spełnienia dodatkowych wymogów. Stosujemy czyste i jednakowe zasady dla wszystkich nabywców bez względu na zasobność portfela oszczędzających.

Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym DOS1116

W listopadzie 2014 roku sprzedano obligacje DOS1116 o wartości nominalnej 49,4 mln zł w tym 366,5 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji ustalono na poziomie 2,00%. W drodze zamiany zakupiono obligacje dwuletnie o wartości nominalnej 34,7 mln zł, co stanowiło 70% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej TOZ1117

W listopadzie 2014 roku sprzedano obligacje TOZ1117 o wartości nominalnej 26,8 mln zł, w tym 114,9 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym (6 miesięcy) ustalono na poziomie 2,40% w skali roku. W drodze zamiany zakupiono obligacje trzyletnie o wartości nominalnej 1,4 mln zł, co stanowiło 5,2% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe COI1118

W listopadzie 2014 roku sprzedano obligacje COI1118 o wartości nominalnej 20,9 mln zł, w tym 170,7 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 2,60%. W drodze zamiany zakupiono obligacje czteroletnie o wartości nominalnej 10,1 mln zł, co stanowiło 48,3% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe EDO1124

W listopadzie 2014 roku sprzedano obligacje EDO1124 o wartości nominalnej 16,8 mln zł, w tym 7,3 mln zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 3,00%. W drodze zamiany zakupiono obligacje dziesięcioletnie o wartości nominalnej 6,6 mln zł, co stanowiło 39,4% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Udostępnij artykuł: