Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w styczniu 2015 r.

Finanse i gospodarka

W styczniu bieżącego roku inwestorzy indywidualni zakupili obligacje skarbowe o łącznej wartości 97,2 mln zł. Od wielu miesięcy obserwowany jest trend, w którym klienci najchętniej inwestują w instrumenty o najkrótszym okresie zapadalności, jednak po dobrych wynikach w grudniu, również w styczniu na wysokim poziomie utrzymała się sprzedaż obligacji 10-letnich.

W styczniu bieżącego roku inwestorzy indywidualni zakupili obligacje skarbowe o łącznej wartości 97,2 mln zł. Od wielu miesięcy obserwowany jest trend, w którym klienci najchętniej inwestują w instrumenty o najkrótszym okresie zapadalności, jednak po dobrych wynikach w grudniu, również w styczniu na wysokim poziomie utrzymała się sprzedaż obligacji 10-letnich.

W styczniu Ministerstwo Finansów zaoferowało inwestorom indywidualnym cztery rodzaje papierów dłużnych: 2-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu (DOS0117) oraz obligacje o oprocentowaniu zmiennym: 3-letnie (TOZ0118), 4-letnie (COI0119) oraz 10-letnie (EDO0125).

Oszczędzający najczęściej wybierali dwulatki, których wartość sprzedaży wyniosła 44,5 mln zł. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również obligacje o najdłuższym dostępnym horyzoncie inwestycyjnym - sprzedaż dziesięciolatek osiągnęła poziom 34,9 mln zł, w tym aż 24,6 mln w ramach konta IKE-Obligacje.

150212.obligacje.01.550x

Rentowności obligacji handlowanych na rynku hurtowym spadły po raz kolejny do historycznie najniższych poziomów. Inwestorzy hurtowi akceptują obecnie dla dwuletnich papierów dłużnych rentowność na poziomie poniżej 1,7%. Pomimo tego pozostawiliśmy oprocentowanie dwuletnich obligacji oszczędnościowych na poziomie 2%. Również nie zmieniliśmy oprocentowania pozostałych rodzajów obligacji oszczędnościowych, które wynosi w pierwszym okresie odsetkowym odpowiednio - 2,40% dla obligacji 3-letnich, 2,60% dla 4-letnich i 3,00% dla 10-letnich. W lutym nabywcy indywidualni mogą więc dalej korzystać z preferencyjnych warunków - wyjaśnia Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym DOS0117

W styczniu 2015 roku sprzedano obligacje DOS0117 o wartości nominalnej 44,5 mln zł w tym 570,1 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji ustalono na poziomie 2,00%. W drodze zamiany zakupiono obligacje dwuletnie o wartości nominalnej 16,4 mln zł, co stanowiło 37% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej TOZ0118

W styczniu 2015 roku sprzedano obligacje TOZ0118 o wartości nominalnej 5,7 mln zł, w tym 236,5 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym (6 miesięcy) ustalono na poziomie 2,40% w skali roku. W drodze zamiany zakupiono obligacje trzyletnie o wartości nominalnej 315 tys. zł, co stanowiło 5,5% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe COI0119

W styczniu 2015 roku sprzedano obligacje COI0119 o wartości nominalnej 12,04 mln zł, w tym 389,4 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 2,60%. W drodze zamiany zakupiono obligacje czteroletnie o wartości nominalnej 2,6 mln zł, co stanowiło 22% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe EDO0125

W styczniu 2015 roku sprzedano obligacje EDO0125 o wartości nominalnej 34,9 mln zł, w tym 24,6 mln zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 3,00%. W drodze zamiany zakupiono obligacje dziesięcioletnie o wartości nominalnej 8,1 mln zł, co stanowiło 23,1% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

150212.obligacje.02.550x

Źródło: Ministerstwo Finansów

Udostępnij artykuł: