Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych we wrześniu 2013 r.

Finanse i gospodarka

We wrześniowej emisji Obligacji Skarbu Państwa nabywców znalazło 1 586 081 sztuk rządowych papierów dłużnych, z czego 61% stanowiły tzw. dwulatki. Wrzesień był też miesiącem, w którym zdecydowanie wzrosła liczba osób w wieku do 25. roku życia, inwestujących w obligacje o średnim i długim horyzoncie czasowym.

We wrześniowej emisji Obligacji Skarbu Państwa nabywców znalazło 1 586 081 sztuk rządowych papierów dłużnych, z czego 61% stanowiły tzw. dwulatki. Wrzesień był też miesiącem, w którym zdecydowanie wzrosła liczba osób w wieku do 25. roku życia, inwestujących w obligacje o średnim i długim horyzoncie czasowym.

Młodzi kupili 9 837 obligacji czteroletnich i 2 868 obligacji dziesięcioletnich - to znaczący wzrost sprzedaży w tym przedziale wiekowym w porównaniu do sierpnia br.

We wrześniu Skarb Państwa sprzedał obligacje o wartości nominalnej 158 608 100 zł. Największą popularnością wśród kupujących cieszyły się tzw. dwulatki, których wartość nominalna sprzedaży wyniosła 96 270 400,00 zł.

131020.mf.01.550x

Dwulatki od 5 miesięcy najbardziej popularne

Obligacje dwuletnie od maja br. są najczęściej kupowane przez inwestorów. Ich udział we wrześniowej emisji wyniósł 61% - sprzedano ich 962 704 sztuk. Największym zainteresowaniem, podobnie jak w sierpniu br., cieszyły się wśród mieszkańców województwa mazowieckiego (wartość nominalna sprzedaży: 25 305 800 zł). 11% wzrost sprzedaży dwulatek w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w województwie dolnośląskim (z 6 734 500 zł na 7 478 500 zł).

131020.mf.02.550x

Nasze analizy pokazują również, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca, o 15% wzrosła liczba osób w wieku do 30 roku życia, które kupiły obligacje dwuletnie - mówi Kamila Gers, Naczelnik Wydziału w Ministerstwie Finansów. - Wynik ten pokazuje, że młodzi ludzie cenią sobie pewność zysku, który w przypadku obligacji dwuletnich jest znany już od samego początku, a także bezpieczeństwo zainwestowanych środków  - wyjaśnia Kamila Gers.

Trzylatki lepiej niż przed rokiem

Nominalna wartość sprzedaży obligacji trzyletnich we wrześniu wyniosła 10 275 000 zł. W porównaniu do analogicznego okresu w 2012 roku, odnotowano wzrost sprzedaży o niemal 13,5 tys. sztuk, czyli o 1,35 mln zł.

Obligacje trzyletnie we wrześniu cieszyły się także dość dużym zainteresowaniem kobiet. 43,8% wszystkich sprzedanych trzylatek o łącznej wartości nominalnej 4 508 600 zł kupiły kobiety. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich udział wśród kupujących wzrósł o niemal 4 punkty procentowe  - dodaje Kamila Gers z Ministerstwa Finansów.

Ponad ośmiokrotny wzrost sprzedaży czterolatek wśród młodych

Największe uznanie inwestorów, po obligacjach dwuletnich, zyskały obligacje czteroletnie, których wartość sprzedaży na poziomie 39 213 900 zł stanowiła 25% wartości wszystkich sprzedanych obligacji w ramach wrześniowej emisji. W zestawieniu z ubiegłym miesiącem odnotowano 23,5% wzrost sprzedaży czterolatek.

Co ciekawe niemal w każdej z grup wiekowych zaobserwowano wyraźny skok liczby sprzedanych obligacji czteroletnich. Największy wśród osób do 25 roku życia - tutaj sprzedaż, w porównaniu do ubiegłego miesiąca, wzrosła z 1 183 do 9 837 sztuk osiągając nominalną wartość 983 700 zł.

Również obligacje dziesięcioletnie zyskały większe zaufanie młodych inwestorów. We wrześniu osoby w wieku do 25 roku życia kupiły łącznie 2 868 sztuk obligacji skarbowych o wartości nominalnej 286 800 zł. W zestawieniu z wynikami sprzedaży z sierpnia br. to wzrost o 138% (166 700 zł). Łącznie nabywców znalazło 128 488 sztuk tzw. dziesięciolatek, co dało nominalną wartość sprzedaży na poziomie 12 848 800 zł.

Mężczyźni kupują więcej obligacji

Kobiety, podobnie jak w sierpniu, najchętniej wybierały obligacje dwuletnie - nabyły 474 641 sztuk, co stanowiło 49,3% całej sprzedaży - jak widać sprzedaż dwulatek rozkłada się niemal po równo między panie i panów. Inaczej jest w przypadku pozostałych rodzajów obligacji. Mężczyźni kupili łącznie 835 055 sztuk papierów dłużnych (52,6%) o wartości 83 505 500 zł. Z kolei kobiety zainwestowały w 656 249 sztuk obligacji (41,4%) o wartości 65 624 900 zł.

131020.mf.03.550x

Od początku 2013 roku do września Skarb Państwa sprzedał 13 306 561 sztuk obligacji. W samym okresie osoby do 25. roku życia nabyły ich 539 849 sztuk. - Sprzedaż wrześniowa może wskazywać na to, że młodzi ludzie zaczynają dostrzegać korzyści wynikające z inwestycji średnio- i długoterminowych. Takie lokowanie środków to bardzo dobry sposób oszczędzania na mieszkanie, zakup samochodu czy edukację dziecka - mówi Małgorzata Jabłońska, Menedżer Zespołu Rynku Pierwotnego w Domu Maklerskim PKO Bank Polski.

Wrzesień był miesiącem, w którym sprzedaż obligacji w porównaniu do sierpnia spadła, ale jednocześnie była wyższa od wyników lipcowych. Analiza sprzedaży poszczególnych rodzajów obligacji pokazała, że we wrześniu inwestorzy najchętniej kupowali obligacje dwu- i czteroletnie (86% całej sprzedaży). Na dużą popularność tzw. dwulatek wpłynął z pewnością fakt, że już piąty miesiąc z rzędu ich oprocentowanie pozostało na niezmienionym poziomie, i wynosi 3%. W czterolatki inwestowali głównie mężczyźni, którzy kupili 209 779 sztuk tych obligacji, o łącznej wartości nominalnej 20 977 900 zł (kobiety: 93 360 szt., 9 336 000 zł).

131020.mf.04.550x

Źródło: Ministerstwo Finansów

Udostępnij artykuł: