Wyniki stress testów potwierdzają silną pozycję kapitałową i bezpieczny model Grupy mBanku

Bankowość

Wysokość kapitałów mBanku znacznie przekracza wymagany poziom przyjęty w badaniu Komisji Nadzoru Finansowego, a model biznesowy Grupy jest odporny na zawirowania zewnętrzne - wynika z raportu opublikowanego 26 października przez nadzorcę.

Wysokość kapitałów mBanku znacznie przekracza wymagany poziom przyjęty w badaniu Komisji Nadzoru Finansowego, a model biznesowy Grupy jest odporny na zawirowania zewnętrzne - wynika z raportu opublikowanego 26 października przez nadzorcę.

Przez ostatnie kilka miesięcy mBank intensywnie współpracował z instytucjami nadzorczymi w ramach europejskiego przeglądu jakości aktywów (AQR) oraz testów warunków skrajnych.

Ogłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) wyniki testów warunków skrajnych wykazały, że współczynnik kapitału podstawowego Common Equity Tier 1 Grupy mBanku według metodologii przyjętej przez Europejski Bank Centralny wyniósł 11,08 proc. przy minimalnym poziomie wymaganym w Unii Europejskiej w wysokości 5,5 proc. dla scenariusza szokowego oraz 12,41 proc. przy minimalnym poziomie 8 proc. w scenariuszu bazowym.

AQR stanowi dogłębną i kompleksową analizą najważniejszych pozycji bilansu banków, w tym kredytów korporacyjnych i detalicznych, które są wrażliwe na silne zawirowania gospodarcze. Przegląd miał na celu sprawdzenie, czy wycena badanych aktywów jest odpowiednio odzwierciedlona w raportach finansowych banków, a poziom utworzonych rezerw adekwatny. Dodatkowo, testy warunków skrajnych zweryfikowały odporność wskaźników kapitałowych banków na scenariusze kryzysowe w okresie trzech lat (2014-2016).

- Wyniki przeglądu aktywów i testów warunków skrajnych pokazują, że adekwatność kapitałowa mBanku znacznie przekracza wymagane poziomy przyjęte w badaniu, a nasz model biznesowy jest odporny na zawirowania zewnętrzne - mówi Cezary Stypułkowski, prezes mBanku.

W świetle wyników przeglądu i oceny jakości aktywów oraz stress testów, bank podtrzymuje dotychczasowe prognozy finansowe na 2014 r.

Źródło: mBank

Udostępnij artykuł: