Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w lutym 2014 r.

Finanse i gospodarka

Luty był kolejnym miesiącem dużej popularności obligacji skarbowych. W ubiegłym miesiącu inwestorzy zakupili papiery dłużne o łącznej wartości 474,7 mln złotych, czyli o ponad 85% większej niż w styczniu br. To drugi najlepszy wynik na przestrzeni ostatnich 5 lat, wyższą wartość sprzedaży osiągnięto w listopadzie 2013 r. przy emisji Listopadowej 13-tki (1 146,4 mln zł).  Na tak dobry rezultat lutowej oferty wpływ miała sprzedaż nowej, siedmiomiesięcznej obligacji tzw. Lutowej 7-ki.

Luty był kolejnym miesiącem dużej popularności obligacji skarbowych. W ubiegłym miesiącu inwestorzy zakupili papiery dłużne o łącznej wartości 474,7 mln złotych, czyli o ponad 85% większej niż w styczniu br. To drugi najlepszy wynik na przestrzeni ostatnich 5 lat, wyższą wartość sprzedaży osiągnięto w listopadzie 2013 r. przy emisji Listopadowej 13-tki (1 146,4 mln zł).  Na tak dobry rezultat lutowej oferty wpływ miała sprzedaż nowej, siedmiomiesięcznej obligacji tzw. Lutowej 7-ki.

Sprzedaż obligacji detalicznych w lutym 2014 roku

W lutym 2014 roku trwała sprzedaż nowych, 7-miesięcznych obligacji czyli Lutowej 7-ki oraz będących w standardowej ofercie: DOS0216 (2-letnich), TOZ0217 (3-letnich), COI0218 (4-letnich), EDO0224 (10-letnich). W tym czasie inwestorzy indywidualni zdecydowali się nabyć rządowe papiery dłużne o wartości nominalnej 474,7 mln zł. Sprzedaż z lutego 2014 roku była o 85% wyższa od sprzedaży ze stycznia 2014 roku (o 218,5 mln zł) oraz ponad 4-krotnie wyższa od sprzedaży w analogicznym okresie 2013 roku (o 362,9 mln zł).

140310.obligacje.01.600x399

Największy udział w sprzedaży w lutym, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, miała Lutowa 7-ka - czyli nowa, 7-miesięczna obligacja. Udział Lutowej 7-ki w całej sprzedaży obligacji oszczędnościowych w lutym wyniósł 59,4%. Po raz kolejny potwierdziły się preferencje i zapotrzebowanie nabywców na instrumenty o krótkim okresie do wykupu, atrakcyjnym oprocentowaniu i gwarantujące dostęp do ulokowanych środków przed terminem wykupu bez utraty narosłych odsetek i żadnych opłat. Inwestorzy indywidualni kupili 7-miesięczne obligacje na łączną kwotę 282,2 mln zł. W porównaniu z wynikami sprzedaży Listopadowej 13-tki sprzedaż Lutowej 7-ki dała ciekawy wynik analityczny. Okazało się, że nasi nabywcy skłonni są zaakceptować nieco dłuższy okres oszczędzania w zamian za wyższe oprocentowanie, przy czym ten najbardziej pożądany okres oszczędzania wydaje się być zbliżony do jednego roku. Dla zarządzającego długiem to dobra informacja, preferujemy bowiem oszczędzanie w dłuższym okresie. Wyniki sprzedaży Lutowej 7-ki i wcześniejszej Listopadowej 13-tki będą uwzględniane przy konstruowaniu ewentualnych niestandardowych emisji obligacji oszczędnościowych w przyszłości  - mówi Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

140310.obligacje.02.500x363

Krótkookresowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym Lutowa 7-ka

W lutym 2014 roku wartość sprzedaży Lutowej 7-ki wyniosła 282,2 mln zł. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Rentowność Lutowej 7-ki to 2,62% w skali roku.

Sprzedaż lutowej emisji obligacji 7-miesięcznych była o 68% niższa w porównaniu z wynikami sprzedaży instrumentu o podobnej konstrukcji, czyli Listopadowej 13-tki, która jednak z uwagi na dłuższy termin do wykupu miała wyższe oprocentowanie. Pokazuje to, że nabywcy obligacji krótkookresowych mogą większą uwagę zwracać na wysokość oprocentowania niż na długość okresu do wykupu. W przypadku standardowej oferty obligacji oszczędnościowych ta zależność już nie występuje.

Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym DOS0216

W lutym 2014 roku sprzedano obligacje DOS0216 o wartości nominalnej 102,1 mln zł w tym 444 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji ustalono na poziomie 3,00%. Sprzedaż w lutym 2014 roku była o 40,5% niższa od sprzedaży styczniowej, kiedy inwestorzy zakupili obligacje o wartości nominalnej 171,7 mln zł. Była ona jednak o 203,9% wyższa niż sprzedaż w analogicznym okresie 2013 roku (33,6 mln zł). W lutym 2014 roku zostały zakupione w drodze zamiany obligacje dwuletnie o wartości nominalnej 42,3 mln zł, co stanowiło 41,4% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej TOZ0217

W lutym 2014 roku sprzedano obligacje TOZ0217 o wartości nominalnej 35,2 mln zł, w tym 137 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym (6 miesięcy) ustalono na poziomie 3,30% w skali roku. Sprzedaż w lutym 2014 roku była wyższa o 114,6% od sprzedaży styczniowej (16,4 mln zł) i aż o 192% wyższa niż w analogicznym okresie 2013 roku (12,1 mln zł). W lutym 2014 roku w drodze zamiany zakupione zostały obligacje trzyletnie o wartości nominalnej 3,1 mln zł, co stanowiło 8,7% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe COI0218

W lutym 2014 roku sprzedano obligacje COI0218 o wartości nominalnej 28,7 mln zł, w tym 205 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 3,50%. Wartość sprzedaży w lutym 2014 roku była o 13% niższa od sprzedaży styczniowej (33 mln zł) i o 22,5% niższa niż w analogicznym okresie 2013 roku (37 mln zł). W lutym 2014 roku w drodze zamiany zostały zakupione obligacje czteroletnie o wartości nominalnej 8,9 mln zł, co stanowiło 31,1% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

140310.obligacje.03.550x345

Emerytalne dziesięcioletnie obligacje skarbowe EDO0224

W lutym 2014 roku sprzedano obligacje EDO0224 o wartości nominalnej 26,6 mln zł, w tym 15 mln zł w ramach Konta IKE-Obligacje, co stanowiło 56% sprzedaży tego papieru. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 4,00%. Sprzedaż w lutym była o 24,3% niższa od sprzedaży styczniowej (35,1 mln zł) i o 9% niższa niż w analogicznym okresie 2013 roku (29 mln zł). W lutym 2014 roku w drodze zamiany zostały zakupione obligacje dziesięcioletnie o wartości nominalnej 2,3 mln zł, co stanowiło 8,6% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Kto i gdzie kupował obligacje w lutym?

Struktura wiekowa i geograficzna nabywców obligacji detalicznych oraz kanały sprzedaży w lutym 2014 roku.

Analiza sprzedaży lutowej emisji pokazuje, że w obligacje skarbowe nadal najchętniej inwestują mieszkańcy województwa mazowieckiego - udział w sprzedaży za ostatni miesiąc jest na poziomie 31,7%. W papiery dłużne inwestują również mieszkańcy województwa wielkopolskiego (11,6% ) i śląskiego (9,6%).

Struktura wiekowa nabywców obligacji nie zmieniła się. Nadal największe grono inwestorów stanowią osoby po 50. roku życia, które zakupiły obligacje o wartości 371,4 mln zł (78 % łącznej sprzedaży) - mówi Małgorzata Jabłońska, Menedżer Zespołu Rynku Pierwotnego w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego.

W lutym br., podobnie jak w poprzednim miesiącu, nabywcy obligacji najchętniej kupowali je w Punktach Sprzedaży Obligacji. Tą drogą dokonano 88,8% transakcji, o wartości 421,8 mln zł. Kolejnym kanałem dystrybucji pod względem popularności był Internet. Wygenerował on 11% sprzedaży (52 mln zł).

140310.obligacje.04.600x373

Źródło: Ministerstwo Finansów

Udostępnij artykuł: