Wyniki za III kwartał 2013 w Nordea Bank Polska

Bankowość

"Wyniki banku, które wypracowaliśmy w III kwartale są na dobrym poziomie. Widać wyraźne ustabilizowanie kosztów oraz zysku netto. Pomimo niesprzyjających czynników makroekonomicznych, takich jak niskie stopy procentowe oraz mniejszy popyt na produkty bankowe, Bank wygenerował w III kwartale wyższy niż przed rokiem zysk netto.

0003

"Wyniki banku, które wypracowaliśmy w III kwartale są na dobrym poziomie. Widać wyraźne ustabilizowanie kosztów oraz zysku netto. Pomimo niesprzyjających czynników makroekonomicznych, takich jak niskie stopy procentowe oraz mniejszy popyt na produkty bankowe, Bank wygenerował w III kwartale wyższy niż przed rokiem zysk netto.

Nasz portfel kredytowy pozostaje w bardzo dobrej kondycji. Obserwujemy również wzrost zainteresowania produktami oszczędnościowymi.  Liczymy, że poprawiająca się ogólna sytuacja gospodarcza przyczyni się do zwiększenia sprzedaży produktów bankowych, co z pewnością przyniesie dalszą poprawę wyników finansowych w najbliższej przyszłości. Przygotowujemy się do przyszłej współpracy z PKO Bankiem Polskim, który po uzyskaniu stosownych zgód przejmie kontrolny pakiet akcji i stanie się naszym nowym akcjonariuszem większościowym. Zakończenie transakcji przewidujemy na I kwartał 2014 roku."- mówi Sławomir Żygowski, Prezes Zarządu Nordea Bank Polska.

Przychody operacyjne oraz koszty

  • W III kwartale 2013 roku przychody operacyjne wyniosły 192,4 mln złotych  w porównaniu do 234,8 mln zł, uzyskanych w III kwartale 2012 roku.
  • Koszty operacyjne w III kwartale 2013 roku były na tym samym poziomie, co rok wcześniej i wyniosły  122,0 mln złotych, w porównaniu do 121,6 mln zł w III kwartale 2012 roku.

Wynik finansowy

  • W III kwartale wynik finansowy netto zamknął się kwotą 24 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 20,8 mln zł (wzrost o 18 %).

Akcja kredytowa i depozytowa

  • Wartość należności od klientów na koniec września 2013 r. wyniosła 27 mld zł i na tym samym poziomie, co w III kwartale 2012 r. (26,4 mld zł).
  • Wartość zobowiązań wobec klientów osiągnęła poziom 12,9 mld zł, wzrastając nieznacznie o 3,9% względem poziomu sprzed roku (12,5 mld zł).

131023.nordea.01.400x

Źródło: Nordea

Udostępnij artykuł: